Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
PEFC UK Newsletter - April 2014

PEFC UK Newsletter - April 2014

Ratings: (0)|Views: 74 |Likes:
Published by PEFC UK Ltd.
Highlighting the launch of The Soft Commodities Compact, The Wood Awards and PEFC's Annual Stakeholder day on 1 July at 2.15pm.
Highlighting the launch of The Soft Commodities Compact, The Wood Awards and PEFC's Annual Stakeholder day on 1 July at 2.15pm.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: PEFC UK Ltd. on Apr 24, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2014

pdf

text

original

 
^BI@ /;9->;->;
^BI@
RG
 
EBTP
TTT.^BI@.@A.RGOPPRB 06 K^VOC 6>;8
 Oe 6>;>, tjb @DI Fakrh ai Horb`tars `allottbh ots 8>> lblfbrs, wotj k `alfoebh pra`urblbet pawbr ai avbr $0 troccoae, ta k`jobvoed zbra ebt hbiarbstktoae oe tjbor suppcy `jkoes fy 6>6>. Xjb Pait @allahotobs‟ @alpk`t os tjb rbsuct ai twa ybkrs ai bxtbesovb `acckfarktoae fbtwbbe tjb FBO keh tjb @DI, wotj khvo`b iral tjb Tarch Tochcoib Iueh (TTI), ta bstkfcosj jaw tjb fkegoed oehustry `auch fbst suppart tjos dakc.Xjb FBO `urrbetcy `auets tbe oetbrektoaekc fkegs ks lblfbrs, jbkhqukrtbrbh k`rass Ksok, Burapb keh Eartj Klbro`k= Fkr`ckys, FE_ Lbccae, @joek @aestru`toae Fkeg, Hbuts`jb Fkeg, Ccayhs Fkegoed Draup, Ealurk, Eartjbre Xrust, Pketkehbr, Pulotala Lotsuo Fkegoed @arparktoae keh Tbstpk`.K rkedb ai FBO keh eae-FBO fkegs jkvb fbbe oevacvbh oe tjb hbvbcaplbet ai tjb
PAIX @ALLAHOXOBP @AL^K@X KHHP TBODJX XA JBC^ BEH HBIAVBPXKXOAE
Xjb Pait @allahotobs @alpk`t wks ckue`jbh bkrcobr tjos laetj fy tjb Fkegoed Bevoraelbet Oeotoktovb (FBO) keh tjb @aesulbr Daahs Iarul (@DI).
‚Pait @allahotobs‟ @alpk`t keh tjb @DI keh FBO krb fatj k`tovbcy be`aurkdoed kcc oetbrektoaekc keh rbdoaekc fkegs ta maoe tjbsb ﬋rst lavbrs. Xa hktb, sox fkegs jkvb `ae﬋rlbh tjkt tjby wocc khapt tjb Pait @allahotobs @alpk`t - Fkr`ckys, FE^ ^krofks, Hbuts`jb Fkeg, Ccayhs Fkegoed Draup, VFP keh Tbstpk`.Xjb @alpk`t oe`cuhbs k `allotlbet iar fkegs, wjbrb ebbhbh, ta rkosb tjb stkehkrhs tjby bxpb`t ai `brtkoe `cobets oe jodj rosg ca`ktoaes sa tjkt tjby krb be`aurkdbh ta olpravb tjbor sustkoekfocoty pbriarlke`b oe coeb wotj @DI bxpb`tktoaes tjraudj ta 6>6>. Xa k`jobvb tjos, @alpk`t fkegs wocc `ae﬋rl tjkt `ustalbr apbrktoaes jkvb k`jobvbh tjb sklb oetbrektoaekccy-rb`adeosbh lbkes ai vbro﬋`ktoae tjkt tjb @DI os proarotosoed. Iar tolfbr prahu`ts, tjb stkrtoed paoet oe`cuhbs iarbst `brto﬋`ktoae systbls su`j ks ^BI@‟s. Xjb @alpk`t hblaestrktbs fatj ke kwkrbebss ai, keh `allotlbet ta, sustkoekfocoty wotjoe tjb fkegoed sb`tar keh jks judb patbetokc ta trkesiarl tjb wky `allahotobs su`j ks pkcl aoc, say keh tolfbr krb prahu`bh keh pra`bssbh.Iar iurtjbr oeiarlktoae vosot www.`psc.`kl.k`.ug/Fusoebss-^cktiarls/Fkegoed-Bevoraelbet-Oeotoktovb.kspx
Xjb Taah Kwkrhs
sbb pkdb 6
 
Xjb Taah Kwkrhs rb`adeosb, be`aurkdb keh pralatb autstkehoed hbsode, `rkitslkesjop keh oestkccktoae usoed waah tjraudjaut tjb RG keh jks ke bvbr-drawoed `rbhofocoty wotjoe tjb hbsode `allueoty. Totj pbrlossoae iral tjb awebr, keyaeb kssa`oktbh wotj ke bcodofcb fuochoed ar pob`b ai iureoturb `ke betbr, ks caed ks ot jks eat fbbe betbrbh fbiarb keh jks fbbe `alpcbtbh oe tjb ckst twa ybkrs.Xjb Kwkrhs krb irbb ta betbr keh betrobs `ke fb suflottbh uetoc ;9tj Lky 6>;8. Xjb lkoe `ktbdarobs iar tjb Taah Kwkrhs 6>;8 krb= Fuochoeds, @allbr`okc keh pufco` k``bss, ^rovktb, Plkcc pramb`t, Ptru`turkc, Vbpkor keh khkptovb rbusb, Iureoturb, Fbspagb iureoturb, keh ^rahu`toae-lkhb iureoturb.Ke oehbpbehbet muhdoed pkebc ai praibssoaekc bxpbrts keh spb`okcosts muhdb tjb suflottbh betrobs keh kcsa vosot tjb sjartcostbh pramb`ts oe pbrsae, lkgoed tjb Taah Kwkrhs ks lbkeoediuc keh rodaraus k `alpbtotoae ks passofcb. Xjb tap k``ackhb ‐ tjb Dach Kwkrh ‐ dabs ta tjb avbrkcc ‚woeebr ai woeebrs‟. ^rbvoaus Dach Kwkrh woeebrs oe`cuhb tjb Pkvocc Fuochoed fy Dcbee Jawbcc Kr`jotb`ts, Hkvoh Larcby‟s Jurcoedjkl @cuf Authaar ^aac, tjb Vatjs`joch Iauehktoae fy Ptbpjbe Lkrsjkcc Kr`jotb`ts keh oe 6>;0 tjb Fosjap Bhwkrh Goed @jkpbc fy Eokcc L`Ckudjcoe Kr`jotb`ts (po`turbh kfavb).^BI@ os prauh ta fb kssa`oktbh wotj tjbsb prbstodoaus kwkrhs wjo`j rb`adeosb k wohb rkedb ai pramb`ts keh prahu`ts usoed rbspaesofcy-saur`bh tolfbr.
XJB TAAH KTKVHP
Xjos ybkr ^BI@, oe pkrtebrsjop wotj tjb Lkckysoke Xolfbr @aue`oc, wocc fb k gby spaesar ai tjb Taah Kwkrhs. Xjb Taah Kwkrhs os tjb RG‟s prblobr kwkrh s`jblb rb`adeosoed bx`bccbe`b k`rass k rkedb ai krbks usoed tolfbr oe kr`jotb`turb, fuochoed hbsode keh iureoturb.
Xjb Fosjap Bhwkrh Goed @jkpbc, 6>;0 Dach Kwkrh Toeebr 
Foalkss jbkt os sbt ta pcky ke oe`rbksoedcy ckrdb racb oe tjb RG‟s bebrdy lox, keh iral Kutule 6>;8 ebw sustkoekfocoty `rotbrok wocc fb oetrahu`bh iar tjb Vbebwkfcb Jbkt Oe`betovb (VJO) ta besurb oestkccktoaes usoed foalkss iubc lbbt tjb Davbrelbet‟s bevoraelbetkc afmb`tovbs. Xjos wocc kiib`t halbsto` keh eae-halbsto` VJO pkrto`opkets keh suppcobrs (fatj prahu`brs ai iubc keh trkhbrs sbccoed ta tjb beh `ustalbr).Xjb ebw `rotbrok wocc fb oetrahu`bh oe twa stkdbs7 iral Kutule 6>;8, foalkss iubc usbh fy VJO pkrto`opkets lust lbbt k coib`y`cb drbbejausb dks (DJD) blossoaes tkrdbt, keh iral Pproed 6>;2, foalkss iubc lust lbbt ckeh `rotbrok - botjbr tjb RG Xolfbr Ptkehkrh iar Jbkt keh Bcb`tro`oty iar waahiubc ar tjb Vbebwkfcb Bebrdy Horb`tovb iar atjbr typbs ai foalkss. Aeb ai tjb wkys oe wjo`j waahiubc `ke lbbt tjb Xolfbr Ptkehkrh os tjraudj tjb usb ai rafust oehbpbehbet iarbst `brto﬋`ktoae s`jblbs su`j ks ^BI@.Xjb Hbpkrtlbet ai Bebrdy keh @colktb @jkedb os hbvbcapoed k ebw, codjt tau`j wky iar apbrktars `ckoloed tjb VJO ta `alpcy wotj tjb `rotbrok ‐ tjby wocc fb kfcb ta fuy iubc iral tjb Foalkss Puppcobrs Cost (FPC), k pufco`kccy kvkockfcb cost ai suppcobrs sbccoed iubc tjkt lbbts tjb `rotbrok. Xjb FPC wocc pravohb k lbkes iar waahiubc prahu`brs keh trkhbrs sbccoed sustkoekfcb iubc ta k``bss tjb drawoed VJO lkrgbt, keh wotj ke bksy, aecoeb kppco`ktoaes pra`bss, wocc fb k``bssofcb iar kcc sozbs ai fusoebss. Xjb FPC os bxpb`tbh ta ckue`j ae Dav.ug cktbr tjos Pproed iar suppcobrs ta rbdostbr. ^rahu`brs keh trkhbrs ai waahiubc wja wosj ta k``bss tjb VJO lkrgbt sjauch rbdostbr iar tjb FPC aecoeb ks saae ks ot os ckue`jbh. FPC trkhbrs‟ `aetk`t hbtkocs wocc fb kvkockfcb iar `ustalbrs ta sbkr`j keh k``bss.Iar larb oeiarlktoae ae tjb ebw sustkoekfocoty `rotbrok pcbksb vosot tjb HB@@ VJO wbfsotb.
HB@@ OEXVAHR@B EBT FOALKPP @VOXBVOK
 
Iarbsts oe Ksok krb `roto`kccy olpartket. Xjby pcky k sodeo﬋`ket racb oe pravohoed k vkrobty ai sbrvo`bs tjkt loccoaes ai pbapcb hbpbeh upae iar tjbor covbcojaahs keh sa`okc stkfocoty. Xjby kcsa `aetkoe last ai tjb Ksok-^k`o﬋` rbdoae‟s tbrrbstrokc foahovbrsoty. Khhotoaekccy, dovbe tjb drawoed olpartke`b ai tjb rbdoaekc b`aealy, Ksok jks k straed oestube`b ae tjb bevoraelbetkc sustkoekfocoty ai oetbrektoaekc iarbst prahu`ts. Xjos lkgbs ot votkc ta fuoch suppcy `jkoe `kpk`oty keh oe`rbksb tjb kvkockfocoty ai `brto﬋bh tolfbr k`rass tjos rbdoae. Oetbrbst oe sustkoekfcb iarbst lkekdblbet `brto﬋`ktoae os oe`rbksoed rkpohcy oe tjb rbdoae Xjb Oehaebsoke Iarbstry @brto﬋`ktoae @aapbrktovb (OI@@) suflottbh ots ektoaekc systbl iar beharsblbet kt tjb beh ai 6>;0. Kt tjb ckst ^BI@ Dbebrkc Kssblfcy, hbcbdktbs iral bcbvbe `auetrobs pkrto`opktbh oe k sustkoekfcb iarbst lkekdblbet systbl hbvbcaplbet wargsjap. Xjos oe`cuhbh rbprbsbetktovbs iral Oehok, Mkpke, Lykelkr, ^jocoppoebs, Xjkockeh, Xurgby keh Yobtekl. K ebw pufco`ktoae os kvkockfcb iral ^BI@ ‐ Ksoke @brto﬋bh Xolfbr= Khvke`oed Pustkoekfcb Xrkhb oe Ksok. ^cbksb b-lkoc oeiaNpbi`.`a.ug oi yau wauch cogb k `apy.
@JOEBPB PIL P@JBLB BEHAVPBH
Ckst laetj, tjb @joebsb Iarbst @brto﬋`ktoae P`jblb fb`klb tjb sb`aeh Ksoke ektoaekc iarbst `brto﬋`ktoae systbl, kitbr Lkckysok, ta su``bssiuccy k`jobvb ^BI@ beharsblbet. @joek vacuetkrocy saudjt ^BI@ beharsblbet iar ots ektoaekc s`jblb oe arhbr ta hblaestrktb ots `allotlbet ta sustkoekfcb iarbst lkekdblbet.
Khvke`oed Pustkoekfcb Xrkhb oe Ksok
 @ B V X O I O B H
^BI@/>;->>->;
Ks Ksoke `auetrobs krb olpartket suppcobrs ai tolfbr prahu`ts ta tjb RG lkrgbt, tjos ybkr‟s ^BI@ Keeukc Ptkgbjachbr Lbbtoed wocc ia`us ae Ksok. K pkebc ai geawcbhdbkfcb spbkgbrs iral k rkedb ai sb`tars jks fbbe kssblfcbh ta sjkrb tjbor bxpbrobe`bs. Ppbkgbrs `ae﬋rlbh ta hktb krb Pjbkl Pktguru-Drkezbcck wja jbkhs up tjb Lkckysoke Xolfbr @aue`oc oe Burapb, Kehy Hui﬋e iral Cktjkl‟s, k cbkhoed tolfbr olpartbr iral Ksok keh k spbkgbr iral tjb @joebsb Iarbst @brto﬋`ktoae P`jblb. Khhotoaekccy, Lo`jkbc Fu`gcby, k warch-rbeawebh iarbst oehustry `aesuctket, fksbh oe Poedkparb, wocc spbkg ae @joek‟s oestube`b ai dcafkc trkhoed keh `aesulptoae ai waah, wjocb
KEERKC PXKGBJACHBV HK_
^BI@‟s Pkrkj ^ro`b, wocc froed hbcbdktbs up ta hktb wotj tjb ardkeosktoae‟s pradrbss oe Ksok. Xjb kitbreaae wocc `ae`cuhb wotj k lahbrktbh pkebc sbssoae keh hroegs rb`bptoae.Irbb ta kttbeh keh apbe ta kcc stkgbjachbrs, tjb lbbtoed wocc fb `jkorbh fy Maje Tjotb, @jobi Bxb`utovb ai tjb Xolfbr Xrkhb Ibhbrktoae. Xjb bvbet wocc stkrt kt 6.;2 p.l. ae Xubshky ;
st
 Mucy kt tjb E@YA ai﬋`bs oe Goeds @rass. Iurtjbr hbtkocs wocc fb up ae tjb RG wbfsotb sjartcy fut pck`bs krb stro`tcy colotbh sa oi yau‟h cogb ta rbsbrvb yaur pck`b eaw, pcbksb b-lkoc jockry.gjkwklNpbi`.`a.ug
^BI@ 6>;8  Keeukc Dbebrkc Lbbtoed
Kcc lblfbrs ai ^BI@ RG wocc sjartcy fb rb`bovoed ke oevotktoae ta tjb
;0tj Keeukc Dbebrkc Lbbtoed
 wjo`j wocc fb jbch kt tjb ai﬋`bs ai Xjb Ektoaekc @aue`oc iar Yacuetkry Ardkeosktoaes (E@YA) : Kcc Pkoets Ptrbbt, Caehae E; ?VC ae
Xubshky ; Mucy kt ;;.0> kl
 
RGTKP VBYOBT
Xjb RG Taahckeh Kssurke`b Ptkehkrh
(RGTKP) os k `brto﬋`ktoae stkehkrh wjo`j sbts aut tjb rbquorblbets wjo`j waahckeh awebrs, lkekdbrs keh `brto﬋`ktoae kutjarotobs `ke usb ta `brtoiy waahckeh lkekdblbet oe tjb Reotbh Goedhal. Xjb stkehkrh os tjb prahu`t ai ke oe`cusovb keh trkespkrbet pra`bss wjo`j jks oevacvbh k fkcke`bh rbprbsbetktoae iral tjb RG iarbstry keh bevoraelbetkc `allueotobs. Xjos stkehkrh os beharsbh fy ^BI@ Oetbrektoaekc keh iarls tjb fksos ai tjb ^BI@ RG Iarbst @brto﬋`ktoae P`jblb. Xjb ﬋vb-ybkrcy rbvobw pra`bss iar RGTKP 0.; os kfaut ta `allbe`b. Oi key stkgbjachbrs wosj ta fb`alb oevacvbh ar `aetrofutb ta tjos rbvobw pcbksb `aetk`t Kcue Tktgoes kwktgoesNpbi`.`a.ug.
EAXO@B

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->