Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Syrus, Publilius - Maxime

Syrus, Publilius - Maxime

Ratings: (0)|Views: 146|Likes:
Published by Laura

More info:

Published by: Laura on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

 
 1
 
Publilius Syrus
MAXIME
Text original
ş
i traducere din limba latin
ă
 
 2
 
Un destin singular: Publilius Syrus
ş
i maximele sale
Cu cât „ireparabilul timp” adun
ă
în urma noastr 
ă
mai multe secole
ş
i milenii, cu atâtistoria p
ă
streaz
ă
amintirea a tot mai pu
ţ
ine personalit
ăţ
i, restrângându-se la acelea care au ocupattrepte superioare ale vie
ţ
ii publice.În fa
ţ
a golurilor identificate în crea
ţ
ia cultural
ă
greco-roman
ă
ne putem întreba dac
ă
nucumva acestea sunt locuri vacante ale unor mari talente, r 
ă
mase necunoscute posterit
ăţ
ii dincauza pierderii f 
ă
ă
urm
ă
a operelor lor?Din acest punct de vedere, destinul lui Publilius Syrus a fost unul deosebit. Fiindc
ă
el a
ă
cut parte dintr-o categorie social
ă
 
ş
i profesional
ă
inferioar 
ă
, dar a avut totu
ş
i
ş
ansa ca opera sa,o culegere de câteva sute de maxime în versuri, s
ă
ajung
ă
pân
ă
în timpurile de azi.
1
Autenticitateamultora dintre ele e discutabil
ă
, la fel ca
ş
i exactitatea textului, chiar al celor recunoscute caautentice. Nu e un Cicero, nici un Seneca ori un Marcus Aurelius autorul acestor maxime, ci uncvasianonim, din biografia c
ă
ruia se cunosc pu
ţ
ine detalii,
ş
i care n-a fost decât un „mim”, unactor chemat s
ă
etaleze pe scen
ă
inspira
ţ
ia sa spontan
ă
în a crea subiecte
ş
i a construi replici într-un duel de dialoguri rapide cu confra
ţ
ii.Statutul socio-profesional
ş
i intelectual al unei asemenea persoane era – de
ş
i variabil de lacaz la caz – cam de felul celui al actorilor din „Commedia dell’arte” din secolele XVII-XVIII,sau al nu odat
ă
famelicelor trupe ambulante din secolul al XIX-lea, din anumite p
ă
ţ
i ale Europei.Crea
ţ
ia mimilor 
ş
i exigen
ţ
ele fa
ţă
de ea sem
ă
nau cu cele la care sunt supuse improviza
ţ
iilede momente vesele în spectacolele cu iz popular, supravie
ţ
uitoare de multe ori cu succes, în zilelenoastre. Nici numele autorului nostru nu are o form
ă
bine stabilit
ă
: de unii a fost numit Publius, deal
ţ
ii Publilius.
2
Determinativul Syrus, folosit mult
ă
vreme sporadic, i-a fost atribuit definitiv degramaticul Macrobius
ş
i de Sfântul Ieronim, în jurul anului 400 p. Chr., pe baza unei întemeiate
1
A împ
ă
ţ
it acest privilegiu de rar 
ă
excep
ţ
ie cu înc
ă
vreo dou
ă
-trei figuri creatoare de cultur 
ă
în antichitate, victimeale acelora
ş
i circumstan
ţ
e social-politice. De exemplu: cunoscutul filosof Epictet, din secolul al II-lea p. Chr. A fost
ş
i el sclav, eliberat abia c
ă
tre vârsta matur 
ă
. Un sclav al lui Cicero, Tiron, a fost inventatorul unui sistem destenografie.
2
Publius e prenume, Publilius – nume de familie. Exista, în provincie, un trib Publilia, dar cu care acest personaj nua avut leg
ă
tur 
ă
.
 
 3
 presupuneri a originii sale siriene, poate chiar din Antiohia, ora
ş
cunoscut pentru preferin
ţ
alocuitorilor fa
ţă
de actori
ş
i actorie.În copil
ă
rie a fost sclav. În aceast
ă
postur 
ă
a fost adus la Roma, pe la 84-83 a. Chr.
3
Datae respins
ă
de unii biografi, pe motiv c
ă
în acest caz ar fi fost prea în vârst
ă
în momentul primuluis
ă
u succes actoricesc bine cunoscut, în anul 46 a. Chr. Nu este îns
ă
un argument peremptoriu: înistoria teatrului s-au mai v
ă
zut succese scenice la vârste nea
ş
teptat de înaintate, fa
ţă
de celeconsiderate normale afirm
ă
rii în gra
ţ
iile publicului.Sigur este c
ă
, iar 
ăş
i la odat
ă
ce nu se poate preciza, a fost eliberat din sclavie, devenind„libert” al celei de-a doua so
ţ
ii a lui Cicero.
4
 Trebuie s
ă
fi practicat mai mul
ţ
i ani arta de mim
ş
i, pe la mijlocul secolului I a. Chr., s
ă
fiajuns la notorietate. Altfel nu ar fi de în
ţ
eles cum, la jocurile organizate de Iulius Caesar în anul46 a. Chr., i s-a permis participarea la un concurs, în confruntare de talent cu mai mul
ţ
i mimi, printre care
ş
i cel mai vestit pe-atunci, Decimus Laberius, membru al unei tagme sociale binecalificate, - ordinul ecvestru – 
ş
i comediograf.Premiul – marele succes al vie
ţ
ii sale - a fost ob
ţ
inut de Publilius Syrus, fiindu-i înmânatde însu
ş
i Caesar. Prilej cu care acesta, poate pentru a-l pune ironic la punct, i-ar fi spus luiLaberius, clasat al doilea: „Favente me tibi, victus es, Laberi, a Syro”.
5
 Într-un astfel de concurs se aprecia spiritul
ş
i promptitudinea replicilor improvizate de participan
ţ
i. E foarte posibil ca, într-adev
ă
r, Publilius Syrus s
ă
-
ş
i fi întrecut pe merit rivalii.
6
Dar o tradi
ţ
ie cunoscut
ă
de acela
ş
i Macrobius sus
ţ
inea c
ă
, profitând de libertatea de exprimareîng
ă
duit
ă
mimilor în asemenea ocazii, Laberius
ş
i-ar fi permis câteva s
ă
ge
ţ
i prea ascu
ţ
ite laadresa lui Caesar. Indispus, dictatorul, ascunzându-se dup
ă
formula citat
ă
mai sus, ar fi influen
ţ
at,în fapt, decizia de premiere în favoarea lui Syrus.La scurt
ă
vreme dup
ă
acest succes de prestigiu, dup
ă
anul 43 a. Chr., înceteaz
ă
orice alte
ş
tiridespre via
ţ
a marelui actor moralist.
3
Unele izvoare dau numele a dou
ă
persoane, cu care împreun
ă
ar fi venit în capital
ă
. Numele lor nu spune îns
ă
marelucru.
4
Oratorul s-a rec
ă
s
ă
torit când avea aproape 60 de ani cu o fat
ă
mult mai tân
ă
ă
decât el, din a c
ă
rei avere – au spusdu
ş
manii lui – spera s
ă
-
ş
i pl
ă
teasc
ă
datoriile. O chema Publilia, dar nu se probeaz
ă
o rela
ţ
ie între numele ei
ş
i al luiSyrus.
5
 
 De
 ş
i te-am favorizat, ai fost învins, Laberius, de Syrus.
6
Contemporanii au remarcat c
ă
el improviza absolut liber, pe când Laberius recurgea
ş
i la însemn
ă
ri.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dan liked this
Dan liked this
IDEHALL liked this
florin_sandu5721 liked this
adrian3215 liked this
cercuri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->