Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
106Activity
P. 1
Các bước sử dụng phần mềm Fast Accounting

Các bước sử dụng phần mềm Fast Accounting

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 43,045|Likes:
Published by Tài

More info:

Published by: Tài on Oct 30, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

 
Oào gƺồo sừ eứfl zmẬf kỀk
Gƺồo 02 OmyẨf gể oào e`fm kứo-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`3 D9 + Uîk umia uâf3 D4 + Ěộh kï(E`fm kứo uêh cmaắf
Cằ uaàf uộfl mữz! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo uêh cmaắf
E`fm kứo uêh cmaắf flçf mêfl
Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh tê uhỀf t`x! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo uêh cmaắf flçf mêfl
E`fm kứo cmàom mêfl. fmê oyfl oẩz. oàf gỘ oõfl fmçf thâf -Oào ĐỐh uƺữfl umia eùh oõflfữ(
Cằ uaàf gàf-ky`( mêfl! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo cmàom mêfl -fmê oyfl oẩz(
E`fm kứo cma. mêfl mÿ` tẫu uƺ 
Cằ uaàf mêfl uởf cma! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo cma mêflCằ uaàf mêfl uởf cma! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo mêfl maà. tẫu uƺ
E`fm kứo tứ thỌo
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Cm`h gàa tứ thỌo tê sỐ eƺ ĐẬy cỿ! E`fm kứo tứ thỌoKứo Đëom oỬ` cm`h gàa e`fm kứo tứ thỌo2 Pyắf nû oào zmàu shfm tê nâf Đƺữo gàa oàa CPCE umiauợfl kắfl chfm ea`fm&
E`fm kứo cmaắf kứo zmë 
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Gàa oàa omh zmë umia cmaắf kứo zmë! E`fm kứo cmaắfkứo zmëKứo Đëom oỬ` cm`h gàa cmaắf kứo zmë2 Pyắf nû oào cmaắf omh zmë omh uhằu mƠf fỡ` kê cmõfl oẬfkố umâk uhỏy cmaắf&
E`fm kứo U_OĚ
Cằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo flyởf tỐfCằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo nû ea uďfl lhắk U_OĚCằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo naẠh U_
0
 
Cằ uaàf U_OĚ! E`fm kứo uợ Đhỏf! E`fm kứo gỘ zmẫf sừ eứfl U_OĚ
Gƺồo 72 Têa sỐ eƺ _Ố eƺ oào uêh cmaắf umõfl umƺớfl -uwợ oào uêh cmaắf oõfl fữ(
Cằ uaàf uộfl mữz! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa sỐ eƺ ĐẬy cỿ oào UC 
-D? + _ừ` sỐ eƺ(_Ố eƺ oõfl fữ 
Cằ uaàf gàf -ky`( mêfl! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa sỐ eƺ oõfl fữ ĐẬy cỿ
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(_Ố eƺ uởf cma
Cằ uaàf mêfl uởf cma! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Têa uởf cma ĐẬy cỿ
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(
Uf Đy2uf tsnƺflEƺ Đy2uf tlhà uw
_Ố eƺ tứ thỌo
Cằ uaàf omh zmë tê uëfm lhà umêfm! Cm`h gàa tứ thỌo tê sỐ eƺ ĐẬy cỿ! Têa sỐ eƺ ĐẬy cỿ oỬ`oào tứ thỌo
-D5 + Umâk3 D? + _ừ`3 D= + ]ÿ`(Gƺồo ?2 Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ zmàu shfm2-Fòu omỨo fďfl2 Nƺy. Kồh. Oazx. Hf ouợ. _ừ`. ]aà. ]ik. Uîk. Py`x w`(
 Nƺy û
2 Omịf kï tứ thỌo Đỏ uẫz mữz zmàu shfm lạf tồh uợfl kắfl chfm ea`fmOmịf kï zmë Đỏ uẫz mữz omh zmë umia uợfl cmaắf kứo oẬf pyắf nû
0& OmỨfl uợ Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh FM
Umy uhỀf2
 Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Zmhằy umy uhỀf kẼu  Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Lhẩx gàa oÿ
Oào naẠh zmhằy umy umƺớfl eøfl2NaẠh 72 Umy uhỀf oỬ` 0 ĐỐh uƺữfl -CM. FOO. OGOFT(NaẠh ?2 Umy uhỀf oỬ` fmhỀy ĐỐh uƺữfl uwâf 0 zmhằy umy
7
 
Omh uhỀf2
 Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! Zmhằy omh uhỀf kẼu  Cằ uaàf uhỀf kẼu. uhỀf lừh. uhỀf t`x! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy!Lhẩx gàa fữ 
Oào naẠh zmhằy omh umƺớfl eøfl2NaẠh 72 Omh uwắ uhỀf oma 0 ĐỐh uƺữfl -CM. FOO. OGOFT(NaẠh ?2 Omh uwắ uhỀf oma fmhỀy ĐỐh uƺữfl uwâf 0 zmhằy omhNaẠh =2 Omh um`fm uaàf omh zmë uwỰo uhằz oÿ maà ĐƠf LULU -Oma zmèz câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa(Nƺy û eøfl ZO naẠh =. cmh mẠom uaàf Đằf uwƺớfl
2:2 Cmõfl oÿ maà ĐƠf + Uwƺớfl mữz fêx uƺƠfl uỰ eøfl ZO naẠh 702 Oÿ
maà ĐƠf LULU
. uộfl Z_ Fữ omƺ` g`a lởk umyằ + Câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa kảy :?!LULU72 Oÿ
maà ĐƠf LULU
. uộfl Z_ Fữ Đï g`a lởk umyằ + Câ cm`h umyằLULU ĐẬy têa kảy :?!LULU52 Oÿ
maà ĐƠf gàf mêfl umõfl umƺớfl
. câ cm`h umyằ LULU ĐẬy têakảy :9!LULU
7& OmỨfl uợ Cằ uaàf ky` mêfl tê oõfl fữ zmắh uwắ2
 Cằ uaàf ky` mêfl tê oõfl fữ zmắh uwắ! Oẫz fmẫu sỐ nhỌy! 
7&0 Zmhằy fmẫz ky` mêfl 
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ ky` mêfl. tẫu uƺ uợ fmê oyfl oẩz uwafl fƺồo tê uhằf mêfm fmẫz cma&
7&7 Zmhằy fmẫz cmẨy
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ fmẫz cmẨy mêfl. tẫu uƺ uợ fmê oyfl oẩz fƺồo flaêh tê uhằf mêfmfmẫz cma&
7&? Mÿ` ĐƠf ky` mêfl eểom tứ
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ ky` eểom tứ. uêh sắf py` uêh cmaắf oõfl fữ TE2Omh zmë tďf zm÷fl zmẨk zmắh uwắ F 457<. 0??! O ??0 Fmẫz ky` U_OĚ F 700. 0??! O ??0
 Nƺy û
2 Uwafl uwƺớfl mữz ky` eểom tứ um`fm uaàf fl`x. cmõfl Đƺ` py` oõfl fữ sẻ sừ eứfl zmhằy omh naẠh =&
7&5 OmỨfl uợ gø uwợ oõfl fữ 
Oẫz fmẫu oào omỨfl uợ gø uwợ oõfl fữ oma oào ĐỐh uƺữfl oõfl fữ2 0?0. ??0. 0?=. ??=
?

Activity (106)

You've already reviewed this. Edit your review.
Thanh Thao Hoàng reviewed this
Rated 1/5
Bạn ơi. Bạn có thể cho mình xin file: Các bước sử dụng phần mềm Fast accounting không ?
Mail mình: thanhthaohoang104@gmail.com
Thanks bạn nhiều nhé !
maidungtt reviewed this
Rated 4/5
gửi giúp em với ạ: maidungtt.neu@gmail.com. Thanks ! E đang rất cần ạ :)
Đào Luonganh added this note
gửi cho mình với . luonganhdt@gmail.com. Thanks!
MaiChiến added this note
gửi cho mình với. hoangmaichien@gmail.com tkanks !
hoangthuy205 added this note
gửi cho mình với hoangthuytc3@gmail.com , thanks very much
tuyetmo1509gmailcom added this note
Bạn ơi gửi giúp mình với nhé Tuyetmockt@gmail.com. cảm ơn bạn nhiều nhé!
CẩmTrần added this note
cho em xin với ah camtran.ulsa@gmail.com thanks
hoangthuy205 liked this
Nguyetle Le added this note
gửi giúp em vào mail: nguyetle.tn@gmail.com với ạ, tài liệu này rất bổ ích, em cảm ơn nhiều :)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->