Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Orkun Uçar - Metal Fırtına 2- Kayıp Naaş

Orkun Uçar - Metal Fırtına 2- Kayıp Naaş

Ratings: (0)|Views: 393 |Likes:
Published by Keabus

More info:

Published by: Keabus on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2012

pdf

text

original

 
METAL FIRTINA 2
 
KAYIP NAA
ORKUN UÇAR Yay
nHaklar 
Kapak Bask 
ORKUN UÇAR©ALT
 N
TAPLAR YAYINEV
VE T
CARET A.
SELÇUK ÖZDO
$
AN1. BASIM / A
$
USTOS 2005 AKDEN
ZYAYINCILIK A.
.Matbaac
lar Sitesi No: 83Ba
4
c
lar -
stanbulBU K 
TABIN HER TÜRLÜ YAY
 NHAKLARIF
RVE SANAT ESERLER 
YASASI GERE
$
 NCEALT
 N
TAPLAR YAYINEV
VE T
CARET A.
.'YE A
TT
R.ISBN 975 - 21 - 0598 - XALTIN K 
TAPLAR YAYINEV
Celâl Ferdi Gökçay Sk. Nebio
4
lu
B
han
Ca
4
alo
4
lu -
stanbulTel: 0.212.513 63 65/526 80 12 0.212.520 62 46/513 65 18Faks: 0.212.526 80 11http://www.altinkitaplar.com.tr info@altinkitaplar.com.tr 
 
METALFIRTINA-2KAYIP NAA
ORKUN UÇAR www.derzulya.comBilmediklerinizi ö
4
renmek için okuyun! Bilgi güçtür.I. KISIM NEBBA
OPERASYONUKay
 pNaa
B
BOLUM B
HA
 N27 MAYIS 2007 - SAAT: 14.00ANKARA - ANITKAB
R(Bombard
man
n'biti
B
inden iki saat sonra...)Ya
4
maya ba
B
layan
l
kbahar ya
4
muru, bombard
man bölgesindeki s
cakl
4
azaltmaya ba
B
lam
B
t
.
lk sald
dan hemen sonra Atatürk'ün naa
B
mkurtarmaya gelen sivil kalabal
4
datümüyle yok etmi
B
lerdi ve ortal
B
imdi bir mezbahay
and
yordu. Ambulanslar saatlerdir  bölgeden ceset ta
B
yordu. Daha do
4
rusu ceset parçalar 
n
...Yeryüzünün en tahrip edici silahgücüne sahip olan devleti, on binlerce ton bombay
ta
B
üzerinde ta
B
kalmay
ncaya kadar An
ttepe'ye bo
B
altm
B
t
.Sa
4
kula
4
ndaki beyaz leke d
B
ndaher taraf 
kapkara olan bir sokak köpe
4
i, enkazda çal
B
anitfaiye erlerinin aras
ndan ilerledi. Herkes sanki hüzünlü bir ritme uymu
B
gibi, gözya
B
lar 
aras
nda bir i
B
eyaramaya çal
B
yordu. Bir adam kendinden geçmi
B
halde k 
nkbir aslanheykelinin ba
B
n
yerine oturtmaya çal
B
yor, ba
B
yere dü
B
ünce ayn
 B
eyi tekrar yap
yordu.Orkun Uçar Köpek arada s
rada yeri koklayarak ilerlemeye devam etti. Kesif bir yan
ket kokusu onu buraya çekmi
B
ti. Ta
B
lar 
naras
ndan kanl
 bir ele ula
B
t
,tam yal
yordu ki yedi
4
isert bitekmeyle havlayarak uzakla
B
t
."Ho
B
thayvan!" diye ba
4
rd
 b
y
kl
 bir itfaiyeci. "Buradayemek yok sana, def ol!"Karaba
B
,sesteki k 
zg
nl
4
hemen anlam
B
t
.Çimenlerin üzerinden yola inmeye ba
B
larken ikita
B
 blok aras
ndan gelen ilginç bir ses dikkatini çekti. Bir insan nefes al
yordu, ama arayaküçük bir 'ç
t' sesi kat
l
yordu. Ta
B
lar 
naras
ndaki bo
B
lu
4
aba
nca orada yatmakta olan yaral
insan
gördü. Her taraf 
kan içindeydi. Yüz hatlar 
seçilemiyordu. Köpek, adam
nba
B
taraf 
nado
4
ru yakla
B
nca aç
kolan sa
4
gözü fark etti. Adam
nsurat
ndabir gariplik vard
;burnu parçalanm
B
,sol gözyuvas
da
4
lm
B
t
.Yaral
adam, büyük bir gayretle elini kald
 pi
B
aret parma
4
n
köpe
4
euzatt
.Karaba
B
nedenseürkmü
B
tü. Huzursuz bir 
B
ekilde havlamaya ba
B
lad
.
nsana ne yakla
B
yor ne uzakla
B
yor;sald
rmaya haz
rlan
rgibi geriliyor, sonra da h
rlay
 phavl
yordu. Hayvan
nyaratt
4
gürültü
sa sürede dikkati çekti. Yaral
,zeminde ayak seslerini hissetti. Heyecandan bir an a
4
z
ndanh
zl
h
zl
nefes al
 pvermeyi unuttu ve burnundan yay
lan bir ac
tüm bedenini sarst
.
kemikler sinirlere bask 
yap
yordu.Görevliler gelirken ya
B
ad
4
ac
yara
4
men fekrar a
4
z
ndan nefes al
 pvermeye yo
4
unla
B
t
.
ntikam
n
mutlaka almal
yd
.Sa
4
lam gözünü gökyüzüne çevirerek üzerine ya
4
an iri ya
4
mur damlalar 
nabakt
vegülümsedi.8Kay
 pNaa
B
Burada saatlerce sadece nefretiyle hayata as
lm
B
,ölüme teslim olmam
B
t
Cengiz!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gökhan Acar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->