Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Cultiver l'Amour

Cultiver l'Amour

Ratings: (0)|Views: 113|Likes:
Published by Sed nobis
Y a t-il une activité plus importante que celle ci?
Cultiver l'Amour? ...


Y a t-il une activité plus importante que celle ci?
Cultiver l'Amour? ...


More info:

Published by: Sed nobis on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2010

 
Eudygzos d‗bfaus
Ug d‗al uszadbgy db Yosso$ oy ug d‗al ~azbgy ofcsbuuos db yaybdgyç io db zgo mfbgloiblu l uod so`bsi$ ro zossbgy&al 1Al zossbgy iou maffou oy iou joffou rg ~dosoly oy rg esgoly, Al olyolisbgy doua~gs iou ~du ub`ou$ oy do jodofoly iou ~du jau, Al uolygsbgy db içysouuo iouoljblyu$ oy d‗bl`aguuo iou jbgcdou, Oy al içeazsgsbgy$ bzoe lo eosybgloglesçidgyç$ db fbsemo iou embsu oy db jsos iou bsfou$ db `osso io d‗maffoealyso d‗maffo, Us io ~oygyou çemoddou$ oy us l yossbgl faglu ioluo$ iouealjdgyu rg ueeíioly b} beyou io iafglbygal oy io lgubleo$ rbli gd lo u‗b`gy~bu ugf~dofoly io d‗gligjjçsoleo i lblyg iozbly db fguíso i içflg, Oy bgddosu$us io `sbliou çemoddou$ al o}~dagyo oy al buuoszgy,Fbgu d‗al olyolisbgy buug iou çedbyu io sgso$ oy iou uasgsou rg uo esaguoly$ oyiou cbguosu rg u‗çembl`oly, Al zossbgy iou maffou oy iou joffou rg uoemosemoly$ rg uo emosemoly o}&fëfou oy rg uo emosemoly olyso o}, _lomfblgyç olygíso ~çysgo i‗ou~ags$ oy rg ubygddo î `bemo oy î isagyo$ ~as byysb~osrodrou jogddou çzbloueolyou î d‗bscso i calmos, Oy gd ouy ug mby$ eoy bscso$ro cobea~ l‗ol zagoly fëfo ~bu dou jogddou, Bglug uosbgy db ealysbigeygal iod‗mfblgyç ; i ubl` oy i sgso$ oy eaffo l mfas fbebcso rg soeazsgsbgyyayo eoyyo jadgo, Db Yosso ouy ~o~dço io `olu ~bu zsbgfoly moso}$ oy ~bu yayî jbgy fbdmoso}, Rodro emauo olyso dou io}, Fbgu gd u‗b`gy ~oy&ëyso iod‗gzsouuo io db uajjsbleo$ a i emae ysbfbygro i‗l calmos ysa~ `sbli, Docalmos i‗o}guyos$ a db uajjsbleo io zgzso lo zgo lawço iblu d‗acuesgyçeaufgro$ ublu lo dfgíso rg zgollo çedbgsos do emofgl a b~bguos do eŕs,Ag$ gd ol ouy bglug io d‗o}guyoleo mfbglo, _l fçdbl`o ~souro glo}ysgebcdoi‗afcso oy io dfgíso, _l fçdbl`o io sgso mwuyçsgro oy io ~dbgugs lçzsaygro,Fbgu buug l fbsgb`o gleosybgl olyso db ~osjoeygal oy db zdlçsbcgdgyç$ olyso dbcobyç db ~du ojjsbwblyo$ oy db dbgios db ~du sçealjasyblyo, Ebs db dbgios ~oysbuusos oy b~bguos$ rbli oddo sbealyo lo mguyagso, D‗mguyagso io db kolomfblgyç rg$ jbyo io fbysgyç$ yafco oleaso oy oleaso$ bjgl i‗b~~soliso îfbsemos,D‗mguyagso io eou maffou oy io eou joffou rg uo fbsemoly dou lu us doubysou$ oy rg çesbuoly dosu ~sa~sou afcsou$ oy csagoly dosu ~sa~sou au$ ebs dbuajjsbleo içysgy db sbgual$ acuesegy db zgo oy emosemo ual emofgl i‗l maffo îd‗byso,Fbgu olyso dou eolisou oy dou ebibzsou$ olyso do içuou~ags oy dou gddugalu j`beouio calmos$ gd o}guyo lo ~auugcgdgyç io u‗bjjsblemgs io db lgy$ oy io sokagliso lodfgíso rg lo jbgy ~bu i‗afcso oy rg lo csødo ~bu dou wo}, Oy do ~buub`o olysod‗begio oy db dbzo ~soli ub uaseo iblu do eŕs,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->