Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Procese Redox in Organismul Uman

Procese Redox in Organismul Uman

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
Published by Ghita Anghelina

More info:

Published by: Ghita Anghelina on Apr 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

 
 PROCESE REDOX IN ORGANISMUL UMAN 
1). Ce sunt reactiile redox ?
Reacţii de oxidare-reducere sau redox: reacţii prin care se combină substanţe chimice care atrag electroni (despre acestea se spune că sunt reduse) cu substanţe chimice care cedează uşor electroni (se spune despre aceste substanţe că oxidează). Un exemplu tipic: sodiul este oxidat de sulf:
 Na Na
 +
!oi atomi de sodiu" fiecare a#$nd un unic electron de #alentă slab atras de către nucleu" cedeaza electronul de pe stratul exterior pentru a completa stratul exterior al unui atom de sulf. %iecare atom de sodiu este ulterior oxidat" rezult$nd ioni poziti#i  &a
'
" n timp ce atomul de sulf este redus la un ion negati# 
-
. *ceşti ioni cu sarcini electrice opuse se combină" rezult$nd o molecula de sulfat de sodiu.
2). Reactii redox in bioenergetica:
+ecanismele de transfer ale energiei in celulele sunt componente ale cailor metabolice ale celulelor ce pot fi impartite in anabolice sau sinteza si catabolice sau de descompunere. Reactiile anabolice implica o crestere in structura biologica" iar cea de-a doua lege a termodinamicii are o crestere in entropia sistemului" este ne#oie de energie. ,n contrast" reactiile catabolice implica o crestere a entropiei si o eliberare de energie.rin urmare este posibila directa legare a reactiilor anabolice si catabolice in organism. *tata timp cat energia eliberata prin catabolism este mai mare ca cea consumata prin anabolism" cea de-a doua lege este indeplinita. !ar in maoritatea reactiilor biologice cele doua aspecte (anabolismul si catabolismul) nu sunt legate direct si in loc de energie multa este utilizata cea intermediara. !eci caile catabiloce genereaza metaboliti (amino-acizi" acizi grasi-glucoza-zahar) si energii mari intermediare ce sunt cu totii folositi in anabolism. /nergia compusilor fosfati si energia transferului electronilor sunt doua forme de mare energie intermediara generata de reactiile catabolice.0 forma de energie intermediara puternica comuna in metabolism este  potentialul de transfer al electronilor sau potentialul de reducere al compusilor. otentialul de reducere este reprezentat cu /1 2 potential de transfer al electronilor este o masura a afinitatii compusilor pentru electroni. Un potential de reducere negati# inseamna o mai mica afinitate a compusului pentru electroni si acestia sunt transferati de la compusii cu afinitate mica la cei cu afinitate mai pronuntata.unt mai multi termeni importanti ce #or fi frec#ent folositi pentru a ne referi la transferul de electroni. Un compus organic reduc sau reducator are electroni (i) liberi pentru transfer" deci poate fi considerat un agent reducator. Un agent organic oxidat sau oxidant poate accepta electroni (i)" deci este un agent oxidant.
3
 
0xidarea se refera la cedarea de electroni: %e(')
%e(4') 'e- reducerea se refera la acceptarea de electroni: %e(4') 'e-
 %e('). !upa definitie numai un compus redus poate fi oxidat si numai unul oxidat  poate fi redus. ,n reactiile biologice nu exista surse sau scaderi electronice2 prin urmare cand un compus este redus" altul trebuie sa fie oxidat. Reactiile ce implica transfer de electroni in perechi sunt reactii redox.rin definitie" reactia de reducere a 5(') ' e-
 5 la 3 + si 6 7 are  potentialul standard / 8 1m9. !in acest moti# electrodul de 5 este folosit pentru a masura potentialele diferitelor celule gal#anice./lectroni pot sa circule intre cele doua celule gal#anice prin intermediul puntii de sare ("&a&04" etc.) si daca proba * are o mica afinitate pentru e decat 5" e #or circula de la proba de referinta" iar un #oltmetru #a indica potentialul de reducere a probei * ca fiind negati# (/1;1 m9). ,n#ers" daca proba * are o mai mare afinitate pentru e decat 5" e #or circula de la 5 de referinta la proba" iar in acest caz /1<1m9. *sadar un potential standard redox poziti# inseamna o mai mare afinitate pentru e ce trebuie sa circule de la afinitate mica la una mare ceea ce reprezinta o crestere a entropiei.,ntr-o pereche redox transferul de electroni are loc de la un reducator cu afinitate mica pentr e- la un oxidant cu o afinitate mai mare. !iferenta de energie este eliberata si disponibila spre a fi folosita. /nergia libera a unui sistem redox se calculeaza prin =b8n%=/ . &ota =/ este diferenta in potentialul de reducere al reactiei de oxidare din reactia de reduce" n este nr. de e- transferati si % este constanta lui %arada>(4"1? @calA#-mol). !e exemplu cand &*!5 este oxidat intr-un cuplu redox cu reducerea  pana la lactate. imilar cu orice alta reactie chimica" #aloarea B a unei celule depinde de concentratia relati#a a produsilor si reactantilor. !epinzand de moleculele organice" transferul de e- poate sa nu fie insotit si de transfer de p'. 0 reactie oxidanta insotita de inlaturarea p' este catalizata de enzime numite dehidrogenoase.7ele mai intalnite coenzime in celule sunt &*!' si %*!. &*!' exista in celule intr-o stare fosforica ca &*!' ce este similara cu potentialul de reducere. Cotusi" cele doua transferuri de e- ale compusilor sunt recunoscute de enzime diferite" ele fiind folosite pentru cai metabolice diferite. ,n general &*! este folosit in reactii catabolice" pe cand &*!' este folosit in rectii anabolice.Cransformarea &*!' in &*!5: &*!'' e-'5- D&*!5 &otatii:  &*!58nicotinamide ademine dinucleotide*C8adenozine trifosfate
3). Respiratia celulara:
3.,&CR0!U7/R/ Respiraţia celulară este un proces prin care celulele produc energia necesa pentru a supra#ieţui. En respiraţia celulară" celulele folosesc oxigen pentru a descompune glucoza si pentru a i reţine energia n molecule de adenozintrifosfat(*C).Respiraţia celulară este esenţială pentru supra#ieţuirea celor
 
mai multe organisme ntruc$t energia conţinută n glucoză nu poate fi folosită n celule fără a fi stocată n *C.7ele docomponente esenţiale ale respiriei sunt oxigenul şi glucoza *nimalele obţin glucoză m$nc$nd plante. Respiraţia celulară transferă cam F1G din energia glucozei n *C. Restul energiei din glucoză este eliberat sub formă de căldură" pe care omul o foloseşte  pentru a-şi menţine temperatura corporală. Respiraţia celulară este uimitor de eficientă comparată cu alte procese de con#ersie a energiei" ca arderea benzinei" la care doar 6G din energie este utilizată..7U+ %U&7H,0&/*IJ R/,R*H,* 7/KUK*RJ rocesul respiraţiei celulare apare n patru stadii: glicoliză2 stadiul de tranziţie2 ciclul rebs2 şi lanţul de transport al electronilor.
Glicoliza
 En organismul animalelor se produce un proces asemănător fermentaţiilor monohazaridelor" şi anume fermentaţia monozaharidelor p$nă la acid lactic. *cest  proces este cunoscut sub numele" de glicoliza. pre deosebire de fermentaţia alcoolică" la care punctul de plecare este glucoza" n cazul glicolizei" glicogenul" o  polizaharidă conţinută n muşchiul animal" este transformat n eteri fosforici printr-o reacţie de tipul: glicogen ' 5
4
 0
F
 fosfat de glucoză Cransformarea glicogenului n acid lactic este un proces exoterm2 el dă energia necesară producerii tra#aliului muscular. rocesul este re#ersibil: o parte din acidul lactic sintetizează din nou glicogenul" proces care este endoterm. Reformarea glicogenului se face n muşchi" dar mai ales n ficat" unde acidul lactic este adus de s$nge.En glicoliză" glucoza este descompusă cu autorul enzimelor şi altor molecule ce se află n citoplasmă. /nzimele unesc două grupuri fosfat la glucoză pentru a-, mări reacti#itatea. Un grup fosfat are formula 1
F
. 0 altă enzimă mparte glucoza n două  pentru a forma două grupuri de trei atomi de carbon" fiecare cu c$te o moleculă de fosfat. En următorul pas" o enzimă ndepărtează un atom de hidrogen şi doi electronidin fiecare moleculă. *tomii sunt transformaţi n ioni de hidrogen. Un ion şi doi electroni sunt transferaţi la nicotinamid adenin dinucleotid (&*!
'
) pentru a forma două molecule de &*!5. En fazele finale ale glicolizei" doi atomi de hidrogen sunt nlăturaţi din fiecare grup cu trei atomi de carbon şi se leagă de atomii de 0xigen liber din citoplasmă" rezult$nd apă. Ka următorul pas al respiraţie celulare" sub acţiunea unei enzime" grupul 0
F
este eliberat din grupul cu 4 atomi de carbon şi se combină cu o moleculă de *!. *şadar *! este compus din grupul din 4 atomi de carbon şi restul a două grupuri fosfat. rin adăugarea unui al treilea grup fosfat se obţine *C. *ici se obţin două molecule *C. En momentul n care consumul de energie al moleculei creşte" o altă enzimă nlătură al treilea grup fosfat" eliber$nd energie ce alimentează celula. imultan *C de#ine *! care poate fi folosit din nou n respiraţia celulară pentru a  produce mai mult *C.7$nd cele două grupuri cu 4 atomi de carbon sunt separate de grupurile fosfat" sunt transformate n două molecule piru#at 7
4
0
4
5
4
. Ka ncheierea glicolizei au apărut  produse necesare n etapele ulterioare ale respiraţiei celulare: două molecule de
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->