Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
151. - 14

151. - 14

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

 
 
PRIJEDLOG
 Na temelju
članka 31.
stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj: 150/2011), a u svezi
članka 7. stavka 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, od 17. prosinca 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________godine donijela
ODLUKU
o davanju suglasnosti Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku za optere
ćenje
nekretnine radi
izgradnje Sveučilišne knjižnice Osijek i pripadajućih prometnih
površina i parkirališta I.
Daje s
e suglasnost Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za opterećenje nekretnine u vlasništvu Sveučilišta Josipa Jurja Stross
mayera u Osijeku, radi
izgradnje Sveučilišne knjižnice Osijek i pripadajućih prometnih površina i parkirališta
 za
sljedeću ne
kretninu: -
 
k.č.br. 6660/1 u naravi Sveučilište Cara Hadrijana 8, Sveučilište Cara Hadrijana 10,  pomoćne zgrade Cara Hadrijana, nadstrešnice Cara Hadrijana, skladište Cara Hadrijana, izgrađena zemljišta Cara Hadrijana i dvorište Cara Hadrijana, ukupne
 površine 145 801 m
2
 koja je upisana u zk. ul. broj 20347 k.o. Osijek.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Klasa: Urbroj: Zagreb,
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović, v.r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->