Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
9. dn. reda

9. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 3 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Apr 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora ("Narodne novine", broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj  ______________ 2009. godine donijela
O D L U K U o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u podru
č
 ju informacijskog društva i elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija) I.
 Na temelju
č
lanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokre
ć
e se postupak za vo
đ
enje pregovora i sklapanje Sporazuma izme
đ
u Vlade Republike Hrvatske i Vije
ć
a ministara Bosne i Hercegovine o suradnji u podru
č
 ju informacijskog društva i elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija), (u daljnjem tekstu: "Sporazum").
II.
Dosadašnja se suradnja u podru
č
 ju informacijskog društva i elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija) temeljila na suradnji u okviru Me
đ
unarodne telekomunikacijske unije (ITU), Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) i radnih skupina u sklopu Vije
ć
a za regionalnu suradnju. Suradnja se ostvarivala na podru
č
 ju uskla
đ
ivanja radijskih frekvencija u cilju optimalne uporabe radiofrekvencijskog spektra, te u  pripremi sudjelovanja na konferencijama specijaliziranih me
đ
unarodnih organizacija u  podru
č
 ju elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija).
III.
Ovaj Sporazum predstavlja temelj za proširivanje suradnje izme
đ
u Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, u cilju stvaranja pravne osnove na na
č
elima jednakosti i uzajamne koristi za budu
ć
u dugoro
č
nu suradnju u ovom podru
č
 ju. Suradnja
ć
e se ostvarivati razmjenom iskustava i znanja iz podru
č
 ja informacijskog društva i elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija), konzultacijama u cilju izrade strategija, smjernica i razvojnih planova, te  bliskom suradnjom u podru
č
 ju uskla
đ
ivanja frekvencija i priprema stajališta i/ili uzajamne  potpore vezane za sudjelovanje na konferencijama i forumima specijaliziranih me
đ
unarodnih organizacija u podru
č
 jima informacijskog društva i elektroni
č
kih komunikacija (telekomunikacija).
IV.
Prihva
ć
a se Nacrt Sporazuma iz to
č
ke I. ove Odluke, kao osnova za vo
đ
enje pregovora.  Nacrt Sporazuma iz stavka 1. ove to
č
ke sastavni je dio ove Odluke.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->