Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
152. - 1

152. - 1

Ratings: (0)|Views: 518|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

 
PRIJEDLOG  Na temelju
članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
 NN 150/11),
članka 121.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1, 30.3.2010.), te
članka 2
-
a. točke 2. Uredbe (EU) br.
 1175/2011 Europskog
 parlamenta i Vijeća od 16.
studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br.
1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i
nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23.11.2011.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________________ 2014. godine donijela
ZAKLJUČAK 
 
1.
Utvrđuje se Prijedlog
 Nacionalnog programa reformi, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktom, KLASA:________; URBROJ:_______, od dana__________. 2. Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da o
utvrđivanju
Prijedloga Nacionalnog programa reformi
iz točke 1. ovog
 
Zaključka, na odgovarajući način,
izvijesti sva nadležna ministarstva. 3. Zadužuje se Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da predmetni dokument
iz točke 1. ovog
a
Zaključka, na odgovarajući način
 dostavi Glavnom tajništvu Europske komisije na mišljenje. PREDSJEDNIK
Zoran Milanović
 KLASA: URBROJ: Zagreb, _____________
 
OBRAZLOŽENJE ZAKLJUČKA
 
Europski semestar je instrument fiskalnog nadzora i koordinacije ekonomskih politika država
članica s ekonomskom politikom Europske unije, utemeljenoj na strategiji „Europa 2020“ i
u
smjerenoj ka postizanju pametnog, održivog i uključivog rasta. S istim ciljem države članice u okviru Europskog semestra usklađuju svoje proračunske i ekonomske politike s ciljevima i
 pravilima dogovorenima na razini Europske unije te definiraju i provode niz reformi koje
 potiču rast. Europski semestar odvija se u godišnjim ciklusima, a sudjelovanje u Europskom semestru obveza je svake države članice Europske unije.
 Nastavno, Republika Hrvatska bila je dužna izraditi dokument „Nacionalni program reformi“
koji se prihvaćen od strane Vlade Republike Hrvatske službeno dostavlja Eur 
opskoj komisiji na mišljenje do kraja travnja 2014. godine. Tekst Nacionalnog programa reformi izradila je Radna skupina za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Europskom semestru, osnovana temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske donesenoj
na sjednici dana 23. siječnja 2014. godine.
 
Usvajanjem Zaključka i pripadajućeg
 Nacionalnog programa reformi ostvaruje se dio obveza koje proizlaze iz sudjelovanja Republike Hrvatske u ciklusu Europskog semestra sukladno
članku
 121. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije C 83/1,
30.3.2010.), te članku
 2-
a. točke 2. Uredbe (EU) br.
 
1175/2011 Europskog parlamenta i Vijeća
od 16. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br.
1466/97 o jačanju nadzora stanja proračuna i
nadzora i koordinacije ekonomskih politika (Službeni list Europske unije L 306/12, 23.11.2011.).
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
NACIONALNI PROGRAM REFORMI
Travanj 2014.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->