Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Esad Kurtovic, Mirsad Sijaric, „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“

Esad Kurtovic, Mirsad Sijaric, „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“

Ratings: (0)|Views: 72 |Likes:
Esad Kurtovic, Mirsad Sijaric, „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“
Esad Kurtovic, Mirsad Sijaric, „Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka“

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2014

pdf

text

original

 
DRUŠTVO ZA PROU AVANJE SREDNJOVJEKOVNE BOSANSKE HISTORIJE
 
----------------------------------------------------------------
 
E
LEKTRONSKA IZDANJA 
 
SERIJA 
:
 
PRIKAZI
 
I
 
OSVRTI
 
SVEZAK 
:
 
4
 
----------------------------------------------------------------
 
SAD
URTOVIĆ 
 
M
IRSAD
S
IJARI
Ć
,
 Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji  razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
, Univerzitet u Sarajevu – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2014, 135.
 
SARAJEVO
 2014
 
 
SOCIETY FOR THE STUDY OF MEDIEVAL BOSNIAN HISTORY
 
ELECTRONIC EDITIONS
 
SERIES
:
 
BOOK REVIEWS AND RECENSIONS
 
ISSUE
4
 
Esad Kurtović
Mirsad Sijari
ć
,
 Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
, Univerzitet u Sarajevu – Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2014, 135.
 
Urednik:
 Dženan Dautović UREDNIČKO VIJEĆE Emir O. Filipović, Enes Dedić, Sejfudin Isaković, Nedim Rabić
Izdavač:
 Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije Dževdeta Numića 28, 71 000 Sarajevo www.stanak.org
 
E
SAD
 K 
URTOVIĆ
, Prikaz knjige: M
IRSAD
 S
IJARIĆ
,
 
Hladno oružje iz Bosne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1 Esad Kurtović
M
IRSAD
 S
IJARIĆ
 
Hladno oružje iz osne i Hercegovine u arheologiji razvijenog i kasnog srednjeg vijeka
 Univerzitet u Sarajevu-Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine Sarajevo 2014 str. 431.
 
Vanjskim i unutrašnjim karakteristikama bogato opremljena knjiga dr. Mirsada Sijarića o srednjovjekovnom hladnom oružju iz Bosne i Hercegovine izaziva respekt u statusu eksponata modernog stručnog izdavaštva. Na jednoj strani to je kvalitetno opremljena stručna knjiga sa raznovrsnim sredstvima izražavanja kojima se prezentira doktorska teza kao naučna postavka: iscrpan tekstualni opis nastao na osnovu arhivske građe i literature, tekstualni opis materijalnih ostataka, slike, crteži, karte i tabele u raznim kombinacijama i varijacijama kojima se materijalni ostaci – hladno oružje, u sveukupnim analizama kontekstualiziraju na širem prostoru sa Bosnom i Hercegovinom kao središtem. Na drugoj strani to je tematski okvir monografskog karaktera čijim dometima i ukupnim sadržajem

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->