Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lucrarea nr. 1

Lucrarea nr. 1

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Published by kty_cdm

More info:

Published by: kty_cdm on Nov 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2010

pdf

text

original

 
Page
1
of
17
 
Lucrarea nr. 1Fundamentele limbajului C++. Partea I.
Identificatori
Identificatorii limbajului C++, ca
ş
i în limbajul C standard, sunt forma
ţ
i cu ajutorul caracterelor alfanumerice
ş
i liniu
ţ
a de subliniere (
underscore
), “_”.Primul caracter al unui identificator nu poate fi o cifr 
ă
. De exemplu:
Raza
 
// valid
mesaj
// valid
 _maxx
 
// valid
a5
// valid
5a
 
// invalidDin mul
ţ
imea identificatorilor posibili, se remarc
ă
 
cuvintele cheie
(
reserved keywords
) ale limbajului,identificatori a c
ă
ror semnifica
ţ
ie nu poate fi modificat
ă
de programator (Tabelul nr.
1
).Cuvintele cheie din tabel care încep cu semnul
underscor
reprezint
ă
variabile interne.
Tipuri de date fundamentale
Tipul unei date determin
ă
dimensiunea zonei de memorie ocupate
ş
i valorile pe care le poate lua.Tipurile datelor se pot grupa în
tipuri fundamentale
ş
i
tipuri derivate
.Tipurile de date fundamentale cuprind
tipurile aritmetice de baz
ă
 
ş
i
tipul void
.Exist
ă
patru tipuri aritmetice de baz
ă
, specificate prin cuvintele cheie:
char
,
int
,
float
ş
i
double
. Gama devalori poate fi extins
ă
prin
modificatori de tip
desemna
ţ
i prin cuvintele cheie:
signed
,
unsigned
,
short
,
long
. Tipurile întregi ce se ob
ţ
in prin combinarea tipurilor de baz
ă
cu modificatorii de tip sunt prezentate înTabelul nr. 2, iar cele reprezentate în virgul
ă
mobil
ă
în Tabelul nr. 3.
 
Page
2
of
17
 
Tipul fundamental void
indic
ă
absen
ţ
a oric
ă
rei valori
ş
i se utilizeaz
ă
în urm
ă
toarele situa
ţ
ii: declara
ţ
iaunei func
ţ
ii
ă
ă
parametri sau care nu returneaz
ă
un rezultat, tipul pointer generic
ş
i conversii de tip cuoperatorul cast pentru pointeri.Iat
ă
câteva exemple de expresii care returneaz
ă
ca valoare spa
ţ
iul de memorie ocupat de date de diferitetipuri:
sizeof (long int);
// expresia returneaz
ă
valoarea 4
sizeof (unsigned char)
// expresia returneaz
ă
valoarea
1
 
sizeof (long double)
// expresia returneaz
ă
valoarea
1
0
Observa
 ţ 
ie:
C++ admite delimitatorii /* */ pentru inserarea de comentarii care se pot întinde pe mai multerânduri
ş
i, în plus, introduce delimitatorul
//
 pentru includerea de comentarii de sfâr 
ş
it de linie.Tot textul care urmeaz
ă
dup
ă
delimitatorul // pân
ă
la sfâr 
ş
itul liniei este considerat comentariu.
Constante caracter
 
Page
3
of
17
 
Constantele caracter sunt reprezentate de unul sau mai multe caractere încadrate de apostrofuri, deexemplu: ‘a’,’A’,’\n’
ş
i ele sunt de tip char.Pentru a specifica o serie de caractere neafi
ş
abile, delimitatorii (‘), (“), caracterul (\), etc. se utilizeaz
ă
 
secven
ţ
ele escape
(secven
ţ
e de evitare) (vezi Tabelul nr. 4).
Observa
 ţ 
ie
:
În C, toate constantele de un singur caracter au tipul int
ş
i sunt reprezentate intern pe
1
6 bi
ţ
i cuoctetul mai semnificativ 0 pentru valoarea caracterului mai mic
ă
decât
1
28, sau – 
1
(0xFF) pentru valori înintervalul
1
28…255.
Constante caracter duble (specifice pentru C++)
Limbajul C++ permite specificarea unor constante alc
ă
tuite din dou
ă
caractere, reprezentate pe
1
6 bi
ţ
i (tipulint) ca în exemplul care urmeaz
ă
:
‘ab’
// reprezentarea în memorie ca întreg de valoare 25
1
85 (0x62 0x6
1
)
‘\t\t’
// reprezentarea în memorie ca întreg de valoare 23
1
3 (0x09 0x09)Primul caracter este memorat în octetul mai pu
ţ
in semnificativ.
Observa
 ţ 
ie
:
Constantele duble pot ridica probleme de portabilitate, ele nefiindrecunoscute de alte compilatoare.
VariabileDeclara
ţ
ii de variabile
Toate variabilele trebuie declarate înainte de a fi folosite.Declara
ţ
ia unei variabile (obiect) precizeaz
ă
numele (identificatorul) cu care va fi referit
ă
, c
ă
ruia îi poateasocia o serie de atribute, cum ar fi:-
tipul
datei poate fi tip fundamental sau definit de utilizator 
ş
i determin
ă
structura, gama de valori,dimensiunea spa
ţ
iului ocupat în memorie;-
clasa de memorare
stabile
ş
te zona de memorie în care se va plasa informa
ţ
ia asociat
ă
identificatorului(segment de date, registru, stiv
ă
, heap)
ş
i delimiteaz
ă
durata sa de alocare;

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->