Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Exclusive GREEN Export_rumeno

Exclusive GREEN Export_rumeno

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Gheorghe Mihalcovici on Apr 20, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2015

pdf

text

original

 
26
11111
.....MASURI DE SIGURANTMASURI DE SIGURANTMASURI DE SIGURANTMASURI DE SIGURANTMASURI DE SIGURANTA GENERALEA GENERALEA GENERALEA GENERALEA GENERALE
La fabricarea centralelor noastre am acordat oatentie deosebita tuturor componentelor, pentru aproteja atat instalatorul cat si utilizatorul deeventualele accidente. Prin urmare recomandampersonalului calificat, ca dupa instalare sa acordeo atentie deosebita conexiunilor, in special celeelectrice, astfel incat sa poate fi prevenit oricecontact cu componentele aflate sub tensiune.Acest manual de instructriuni este parte integrantaa produsului. In cazul in care vindeti produsul sauva fi mutat la un alt sistem de incalzire, asigurati-va ca manualul este livrat impreuna cu aparatul. Incazul deteriorarii sau pierderii manualului, va rugamsa contactati centrul service pentru a obtine o nouacopie.Operatiunile de instalare si service ale centraleitrebuie executate numai de catre personal calificat,in conformitate cu normele locale. Lucrarile se vorexecuta in conformitate cu legislatia in vigoare.Instalatorul trebuie sa instruiasca utilizatorul cuprivire la functionarea centralei si masurile desiguranta.Centrala poate fi folosita numai in scopul pentrucare a fost conceputa. Producatorul nu isi asumanici o responsabilitate contractuala sau non-contractuala, pentru accidentarea oamenilor sauanimalelor, sau eventualele defectiuni, ca urmare ainstalarii, reglarii, intretinerii si utilizarii incorecte.Acest aparat este folosit pentru a furniza apa caldasi prin urmare, trebuie conectat la un sistem deincalzire si/sau la un sistem de apa calda menajera,in functie de performanta si putere.Dupa indepartarea amabalajului, asigurati va caaparatul este complet si in perfecta stare. In cazcontrar, contactati vanzatorul.Iesirea supapei de siguranta trebuie conectata laun sistem corespunzator de colectare si ventilatie.Producatorul nu isi asuma responsabilitatea pentrupagubele datorate deschiderii supapei de siguranta.Modificarile asupra dispozitivelor de siguranta sireglare automata pot fi efectuate numai de catreproducator.Daca apar erori sau aparatul nu functioneaza corect,opriti aparatul si nu incercati sa il reparatidumneavoastra.Imediat dupa instalare, informati utilizatorul ca:-in cazul in care apar scurgeri, acesta trebuie saopreasca sursa de alimentare cu apa si sacontacteze imediat centrul service-C.S.I.: utilizatorul trebuie sa verifice din cand incand daca simbolul se aprinde pe panoul decontrol. Acest simbol indica faptul ca presiuneadin sistemul de apa este incorecta. Daca estenecesar, umpleti sistemul conform paragrafului“Functiunile centralei”-R.S.I.: must periodically check, on the display, thatthe pressure value is between 1 and 1,5 bar; if notfill the system as described in the paragraph“Umplerea si golirea instalatiei”-daca centrala nu va fi folosita o perioada lunga detimp, utilizatorul trebuie sa consulte centrul servicepentru executarea urmatoarelor operatiuni:inchiderea intrerupatorului principal al centraleisi intreruptoarele de alimentareinchiderea robinetelor de gaz si apa, atat lacircuitul de incalzire (C.S.I. - R.S.I.) cat si lacircuitul de apa calda menajera (numai C.S.I.)golirea circuitului de incalzire (C.S.I. - R.S.I.) si acircuitului de apa calda menajera (numai C.S.I.)pentru a preveni inghetul-operatiunile de service se executa cel putin o datape an.
Connect the outlet collector to a suitable outletsystem (refer to chapter 5).
Masuri de sigurantaMasuri de sigurantaMasuri de sigurantaMasuri de sigurantaMasuri de siguranta:centrala nu trebuie folosita de copii sau persoanecu handicap nesupravegheatedispozitivele sau echipamentul electric, precumintrerupatoare, aparate, etc., nu trebuie folosite dacaexista miros de gaz sau fum. Daca exista scurgeride gaz, deschideti toate usile si ferestrele pentru aventila zona, inchideti robinetul de gaz si contactatiimediat centrul servicenu atingeti centrala atunci cand sunteti descult sauatunci cand parti ale corpului dumneavoasrta suntudeapasati pana ce simbolul “- -” este afisat pe ecransi deconectati sursa electrica de alimentare. Numaidupa efectuarea acestor operatiuni puteti curataaparatulnu trageti, taiati sau indoiti cablurile centralei, chiardaca acestea nu sunt conectate la sursa de ali-mentarenu blocati si nu reduceti dimensiunile orificiilor deventilatie din cameranu depozitati containere sau substante inflamabilein camera in care este instalata centralanu lasati ambalajele la indemana copiilorfolositi aparatul numai in scopul in care a fostconceputnu asezati obiecte pe centralainainte de curatare, deconectati aparatul de la sursade alimentare electricanu demontati elementele etansate
it is forbidden to block the condensate outlet.
 
27
     R    o    m    a    n    a
Centrala trebuie instalata numai de catre personal calificat.Sunt disponibile urmatoarele modele:ModelModelModelModelModelTTTTTipipipipipCaCaCaCaCategtegtegtegtegorororororieieieieiePuterePuterePuterePuterePutereC.S.I.CombinatC25 kWC.S.I.CombinatC35 kWR.S.I.Numai incalzireaC16 kWR.S.I.Numai incalzireaC35 kW
Exclusive GREEN C.S.I.
 is a C-type condensation wall-mounted boiler for heating and producing domestic hotwater.
Exclusive GREEN R.S.I.
 is a C-type condensation wall-mounted boiler and is able to operate in differentconditions:
-CAZ A:CAZ A:CAZ A:CAZ A:CAZ A: numai incalzire. Centrala nu furnizeaza apacalda menajera-CAZ B:CAZ B:CAZ B:CAZ B:CAZ B: numai incalzire cu rezervor de apa conectat,administrat de un termostat, pentru furnizare apa cal-da menajera-CAZ C:CAZ C:CAZ C:CAZ C:CAZ C: numai incalzire cu rezervor de apa conectat(kit disponibil la cerere), administrat de un senzor detemperatura pentru furnizare de apa calda menajera.La conectarea unui rezervor de apa, nelivrat cuprodusul, va rugam sa va asigurati ca senzorul NTCare urmatoarele caracteristici: 10 kOhm la 25°C, B 3435±1%.In functie de tipul de instalare selectat, este necesarasetarea parametrului “mod apa calda menajera”. Consul-tati paginile 20 si 22 pentru descrierea si setareaparametrilor de operare.Acest tip de aparat poate fi instalat in orice tip deincapere, atat timp cat evacuarea gazelor arse siabsorbtia aerului comburant au loc in afara acesteia.Pentru acest model de centrala sunt disponibileurmatoarele tipuri de iesiri de gaze arse: B23; C13, C13x;C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C83, C83x.Instalarea trebuie efectuata in conformitate cu normelelocale si legislatia in vigoare.Pentru o instalare corespunzatoare, va reamintim ca:centrala nu trebuie instalata deasupra echipamentelorde gatittrebuie respectat spatiul minim necesar, pentruexecutarea operatiunilor de intretinere: cel putin 2,5 cmpe laterale si cel putin 20 cm dedesubtul centraleieste interzisa depozitarea de substante inflamabile incamera de instalare a centraleiperetii trebuie izolati corespunzator (de ex.: lemn).Pentru instalarea centralei sunt livrate o placa suport siun sablon de instalare integrat (fig. 2).Instructiuni de montare:fixati placa suport a centralei (FFFFF) si sablonul (GGGGG) peperetesi folositi firul de plumb pentru a verifica dacaacestea sunt montate perfect orizontalmarcati 4 gauri (
Ø
 6 mm) pentru fixarea placii suport acentralei (FFFFF) si 2 gauri (
Ø
 4 mm) pentru fixareasablonului de instalare (GGGGG)asigurati-va ca toate masuratorile sunt corecte, apoidati gaurile in perete, respectand diametrele specificateanteriorfixati placa pe perete cu suruburile furnizateefectuati conexiunile.
2
.INSTALARE CENTRALA TERMICA
dimensiuni in mm 
Fig. 1
  a  p  a  -  g  a  z
Fig. 2
sablon de instalare (G) placa suport (F) 
CDEAB
C
1
Fig. 3
Dupa instalarea centralei, suruburile
 
C
1
 (fig. 3)
pot fiindepartate
.
Dupa instalarea centralei si conectarea lasursa de apa si gaz, montati capacul inferior
.
EXCLUSIVEGREEN C.S.I.GREEN R.S.I.
453205205
 
28
Pozitia si dimensiunile conexiunilor hidraulice sunt spe-cificate in fffffigurigurigurigurigura 2a 2a 2a 2a 2:A -A -A -A -A -CH retur3/4B -B -B -B -B -CH tur3/4C -C -C -C -C -conexiune gaz3/4D -D -D -D -D -iesire ACM1/2(numai C.S.I.)E -E -E -E -E -intrare ACM1/2(numai C.S.I.)Daca duritatea apei depaseste 28°Fr, este recomandatafolosirea agentilor de dedurizare a apei, pentru a preveniformarea de depuneri de piatra, datorita duritatii excesive.
3
.CONEXIUNI HIDRAULICE
The correct position of the external probe is essential forthe climatic control function to run properly.The probe must be installed outside the building to beheated, at about 2/3 of the height of the NORTHERN orNORTHWESTERN face, far from flue pipes, doors,windows and sunny areas.
Attaching the external probe to the wall
-To access the terminal board and anchor holes, unscrewthe plastic probe cover from the housing by rotating itanticlockwise-Mark the points where the holes will be drilled usingthe probe housing as a template-Remove the box and drill holes for 5x25 expansiongrips-Fix the housing to the wall using the two suppliedexpansion grips-Unscrew the cable-holding nut, insert the bipolar cable(with a cross section between 0,5 and 1mm
2
, notsupplied) for the connection between the probe andthe boiler-For the electrical connection between the external probeand the boiler, refer to the chapter “Conexiuni electrice”-Tighten the cable-holding nut properly and close thecover of the protective box.The probe must be positioned on a smooth surface.In the case of a brick wall or a wall with an irregularsurface, provision must be made for a smoothcontact surface.The maximum length of the connection betweenthe external probe and the boiler is 30 m.The connection cable between the probe and theboiler must not have connections. If these prove tobe necessary, they must be made watertight andsuitably protected.Any ducts for the connection cable must be sepa-rate from other power lines (230 V.a.C.).
4
.INSTALLING THE EXTERNAL PROBE
The outlet collector collects: the condensate water, anyevacuation water from the safety valve and the systemoutlet water.The collector must be connected, by means of a rubberpipe (not supplied), to a suitable collection and evacuationsystem in the storm water outlet and
 
in compliance withcurrent regulations.
5
.CONDENSATE COLLECTION
COLLECTOROUTLETS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->