Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Peace Corps MS 218 Trainee and Volunteer Travel and Use of Transit - Office of Global Operations

Peace Corps MS 218 Trainee and Volunteer Travel and Use of Transit - Office of Global Operations

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
April 2014
April 2014

More info:

Published by: Peace Corps Documents ©AJM on Apr 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

04/21/2014

 
<.= ]urpjsi
[aes Fldulb Pi`tejd istlgbesais ]il`i @jrps pjbe`eis ldk prj`ikuris njr trldspjrtltejd jn [rlediis ldk ^jbudtiirs, gjta njr kjfiste` ldk edtirdltejdlb trlvib.
7.= P`jpi
Pi`tejd 9(g) jn tai ]il`i @jrps L`t, ls lfidkik, lutajrezis ]il`i @jrps tj prjveki trlvib ldk trldspjrtltejd njr tai njbbjwedh pirsjds?
 
Lppbe`ldts njr idrjbbfidt ed tai ]il`i @jrps, tj ldk nrjf pbl`is jn idrjbbfidt ldk trlededh3
 
[rlediis ldk ^jbudtiirs kuredh sirve`i3 ldk
 
[rlediis ldk ^jbudtiirs nrjf pbl`is jn tirfedltejd tj taier ajfis-jn-ri`jrk ed tai Y.P. Njr purpjsis jn taes Fldulb Pi`tejd tai tirf [rledii ed`bukis ld lppbe`ldt waj als ri`ievik ld edvetltejd tj sirvi ls l ^jbudtiir ldk diiks tj trlvib pursuldt tj edvetltejd.
0.= Lutajrety
[ai njbbjwedh pirsjds, jr taier kisehdiis, fly lpprjvi spi`ene` jnne`elb trlvib njr lppbe`ldts, [rlediis, ldk ^jbudtiirs lt ]il`i @jrps ixpidsi?
 
Keri`tjr jn ]il`i @jrps3
 
Lssj`elti Keri`tjr njr Hbjglb Jpirltejds3
 
Pupirvesjry [rlededh Ppi`elbest3
 
Wihejdlb Keri`tjrs3
 
@judtry Keri`tjrs3
 
Lssj`elti Keri`tjr Jnne`i jn Ailbta Pirve`is3 ldk
 
Lssj`elti Keri`tjr njr Plnity ldk Pi`urety. [ai njbbjwedh pirsjds, jr taier kisehdiis, fly lutajrezi spi`ene` jnne`elb trlvib njr lppbe`ldts, [rlediis, ldk ^jbudtiirs lt ]il`i @jrps ixpidsi?
 
0
 
@aein, [rldspjrtltejd Grld`a3
 
@aein Lkfedestrltevi Jnne`ir Jnne`i jn Ailbta Pirve`is
 
Wihejdlb @aein Lkfedestrltevi Jnne`irs3 ldk
 
@judtry Keri`tjrs.
;.= ]jbe`y
[rlediis ldk ^jbudtiirs trlvibedh jd jnne`elb gusediss webb gi prjvekik trldspjrtltejd lt ]il`i @jrps ixpidsi vel tai fjst keri`t, i`jdjfe`lb, ldk lkvldtlhijus filds lvleblgbi ed `jfpbeld`i weta tajsi ]il`i @jrps rihubltejds ldk prj`ikuris ekidteneik ed taes Fldulb Pi`tejd.
;.< Wleb [rldspjrtltejd
L [rledii jr ^jbudtiir waj trlvibs vel rleb fly pur`alsi aes jr air jwd te`cit. Wiefgursifidt es glsik jd te`cit ri`iepts ldk fly djt ix`iik tai `jst jn tai lutajrezik keri`t trlvib gy ]il`i @jrps kisehdltik filds.
;.7 Lutjfjgebi [rldspjrtltejd
L [rledii jr ^jbudtiir waj krevis l prevlti lutjfjgebi njr lbb jr plrt jn lutajrezik trlvib wetaed tai Ydetik Ptltis webb gi riefgursik lt tai `urridt HPL febilhi rlti njr Nikirlb ifpbjyiis, djt tj ix`iik tai `jst jn tai lutajrezik keri`t trlvib gy `jffjd `lrreir trldspjrtltejd jr tai febilhi rlti, wae`aivir es biss. Wiefgursifidt webb gi glsik jd tai febilhi kitirfedik gy tai lpprjvedh jnne`elb. Wiefgursifidt webb djt gi lbbjwik njr lkketejdlb trlvib tefi jr ixpidsis, i.h., tjbbs, hls, njjk, jr bjkhedh. Wiefgursifidt webb gi glsik jd febilhi njr jdi lutjfjgebi, rihlrkbiss jn tai dufgir jn j``upldts. Wiefgursifidt fly djt ix`iik tai `jst jn tai lutajrezik keri`t trlvib gy ]il`i @jrps kisehdltik filds.
;.0 Ler [rldspjrtltejd
[rlediis ldk ^jbudtiirs salbb trlvib gjta kjfiste`lbby ldk edtirdltejdlbby gy i`jdjfy jr `jl`a `blss. [arjuha-nlris, spi`elb nlris, ix`ursejd, hjvirdfidt `jdtrl`t, ldk riku`ik rlti te`cits salbb gi usik waid lvleblgbi njr lbb kjfiste` ldk edtirdltejdlb jnne`elb trlvib. Ix`ursejd, spi`elb jr riku`ik nlri te`cits fly gi essuik waid et `ld gi kitirfedik ginjri tai stlrt jn tai trep talt taes typi jn sirve`i es prl`te`lb ldk i`jdjfe`lb3 ldk webb risubt ed l `jst slvedhs tj tai ]il`i @jrps. Wjudk trep te`cits sajubk gi si`urik waid et es cdjwd, jr `ld gi rilsjdlgby ldte`epltik, talt taisi te`cits webb gi usik.
;.; Nerst @blss/Gusediss @blss [rlvib
Et es ]il`i @jrps pjbe`y talt lbb jnne`elb trlvib gi pirnjrfik gy biss tald nerst-`blss l``jffjkltejds, ix`ipt ls kinedik ed FP 7>; Fike`lb Ivl`ultejd jn [rlediis, ^jbudtiirs, ldk Kipidkidts ldk FP 1<7 Ptlnn [rlvib.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->