Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Scada Curs

Scada Curs

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by Sara Potter

More info:

Published by: Sara Potter on Apr 25, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
SCADA in ENERGETICA
1
1. Introducere
Consecinţă a cerinţei justificate de continuitate şi siguranţă în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, apare necesitatea tot mai mare de îmbunătăţire a fiabilităţii şi siguranţei în funcţionare a echipamentelor. Una din soluţiile cu potenţial ridicat în rezolvarea cerinţei de mai sus este implementarea sistemelor de monitorizare şi utilizare a tehnicilor de diagnoză automată a
echipamentelor primare.
Supravegherea continuă a principalilor parametri ai echipamentelor poate conduce, atunci când este corect implementată şi utilizată, la identificarea precoce a tendinţei de defectare, la identificarea şi izolarea rapidă a componentelor defecte, prevenind astfel o cădere a întregului echipament sau, chiar mai grav, a unei instalaţi
i.
1.1
 
.Scopul şi obiectivele monitorizării echipamentelor primare în staţiile de transformare
 
Principalele obiective ale monitorizării echipamentelor primare din staţiile de transformare sunt următoarele:
 
a)
 
identificarea echipamentelor supuse monitorizării:
 
 
întreruptoare şi separatoare
 
transformatoare de măsură de curent şi de tensiune
  b)
 
analiza căderilor şi a stărilor anormale:
 
 
identificarea stărilor anormale
 
 
analiza defectelor
 
analiza parametrilor de fiabilitate c)
 
identificarea principalilor parametri care treb
uie supravegheaţi
 d)
 
mentenanţă:
 
 
evoluţia principalilor parametri ai echipamentelor 
 
 
adaptarea metodelor de mentenanţă la starea reală a echipamentelor 
 
 
îmbunătăţirea procedurilor de mentenanţă. Identificarea parametrilor supuşi monitorizării este una din cele
 
mai importante etape în proiectarea
unui sistem de monitorizare.
Apare drept justificată dorinţa de a colecta cât mai multe date, în scopul reconstituirii unei imagini complete a stării de sănătate a unui echipament. Aportul datelor colectate este însă foarte diferit în calitatea analizei efectuate.
 
SCADA in ENERGETICA
2
1.1
 
. Oportunitatea integrării monitorizării cu funcţiile de protecţie şi control
Sistemul de monitorizare se bazează pe diverse dispozitive electronice inteligente (DEI) , care au rolul de achiziţie şi prelucrare a mărimilor supravegheate
 
Reducând numărul de interfeţe între echipamentele primare şi echipamentele secundare, costul total al sistemului se reduce substanţial prin reducerea cablajelor. Progresul tehnologic realizat în domeniul tehnicii de calcul şi al comunicaţiilor de date permite azi utilizarea soluţiilor distribuite în realizarea sistemelor de achiziţie, comandă, control, monitorizare şi chiar de protecţie. Pe de altă parte, multe alte domenii industriale utilizează platforme hardware
universa
le, care integrează prin rutinele sale software implementate toate funcţiile de supraveghere, control şi automatizare de proces necesare. Azi este acceptat în general că funcţiile de protecţie şi automatizare locală sunt integrabile într 
-un singur DEI. Fu
ncţiile de supraveghere şi control sunt încă în general alocate în DEI distincte de cele de protecţie. Decizia alocării funcţiilor de monitorizare în echipamentele de protecţie sau cele de supraveghere, comandă, ţine cont în principal de aspecte economice
.
Structura unui sistem care integrează funcţiile de protecţie, automatizare, comandă şi monitorizare este arătată în continuare. Structura unui sistem SCADA în arhitectură distribuită poate fi completată cu echipamentele şi funcţiile cerute de monitoriza
rea echipamentelor primare.
2 Sisteme SCADA
EMS (Energy Management System) DMS (Distribution Management System) si SCADA (Supervisory Control And Data Aquisition) reprezinta instrumente bazate pe calculator, utilizate de dispecerii energetici pentru a-i
asista în controlul functionarii sistemelor energetice complexe.
Baza
întregului esafodaj care concura la supravegherea, controlul si monitorizarea echipamentelor electrice
din statiile si retelele electrice o constituie echipamentele de achizitie si comanda. Pe de alta parte,
între instrumentele enumerate mai sus exista o strânsa colaborare
- practic nu putem concepe functiuni EMS sau DMS, fara a avea la dispozitie un sistem SCADA care sa ofere, pe de-o parte, informatii din  procesul tehnologic,iar pe de alta parte posibilitatea comenzii de la distanta a procesului tehnologic.
În continuare, se trecere în revista a functiunilor principale SCADA, EMS si DMS. Este
descrisa legatura cu echipamentele electrice din statii pornind de la schema de principiu a lantului functional de teleconducere.
 
SCADA in ENERGETICA
3
2. 1. Functiile sistemelor SCADA 2. 1. 1. Functii principale ale sistemelor SCADA.
În cazul concret al implementarilor de sisteme SCADA care deservesc instalatii, retele
 
sau sisteme electroenergetice întâlnim urma
toarele functii de baza:
 
Supravegherea si controlul
 de la distanta al instalatiilor si retelelor electroenergetice. In acest scop, se realizeaza: culegerea de informatii asupra starii sistemului energetic, prin intermediul interfetelor de achizitie corespunzatoare; transferul informatiilor catre punctele de comanda si control;
comanda de la distanta a proceselor electroenergetice; înregistrarea modificarilor semnificative ale
 procesului controlat. Operatiunile de comutare (conectare / deconectare) ale echipamentelor primare
 pot fi comandate de la distanta de la un centru de control (dispecer energetic) . Starile întreruptoarelor
si separatoarelor, valorile masurilor de tensiuni, curenti etc. sunt permanent cunoscute la centrul de
control, fiind la îndemâna
dispecerului energetic. Acest lucru face sa creasca eficienta operationala la  postul de dispecer, prin cresterea numarului de informatii disponibile si prin reducerea timpilor de

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->