Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
49Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Apocalipsa Lui Isus Hristos

Apocalipsa Lui Isus Hristos

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,780|Likes:
Published by iriciucviorel

More info:

Published by: iriciucviorel on Nov 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/06/2013

pdf

text

original

 
www.AdevarulPrezent.com
Apocalipsa lui Isus Hristos
Autor: Jeff Wehr 
Introducere
Cartea Apocalipsei a fost dat
ă
pentru c
ă
l
ă
uzirea
ş
i mângâierea bisericii de-a lungulîntregii ere cre
ş
tine, de la biserica timpurie pân
ă
la momentul când P
ă
mântul va fi
ă
cut nou. Totu
ş
i, mul
ţ
i lideri religio
ş
i
ş
i înv
ăţă
tori au declarat-o ca fiind o cartesigilat
ă
ce nu poate fi în
ţ
eleas
ă
. Dimpotriv
ă
, g
ă
sim aici promis
ă
o binecuvântareasupra acelora care o vor citi, care vor ascult
ş
i vor p
ă
zi cuvintele c
ă
ţ
iiApocalipsa. Vezi Apocalipsa 1:3.În clipa în care noi ca popor vom în
ţ
elege lucrurile profunde ale lui Dumnezeu dinaceast
ă
carte, atunci se va putea vedea între noi o mare reînviorare. Vom descoperifaptul c
ă
Dumnezeu are o lucrare special
ă
pentru poporul S
ă
u în aceste zile de peurm
ă
. Vom fi înv
ăţ
a
ţ
i s
ă
deosebim adev
ă
rul de minciun
ă
. Nu degeaba a spus Isus:“Ferice de cine cite
ş
te,
ş
i de cei ce ascult
ă
cuvintele acestei proorocii,
ş
i p
ă
zesclucrurile scrise în ea. C
ă
ci vremea este aproape!.”Doar din pricin
ă
c
ă
noi ar trebui s
ă
citim mai mult, s
ă
înv
ăţă
m mai mult, s
ă
scriemmai mult, s
ă
public
ă
m mai mult din lec
ţ
iile
ş
i soliile acestei foarte important
ă
cartea Bibliei, am compilat acest comentariu. Dar trebuie s
ă
lu
ă
m
ş
i aminte laavertiz
ă
rile
ş
i înv
ăţă
mintele ei. To
ţ
i aceia care ridiculizeaz
ă
 
ş
i ignor 
ă
aceste profe
ţ
ii, care refuz
ă
s
ă
-
ş
i aduc
ă
vie
ţ
ile în conformitate cu adev
ă
rurile pe care ea le proclam
ă
, vor r 
ă
mâne lipsi
ţ
i de binecuvântare. De aceea, s
ă
l
ă
s
ă
m ca sfintelecuvinte ale Apocalipsei s
ă
vorbeasc
ă
fiec
ă
ruia. Studia
ţ
i-o cu râvn
ă
 
ş
i rug
ă
ciune
ş
i primi
ţ
i bogatele ei binecuvânt
ă
ri.
Page 1 of 110
 
www.AdevarulPrezent.comComentariul din paginile urm
ă
toare la c
ă
ţ
ile Daniel
ş
i Apocalipsa va începe cu o privire la uimitoarea armonie a c
ă
ţ
ilor 
ş
i a principiilor interpret
ă
rii biblice. Apoivom trece la un comentariu verset cu verset, capitol cu capitol al acestor dou
ă
maric
ă
ţ
i profetice. Fie ca Dumnezeu s
ă
v
ă
binecuvânteze din bel
ş
ug studiul.
Capitolul 1
Titlul: Descoperirea (Apocalipsa) lui Isus HristosCuvântul “apocalipsa” înseamn
ă
“descoperire“, “o apari
ţ
ie”, “desf 
ăş
urare”. Înforma sa verbal
ă
“apocalipsa” înseamn
ă
“a descoperi”, “a desf 
ăş
ura”, “a aduce lalumin
ă
”. Atunci când este folosit în NT face referire la a doua venire a lui Hristos.“A
ş
a c
ă
nu duce
ţ
i lips
ă
de nici un fel de dar, în a
ş
teptarea ar 
ă
t
ă
rii (“apocalipsei”)Domnului nostru Isus Hristos.” 1 Cor. 1:7.“S
ă
v
ă
dea odihn
ă
atât vou
ă
, care sunte
ţ
i întrista
ţ
i, cât
ş
i nou
ă
, la descoperirea(“apocalipsa”) Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui.” 2 Tes. 1:7.“Pentru ca încercarea credin
ţ
ei voastre, cu mult mai scump
ă
decât aurul care piere
ş
i care totu
ş
i este încercat prin foc, s
ă
aib
ă
ca urmare lauda, slava
ş
i cinstea, laar 
ă
tarea (“apocalipsa”) lui Isus Hristos.” 1 Pet. 1:7.Ultima carte a Bibliei este centrat
ă
în jurul “apocalipsei” sau a doua venire a luiHristos. Cele
ş
apte biserici,
ş
apte pece
ţ
i,
ş
apte trâmbi
ţ
e încep fiecare cu bisericatimpurie
ş
i ne conduc spre a doua venire. Ultimele
ş
apte pl
ă
gi ne conduc cusiguran
ţă
la a doua venire. Capitolul 19
ş
i alte por 
ţ
iuni din Apocalipsa se ocup
ă
cudeosebire de a doua venire. Capitolele 20-22 descriu evenimentele de dup
ă
a douavenire. Este o carte inspirat
ă
îmbibat
ă
de solia “Fi
ţ
i preg
ă
ti
ţ
i!, Fi
ţ
i preg
ă
ti
ţ
i!, Fi
ţ
i preg
ă
ti
ţ
i!”
1:1
Aceast
ă
ultim
ă
carte a Bibliei este o “Apocalipsa”, o “Descoperire”. Nu este subnici o form
ă
o “tain
ă
” de nedezlegat, sau o carte “ascuns
ă
” pentru totdeauna. Eaeste o “desf 
ăş
urare”, o “descoperire”, o “revelare” cu privire la revenirea lui Isus.Este o descriere detaliat
ă
, de culise a lucrurilor pe care Isus le-a f 
ă
cut, pe care leface în prezent pentru mântuirea omului din starea lui p
ă
c
ă
toas
ă
înaintea reveniriiSale.
Page 2 of 110
 
www.AdevarulPrezent.com
1:2
Exist
ă
un lan
ţ
al comunic
ă
rii, al transmiterii acestei c
ă
ţ
i astfel ca ea s
ă
ajung
ă
pân
ă
 la noi:
 
De la Dumnezeu
 
Lui Isus
 
Prin slujirea unui înger 
 
C
ă
tre Ioan
 
În Duhul
 
C
ă
tre cititor 
 
C
ă
tre ascult
ă
torul credinciosÎntrebarea devine acum: “ce va face ascult
ă
torul credincios cu Apocalipsa? F
ă
ă
 îndoial
ă
trebuie ca prin harul lui Dumnezeu s
ă
ascult
ă
m înv
ăţă
turile sale
ş
i s
ă
 împ
ă
rt
ăş
im solia sa minunat
ă
cu al
ţ
ii.
1:3
Este pronun
ţ
at
ă
o binecuvântare asupra acelora care citesc, ascult
ă
 
ş
i p
ă
zesclucrurile scrise în cartea aceasta. De observat c
ă
exist
ă
exact
ş
apte binecuvânt
ă
rirostite, iar cea de-a
ş
aptea accentueaz
ă
ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. VeziApocalipsa 22:14.Alte binecuvânt
ă
ri rostite: Apoc. 14:13;Apoc. 16:15;Apoc. 19:9;Apoc. 20:6;Apoc. 22:7;Apoc. 22:14.Suntem destul de buni la citire, dar oare auzim ceea ce citim? Oare ne gândim noic
ă
Dumnezeu vrea s
ă
ne spun
ă
fiec
ă
ruia ceva în mod personal? Apoi, dincolo decitire
ş
i auzire vine ascultarea/p
ă
zirea. Oare cooperez eu cu Dumnezeu în aplicarelucrurilor pe care le citesc
ş
i le aud? Pân
ă
când Dumnezeu nu va avea un popor care s
ă
citeasc
ă
, s
ă
aud
ă
 
ş
i s
ă
p
ă
zeasc
ă
lucrurile profe
ţ
iei ce se concentreaz
ă
în jurul Apocalipsei lui Isus Hristos, lucrarea noastr 
ă
nu se va chema altfel decâtnumai întârzierea venirii Sale.
Page 3 of 110

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iulia Subici liked this
MIRICAMARINICA liked this
vasilei_5 liked this
claudiu.sima liked this
Burcan Adrian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->