Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
90Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ghidul_metodic_ecopictura_mic[1]

ghidul_metodic_ecopictura_mic[1]

Ratings:
(0)
|Views: 6,392|Likes:
Published by silviu112

More info:

Published by: silviu112 on Nov 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
 
ECOPICTURA
 
De la lume adunate si înapoi la lume date!
- Ghid metodic –
 
©
Editura Arves,
CRAIOVA,
2008
 
Editura recunoscuta
 C.N.C.S.I.S.
cod 296
www.arves.roLUCRAREA ESTE AVIZAT
Ă
DE I.S.J DOLJ CU NR. 3370/22.10.2007
Redactori
Inst.
GAVRILESCU Geta
Inst.
MU
Ş
AT Claudia
Referenti stiintifici
:
Conf. univ. dr
.
 Ionel Viorel 
,
Universitatea din Craiova
 
Lector univ. dr
.
Corneliu Novac
,
Universitatea din Craiova
 
Prof.
 
 B
ă
rbulescu Ovidiu
,
artist plastic
,
Uniunea Arti
 ş
tilor Plastici din România, filiala Craiova
 
Colectiv de redac
ţ
ie
Insp.
ş
c
.
ISJ Dolj
P
Ă
UNESCU Anca
Insp.
ş
c.
 
ISJ Dolj
GEORGESCU Veronica
Inst.
CO
Ş
ERAN Dorina
Inst.
ISTUDOR Camelia
Inst.
UNGUREANU Corina
Ed.
ENACHE Melania
Inst.
LUNGU Ileana
 
Machetare si design
:
ing.
Mirela PE
Ş
CU
 
Machetare coperta
:
ing 
. Sorin MATEI
P
ictura coperta
:
 prof 
. Dorina CO
Ş
ERAN
ISBN 978 – 606 – 518 – 063 – 5
Autorii posed
ă
responsabilitatea pentru cele scrise sub semn
ă
tur
ă
, conform legilor copyright-ului.
 
 Din partea coordonatoarelor proiectului
Am pornit în acest proiect din dorin
ţ
a de a ar 
ă
ta
ş
i altora munca noastr 
ă
, a cadrelor didactice
ş
ia copiilor, atât în activit
ăţ
ile curriculare, cât
ş
i extracurriculare.De aceea ne-am angajat în ini
ţ
ierea acestui proiect în care sunt îmbinate obiective din cadruleduca
ţ
iei ecologice
ş
i educa
ţ
iei plastice, iar pentru atingerea lor se presupune o munc
ă
pl
ă
cut
ă
 
ş
imotivant
ă
atât pentru cadrele didactice, cât
ş
i pentru copiii. Rezultatele
ş
i bucuriile imediate pe care leavem ale actului artistic reliefeaz
ă
bog
ăţ
ia cuno
ş
tiin
ţ
elor ecologice.La început proiectul a pornit simplu ca orice fel de proiect, dar dup
ă
înscrierile care au fost amajuns la performan
ţ
a de a se implica în acest proiect peste 300 de cadre didactice din întreaga
ţ
ar 
ă
. Nu am prev
ă
zut un num
ă
r atât de mare de participan
ţ
i
ş
i de aceea pe parcurs pentru noi a fost omunc
ă
deosebit de grea
ş
i cu dificult
ăţ
i pe m
ă
sur 
ă
deoarece tot ce a trebuit realizat în proiect nu adepins numai de persoanele noastre.Am fost impresionate de multitudinea lucr 
ă
rilor primite
ş
i varietatea tehnicilor specificeeduca
ţ
iei plastice folosite
ş
i apreciem seriozitatea partenerilor de proiect eviden
ţ
iat
ă
prin respectareatemenelor de trimitere a lucr 
ă
rilor copiilor îndruma
ţ
i de dasc
ă
lii lor. Preciz
ă
m c
ă
al
ă
turi de noi,înv
ăţă
mântul pre
ş
colar au fost
ş
i înv
ăţă
tori, profesori de limba
ş
i literatura român
ă
, limba
ş
i literaturaenglez
ă
, biologie, arte,
ş
i profesori de la palatele copiilor. Suntem bucuroase c
ă
am putut s
ă
implic
ă
mîn proiect
ş
i copii cu nevoi speciale oferindu-le
ş
i lor 
ş
ansa de a participa/concura al
ă
turi de to
ţ
i ceilal
ţ
i copii.Lucr 
ă
rile primite au fost amenjate în expozi
ţ
ii tematice atât în unitatea noastr 
ă
cât
ş
i în unit
ăţ
iledin jude
ţ
partenere în proiect.Am postat pe internet în albumul online
http://community.webshots.com/user/ECOPICTURA ,fotografii din timpul ac
ţ
iunilor realizate în cadrul proiectului, precum
ş
i fotografii cu participan
ţ
ii pentru a necunoa
ş
te prin fotografii copii
ş
i cadre didactice din col
ţ
uri diferite ale
ţă
rii, dar 
ş
i lucr 
ă
ri realizate de copii.
 Cu gr 
ă
dini
ţ
ele partenere din ora
ş
ul Craiova am realizat activit
ăţ
i comune artistico-plastice cuocazia diferitelor evenimente din calendarul eoclogic. Am primit în aceea
ş
i zi vizite la expozi
ţ
iileamenjate la Cabinetul Metodic al gr 
ă
dini
ţ
ei, de la mai multe
ş
coli
ş
i gr 
ă
dini
ţ
e ini
ţ
iind copiii înaprecierea
ş
i analizarea lucr 
ă
rilor. Copiii
ş
i-au ales lucr 
ă
ricare prin mesajul lor sunt mai aproape de în
ţ
elegerea
ş
icunoa
ş
terea realit
ăţ
ilor mediului
ş
i au alc
ă
tuit albume culucr 
ă
rile evaluate.Proiectul a fost finalizat printr-un concurs,simpozion na
ţ
ional „Ecopictura” – 20.06.2008
ş
i editareaghidului metodic „Ecopictura – De la lume adunate
ş
iînapoi la lume date”
ş
i a revistei de educa
ţ
ie plastic
ă
 „Povestea culorilor” având aprobarea Inspectoratului
Ş
colar Jude
ţ
ean Dolj .
 Inst 
. GAVRILESCU GETA
 Inst 
. MU
Ş
AT CLAUDIA

Activity (90)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iulian Craiu liked this
Iulian Craiu liked this
Edwina Maciuca liked this
Tanase Adriana added this note
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tanase Adriana added this note
xsss
brianna12 liked this
Alexandru Burcă liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->