Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén paracetamol giải phóng nhanh

Nghiên cứu bào chế và sinh khả dụng viên nén paracetamol giải phóng nhanh

Ratings: (0)|Views: 1,165|Likes:
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon
Chia sẽ bởi: CN.Nguyễn Thanh Tú, Phụ trách bộ môn Hóa cấp 2+3 số nhà 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn, Website: www.daykemquynhon.ucoz.com, Facebook: www.facebook.com/daykem.quynhon

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Apr 22, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/22/2014

 
 
B
 GIÁO D
C VÀ
 Đ
ÀO T
O B
 Y T
 TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C D
ƯỢ 
C HÀ N
I
NGUY
N TH
 H
NG HÀ
ghiªn cøu b
 
o chÕ v
 
sinh kh¶ dông viªn nÐn paracetamol gi¶i phãng nhanh
 
LU
N ÁN TI
N S
 Ĩ 
 D
ƯỢ
C H
C
HÀ N
I – 2011
www.daykemquynhon.ucoz.comwww.facebook.com/daykem.quynhon
 
 
B
 GIÁO D
C VÀ
 Đ
ÀO T
O B
 Y T
 TR 
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C D
ƯỢ 
C HÀ N
I
NGUY
N TH
 H
NG HÀ
ghiªn cøu b
 
o chÕ v
 
sinh kh¶ dông viªn nÐn paracetamol gi¶i phãng nhanh
 
LU
N ÁN TI
N S
 Ĩ 
 D
ƯỢ
C H
C
CHUYÊN NGÀNH BÀO CH
 MÃ S
: 62730105  Ng
ườ 
i h
ướ 
ng d
n khoa h
c:
 PGS.TS. Nguy
n
Đă
ng Hoà PGS.TS. Nguy
n V
ă
n Long HÀ N
I – 2011
www.daykemquynhon.ucoz.comwww.facebook.com/daykem.quynhon
 
i
L
Ờ 
I CAM
Đ
OAN
Tôi xin cam
đ
oan
đ
ây là công trình nghiên c
u c
a riêng tôi. Các s
 li
u,
ế
t qu
 nêu trong lu
n án là trung th
c và ch
ư
a t
ng
đượ 
c ai công b
 trong b
t
 công trình nào khác.
Nguy
n Th
 H
ng Hà
www.daykemquynhon.ucoz.comwww.facebook.com/daykem.quynhon

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
NguyễnThoa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->