Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agatha Christie-Smaraldul Rajahului 1.0 10

Agatha Christie-Smaraldul Rajahului 1.0 10

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Daniela

More info:

Published by: Daniela on Apr 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2014

pdf

text

original

 
Agatha Christie
Smaraldul rajahului
 Cu un efort serios, James Bond îşi îndreptă încă o dată atenţia asupra cărţuliei galbene din mâna sa. Pe copertă era imprimată o întrebare simplă şi plăcută: „reţi să !ă crească salariul cu "## de lire pe an$% Preţul broşurii era de un şiling. James tocmai terminase de citit două pagini cu  paragrafe inspirate care&l instruiau cum să&şi pri!ească şeful în faţă, să&şi culti!e o personalitate dinamică şi să radie'e o atmosferă de om eficient. ()unsese acum la treburi mai subtile: „*+istă un moment pentru sinceritate, un altul pentru discreţie%, îl informa cărticica galbenă. „n bărbat  puternic nu di!ulgă fără să !rea tot ce ştie%. James înc-ise cartea şi, ridicând capul, aruncă o  pri!ire spre întinderea oceanului. ncepu să&l bântuie groa'nica îndoială că nu era un tip puternic. /acă el era aşa cum scria, cu siguranţă ar fi fost stăpân pe situaţie, nu o !ictimă a ci. Pentru a şasea oară în dimineaţa aceea, James îşi repeta slăbiciunile. (sta era !acanţa sa. acanţă0 1a, -a0 n râs sarcastic. Cine&l con!insese !ină în staţiunea asta modernă, la mare, 2impton&on&3ea$ 4race. Cine&l îndemnase să c-eltuiască mai mult decât îşi putea permite$ 4race. 5usese de acord cu totul de bună !oie. *a îl adusese aici şi cu ce re'ultat$ n timp ce el stătea într&un cămin, cam la o milă şi )umătate de malul mării, 4race, care ar fi trebuit să se afle într&o casă asemănătoare 6nu aceeaşi 7 proprietăţile cercului lui James erau cât se poate de re'er!ate8, îl părăsise, în mod flagrant, şi locuia, nici mai mult nici mai puţin, la -otelul „*splanade% de pe pla)ă. 3e părea ea a!ea prieteni acolo. Prieteni0 /in nou, James râse sarcastic. 9 se perindară  prin minte ultimii trei ani de când îi făcea curte lui 4race. 5usese e+trem de încântată când începuse s&o bage în seamă. (sta se întâmplase înainte ca ea să a)ungă pe culmile gloriei în saloanele de modă ale domnilor Bartles din 1ig- 3treet. Pe atunci, James îşi dădea aere acum,  poftim, era pe dos0 4race era, ceea ce te-nic se spune, „plătită bine%. (sta o făcuse o încre'ută. /a, e+act, o înfumurată. n fragment încâlcit dintr&o carte cu poe'ii îi trecu prin minte, ce!a despre „;ecunoştinţă Cerului pentru iubirea unui bărbat bun%. /ar nimic de genul acesta nu se  putea obser!a la 4race. nfuleca un mic de)un bun la -otelul „*splanade% şi ignora în întregime dragostea bărbatului cel bun. n sc-imb, accepta atenţiile unui idiot in!eterat pe nume Claud 3op<ort-, un om 7 credea cu con!ingere James 7 lipsit de orice calităţi morale. James făcu o gaură cu călcâiul în pământ şi pri!i ameninţător şi negru de supărare spre ori'ont. 2impton&on&3ea. Ce&l apucase să !ină aici$ *ra, în primul rând, o staţiune pentru cei  bogaţi şi în atenţia publicului, a!ea două -oteluri mari şi bungalouri pitoreşti ce se întindeau pe câte!a mile, aparţinând actriţelor la modă, negustorilor bogaţi şi acelor membrii ai aristocraţiei engle'e care se căsătoriseră cu moştenitoare înstărite. C-iria pentru cel mai mic bungalou mobilat era de => de guinee pe săptămână. *'ită să&şi imagine'e la cât se ridica c-iria pentru cele mari. nul dintre aceste palate se afla imediat în spatele scaunului lui James. (parţinea faimosului
 
sporti! lord *d<ard Campion şi, în pre'ent, era ocupat de suita unor musafiri de seamă, printre care ra)a-ul? @araputnei, a cărui a!ere era fabuloasă. James citise totul despre el în săptămânalul local, c-iar în dimineaţa aceea: mărimea proprietăţilor sale din 9ndia, palatele, minunata sa colecţie de bi)uterii, cu o menţiune specială pentru un celebru smarald în pri!inţa căruia, în articol se sublinia, cu admiraţie, că era de dimensiunea unui ou de porumbel. James, crescut la oraş, nu a!ea o idee prea clară asupra unui ou de porumbel, dar, oricum, rămase plăcut impresionat. A /acă a!ea un smarald ca ăla, spuse James, pri!ind din nou furios spre ori'ont, i&aş arăta eu lui 4race. (!u sentimentul !ag acea simplă afirmaţie îl făcu se simtă mai bine. 4lasuri !esele îl strigau şi, când se întoarse brusc, dădu cu oc-ii de 4race. Cu ea se afla Clara 3op<ort-, (lice 3op<ort-, /orot- 3op<ort- şi, bineînţeles, Claud 3op<ort-. 5etele se ţineau de braţ şi c-icoteau. A Parcă ai fi străin, îi strigă, plină de ea, 4race. A /a, 'ise James. (r fi putut, îşi dădu seama, să&i a'!ârle un alt răspuns. u poţi lăsa impresia ai o  personalitate dinamică, folosind doar un singur cu!ânt 7 „da%. 3e uită cu profundă a!ersiune la Claud 3op<ort-. (cesta era la fel de frumos îmbrăcat precum eroul unei comedii mu'icale. James îşi dori, pentru o clipă, din toată inima, ca un câine săltăreţ de pe pla)ă să&şi aşe'e labele din faţă ude, pline de nisip pe pantalonii mulaţi pe corp, de un alb imaculat ai lui Claud. Di el  purta o perec-e, flanelaţi, de un cenuşiu înc-is, care cunoscuseră !remuri mai bune. A u e un aer minunat$ ntrebă Clara, inspirând încântată. Ee bine dispune, nu&i aşa$ *a râse. A * o'onul, 'ise (lice 3op<ort-. Dtii e la fel de bun ca un tonic. Di râse şi ea. James se gândi: „Fe&aş bate cap în cap, proastele0 Ce rost are se -li'ească tot timpul$  u spun nimic nostim%. Claud cel imaculat murmură languros: A 5acem o baie sau e prea obositor$ 9deea unei băi a fost primită cu ţipete de satisfacţie. James li se alătură. ;euşi c-iar, cu anumită dibăcie, s&o reţină puţin pe 4race, în urma celorlalţi. A 9a ascultă0 3e !ăietă el. u te !ăd mai deloc. A (cum suntem cu toţii împreună, asta&i sigur, 'ise 4race, cel puţin poţi !eni iei  prân'ul cu noi la -otelG 3e uită de'aprobator la pantalonii lui James. A Ce e, întrebă el furios, nu&s destul de eleganţi pentru tine, te pomeneşti0 A C-iar gândeam, dragă, ar trebui să&ţi dai mai multă osteneală. Eoţi sunt teribil de eleganţi pe&aici. ită&te la Claud 3op<ort-0 A @&am uitat şi n&am !ă'ut niciodată un bărbat care arate ca un măgar mai mare decât el. 4race se încrâncenă. A u trebuie să&mi critici prietenii, James, nu&i frumos. * îmbrăcat la fel ca orice alt  bărbat de la -otel. A Hău$ Dtii ce am citit în „3ociet 3nippets%$ Cum ducele deG /ucele de, nu&mi amintesc, dar, oricum, un duce e cel mai prost îmbrăcat bărbat din (nglia, poftim0 A rog, dar, !e'i, el e duce, spuse 4race. A *i şi$ ntrebă James. Ce&ai 'ice a)ung şi eu într&o 'i duce$ Poate nu c-iar un duce, dar cel puţin, un nobil.
 
 Bătu cu palma cărticica galbenă din bu'unarul său şi îi enumeră o lungă listă de aristocraţi care îşi începuseră e+istenţa într&un mediu mult mai modest decât James Bond. 4race doar c-icoti. A u fii aşa nai!, James, 'ise ea. Cum ţi&ar sta conte de 2impton&on&3ea$ James o pri!i cu un amestec de furie şi disperare. (erul de la 2impton&on&3ea, cu siguranţă, i se ridicase lui 4race la cap. Pla)a de la 2impton este o fâşie lungă, dreaptă de nisip. n rând de cabine de baie se înşiră de&a lungul ei pe aproape o milă şi )umătate. 4rupul tocmai se oprise în faţa unui număr de şase cabine de sc-imb pe care scria cu o literă de o şc-ioapă: „umai pentru clienţii -otelului *splanade%. A (stea&s ale noastre, spuse mândră 4race, dar tem nu poţi intri cu noi, James !a trebui să te duci până la corturile publice de acolo ne întâlnim în apă. Pe curând0 A Pe curând0 Di se îndreptă spre locul indicat. /ouăspre'ece corturi dărăpănate stăteau în mod solemn cu faţa la ocean. n marinar în !ârstă le pă'ea cu un sul de -ârtie albastră în mână. (cceptă o monedă britanică de la James, îi tăie un bilet din sul, îi aruncă un prosop şi&i făcu un semn cu degetul peste umăr. A Ereceţi la rând0 3puse el răguşit. (bia atunci, James îşi dădu seama se afla în faţa unui fel de competiţii. Di altora, în afară de el, le !enise ideea să intre în apă. u numai că toate corturile erau ocupate, dar înaintea lor se afla o mulţime de oameni cu pri!iri -otărâte, studiindu&se unii pe alţii. James se aşe'ă la coada cea mai mică şi aşteptă. Cortul se desc-ise şi o tânără frumoasă, foarte sumar îmbrăcată, ieşi, aşe'ându&şi casca de baie, cu aerul uneia care a!ea întreaga dimineaţă la dispo'iţie. @erse  până la marginea apei şi acolo se aşe'ă !isătoare pe nisip. James îşi spuse: „aici nu merge% şi se ataşă mai în faţă, la o altă coadă. /upă ce aşteptă !reo cinci minute, al doilea cort dădu semne de acti!itate. Eot ridicând şi trăgând, cortul se desc-ise, lăsând să iasă patru copii cu tatăl şi mama lor. Cortul fiind atât de mic, scena păru o scamatorie. Pe dată, două femei se repe'iră în faţă, fiecare apucând de câte o  poală a cortului. A 3cu'aţi&mă, spuse prima tânără, legănându&se puţin. A /umneata scu'i, îi răspunse cealaltă, pri!ind&o cu reproş. A Cred ştiţi am fost aici cu 'ece minute înaintea dumnea!oastră, spuse rapid prima tânără. A Ba eu sunt aici de mai bine de un sfert de oră, după cum poate spune oricine, o înfruntă cealaltă. A *i acum, ei acum, inter!eni bătrânul marinar, apropiindu&se. Cele două tinere începură să&i e+plice pe un ton strident. /upă ce terminară, arătă cu degetul către cea de&a doua tânără şi spuse scurt: „e al dumitale0% (poi se îndepărtă, surd la toate reproşurile. ici nu ştia, nici nu&i păsa cine fusese prima, dar deci'ia sa era definiti!ă, cum se spune în 'iare despre competiţii. /isperat, James îl prinse de  braţ. A 9a ascultă, au'i$ A /a, domnu$ A Cât durea'ă până a)ung la cort$ Bătrânul marinar aruncă o pri!ire indiferentă înspre mulţimea care aştepta. A 3&ar putea !reo oră, !reo oră şi )umătate nu ştiu precis. n clipa aceea, James le 'ări pe 4race şi pe fetele 3op<ort- alergând sprintene pe nisip spre mare.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->