Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011= Reteaua Haarp-Jeane Manning Dr Nick Belgich

2011= Reteaua Haarp-Jeane Manning Dr Nick Belgich

Ratings: (0)|Views: 214|Likes:
Published by robydown
2011= Reteaua Haarp-Jeane Manning Dr Nick Belgich

Arma secreta a "illuminatilor" pentru
controlul mental al maselor si pentru manipularea climaterica
2011= Reteaua Haarp-Jeane Manning Dr Nick Belgich

Arma secreta a "illuminatilor" pentru
controlul mental al maselor si pentru manipularea climaterica

More info:

Published by: robydown on Apr 18, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
Dr. Nick Begichfeane Manning
RETEAUAHAARP
Arma secreti a "Iluminafilor"pentru controlul mental al maselorgi manipularea climatericd
 
Despre autori
Dr. Nick Begich este fiul cel mare al regretatului congresmanarnerican de Alaska, Nick Begich Senior, 9i al activistei PeggeBcgich. El este bine cunoscut in Alaska pentru activitdfile salepolitice.. A fost ales de doud ori Pregedinte al Federaliei Profesorilor.1in Alrlsku gi al Consiliului Educa{iei din Anchorage. El a fdcutcercetiri independente in domeniul qtiinfei gi politicii, in cea main.rare parte a vielii de adult. Begich gi-a uat doctoratul in medicinitradi[ionalS de la Universitatea Internalionald Deschisd pentruMc.dicina Complementard, in noiembrie 1994.Este coautor al cirfii ,,Earth Rising - The Revolution: Toward aThousarrd Years of Peace", apXruti in ianuarie 2000, aldturi de JamesIloderick. Mai este editor al Earthpulse Flashpoints, o colecfie de cdrfidespre ultimele descoperiri ale qtiinlei. Begich a publicat articole dindomeniul gtiinlei, politicii gi educa{iei gi este binecunoscut pentruconferirrfeie {inute in SUA gi in alte nouisprezece fdri. El a fostinvitat ia mii de emisiuni radio, pentru a relata despre activitdfilesale de cercetare, nclusiv cele legate de noile tehnologii, sdndtategi geogtiinte. A mai apirut in nenumdrate documentare televizategi in alte emisiuni, in toatX lumea, inclusiv la BBC-TV CBC-TVTeieMr-rndo gi altele.Begich a apdrut ca orator gi martor expert in fala ParlamentuluiEuropean. El a vorbit pe diverse teme pentru grupuri reprezentAndinteresc- etd{eneqti, oameni de stat gi oficiali alegi, oameni de gtiinfdqi ai{ii. Este editorul gi coproprietarul editurii Earthpulse Press gi arecontract ca ,,tribal planner" pentru Consiliul Chickaloon Village, untrib amerindian recunoscut federal, al naliunii indiene Athabascan.Dr. Begich este cisdtorit cu Shelah Begich-Slade gi are cincicopii. El locuieqte a nord de Anchorage, in comunitatea Eagle River,Alaska, SUA.Jeane IV{anning este o jurnalistd de revisti cu experienfd,reporterd de ziare qi fost editor al unui ziar al comunitdfii. Undeceniu de cercetare in domeniul tehnologiilor neconvenlionale
Aceastd arte este edicatS ofiei nele helly . slabe, prietenilorgi familiilor care au f5cut posibilS publicarea acestei cdrli. Dedicaceastd arte gi ,compilatorilor", n speciai ui Harlan Girard'
Muilumiri speciale lui James Roderick, pentru grija acordatieditirii, gi sistenrului Bibliotecii Mtinicipale Anchorage, pentruasistenta oferiti in cercetare'.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->