Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jules Verne - Cinci Saptamani in Balon

Jules Verne - Cinci Saptamani in Balon

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 965 |Likes:
Published by doruma

More info:

Published by: doruma on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
Jules Verne
CINCI SĂPTĂMÂNI ÎN BALONI.S.B.N. 973-97239-0-2
 Jules Verne
CINCI SĂPTĂMÂNI ÎNBALON
ÎN ROMÂNEŞTE DE RADU TUDORAN
Editura Snagov
1998
Capitolul 1
Sfârşitul unui discurs foarte aplaudat.Prezentarea doctorului Samuel Fergusson.«Excelsior»
1
. Portretul doctorului în întregime.Cină la «Traveller's club»
2
. Numeroase toasturi de circumstanţaLa şedinţa Societăţii regale de geografie din Londra, din piaţa Waterloo 3, care se ţinea în ziua de 14 ianuarie 1862, era omare afluenţă de auditori. Preşedintele Francis M... făcea onorabi-lilor săi colegi o comunicare importantă, deseori întreruptă deaplauze.Acest discurs, de o rară elocvenţă, se termină cu câteva frazesforăitoare, pline de patriotism tumultuos :
12
 — Anglia a păşit totdeauna în fruntea celorlalte naţiuni (căci,după cum s-a putut observa, naţiunile merg întotdeauna una în frun-tea alteia) datorită curajoşilor ei călători şi descoperirilor lor geo-grafice. (Numeroase aprobări.) Doctorul Samuel Fergusson, unuldin glorioşii ei fii, nu-şi va dezminţi originea. (Aplauze din toate părţile : Nu ! Nu !) Această încercare, dacă izbuteşte (Va izbuti!),va contopi, completându-le, cunoştinţele răzleţe despre cartologia
3
africană (aprobări furtunoase), iar dacă dă greş (Niciodată ! Nicio-dată !) va rămâne cel puţin una dintre cele mai îndrăzneţe încercăriale geniului omenesc ! (Toţi bat din picioare cu frenezie.) — Ura ! Ura ! izbucni adunarea, electrizată de aceste cuvinteemoţionante.
 
 — Ura pentru curajosul Fergusson ! strigă un ascultător maiexpansiv.
1 Excelsior - tot mai sus (în limba latină în text).2 Traveller's Club - Clubul călătorilor.3 Cariologie - ştiinţă care se ocupă cu studiul hărţilor.
2în toată sala izbucniră strigăte de admiraţie. Numele lui Fer-gusson se afla pe buzele tuturor. Faptul că numele lui era rostit deatâţia englezi ne îndreptăţeşte să credem că dobândise un ciudat prestigiu.Sala de şedinţe fremăta de entuziasmul participanţilor. Segăseau aici mulţi călători curajoşi, acum obosiţi şi îmbătrâniţi, pecare un temperament nestatornic îi dusese cândva în cele cinci părţiale lumii. Toţi trecuseră din punct de vedere fizic sau moral prinmai multe sau mai puţine încercări, izbutind să scape teferi din nau-fragii şi incendii, de securile indienilor şi de măciucile sălbaticilor,de stâlpul caznelor şi din mâna antropofagilor polinezieni. Dar ni-mic nu putuse încetini bătăile inimilor lor, în timpul discursului luisir Francis M... De când îşi aminteau cei prezenţi, acesta fusese,fără îndoială, cel mai mare succes oratoric înregistrat la Societatearegală de geografie din Londra. Dar în Anglia entuziasmul nu semulţumeşte numai cu vorbe. El bate monedă mai repede decâtmaşina de bătut monezi de la «The Royal Mint».Chiar în aceeaşi şedinţă se votă, în favoarea doctorului Fer-gusson, o primă de încurajare, care se ridica la suma de două miicinci sute de lire. Suma era proporţională cu măreţia proiectului.Unul din membrii societăţii îl întrebă pe preşedinte dacă doc-torul Fergusson nu va fi prezentat oficial. — Doctorul este la dispoziţia adunării, răspunse sir FrancisM... — Să intre, strigară toţi, să intre ! Face să vezi cu proprii tăiochi un om de o îndrăzneală atât de nemaipomenită ! — Poate că propunerea asta de necrezut, spuse un bătrân co-modor 
1
apoplectic, nu este decât o păcăleală. — Şi dacă în realitate doctorul Fergusson nu există ? strigăo voce răutăcioasă. — Ar trebui inventat ! răspunse un membru mucalit al acesteiserioase societăţi.
 
 — Să intre doctorul Fergusson ! spuse atunci, simplu, sir Francis M...
1 Comodor - grad în marina Angliei şi Americii, superior aceluia de căpitan.
3Şi doctorul intră, întâmpinat de un tunet de aplauze, caredealtfel nu-l emoţionară câtuşi de puţin.Era un om cam de patruzeci de ani, de înfăţişare obişnuită;temperamentul său sanguin se trăda prin culoarea aprinsă a obra-zului. Avea o înfăţişare rece, cu trăsăturile obrazului regulate, cuun nas puternic, semănând cu linia etravei
1
unei corăbii, aşa cumau de obicei oamenii predestinaţi descoperirilor. Privirea foarte blândă, mai mult inteligentă decât îndrăzneaţă, dădea mult farmecfizionomiei sale ; braţele-i erau lungi şi păşea cu siguranţa unuicălător încercat.Din toată înfăţişarea lui se desprindea o gravitate liniştită,încât, privindu-l, nimeni nu l-ar fi putut bănui nici de cea mai ne-vinovată înşelăciune.Ca urmare, uralele şi aplauzele nu încetară decât în clipacând doctorul Fergusson ceru, printr-un gest amabil, să se facălinişte. Atunci, celebrul oaspe se îndreptă spre fotoliul ce-i era pregătit, şi, în picioare, drept, cu privirea energică, ridică spre cer arătătorul mâinii drepte, rostind acest singur cuvânt: — Excelsior ! Nu ! Niciodată vreo întâmpinare neaşteptată a domnilor Bright şi Cobden sau vreo cerere de fonduri extraordinare făcută delordul Palmerston, pentru întărirea malurilor stâncoase ale Angliei,nu obţinuse un asemenea succes. Discursul lui sir Francis M... fu cumult depăşit. Doctorul era în acelaşi timp măreţ, impunător,cumpătat şi stăpânit; el caracterizase situaţia cu un singur cuvânt:«Excelsior!»Bătrânul comodor, câştigat cu totul de acest om ciudat, ceru publicarea integrală a discursului lui Fergusson în «The Procedingsof the Royal Geographical Society of London»
2
.Dar cine era doctorul acesta şi ce voia să întreprindă ?Tatăl său, un viteaz căpitan din marina engleză, îşi asociasefiul, încă din cea mai fragedă vârstă, pericolelor şi aventurilor pro-fesiunii sale. Acest copil, demn de încredere, care părea să nu fi
1 Etravă - partea dinainte a unei corăbii.2 Buletinul Societăţii regale de geografie din Londra. (Nota în textul francez.)

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Daniela Arnaut liked this
Emil Vladu liked this
Emil Vladu liked this
Christian Walker liked this
Emil Vladu liked this
FLORINBEST2207 liked this
marius827314 liked this
oceanblue liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->