Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svoboda-2010-24

Svoboda-2010-24

Ratings:
(0)
|Views: 3|Likes:
Published by SVOBODA
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
http://www.svoboda-news.com
Цей файл є частиною архіву "Свободи"
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on Apr 30, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2015

pdf

text

original

 
SVOBODA Founded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопро Україну! 
Рік 117, ЧИСЛO 24, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 117, No. 24, FRIDAY, JUNE 11, 2010$1.00
Оксана Сидорчук-Соколик
ТОРОНТО. – 30 травня біля Генерального консульства Росій-ської Федерації відбулася акція на захист Української держави. Патрі-отична українська громада Торонто та інших міст зійшлася, щоб висло-вити свою незгоду з аґресивною неоімперською політикою Росії сто-совно України, а також щоб при-вернути увагу канадців до бороть-би українського народу за збере-ження незалежности і демократії.Ініціятором акції протесту ста-ли СКУДО – Світова конференція українських державницьких орга-нізацій (відділ у Канаді), Ліґа укра-їнців Канади, Ліґа українок Канади, Спілка Української Молодi, Товари-ство колишніх вояків Української Повстанської Армії, Товариство колишніх українських політичних в’язнів. Співспонзорами були Укра-їнська скавтська організація Пласт, громадська організація „Четверта хвиля“, Союз українських студентів Канади (СУСК). Акція відбувалася під патронатом Конґресу Українців Канади (відділ у Торонто).На віче зібралося близько 600 осіб. У багатьох з них у руках були українські і канадські національ-ні, червоно-чорні та організаційні прапори і транспаранти з гаслами „Геть кремлівських вислужників з України!”, „Геть Росію з України!”, „Київ проти Москви!”.Відкриваючи віче, ведучі Хрис-тина Чолій – представниця СУМ та Зенон Чиж – заступник голови СУСК наголосили, що акція про-водиться з метою захисту чести, територіяльної цілісности і сувере-нітету Української держави і проти імперських амбіцій Росії. З. Чиж звернувся до присут-ніх з закликом підтримати сту-дентів України, яких пересліду-ють за участь у протестах. Свяще-ник Української Греко-Католицької Церкви о. Антон Семчук промовив молитву. Перед демонстрантами виступи-ли з палкими промовами представ-ники громадських організацій, які засуджували дії Росії супроти Укра-їни та докоряли Европі, Америці та світовим організаціям за їхню бай-дужість до проблем України. Заступник голови відділу КУК в Торонто Маркіян Швець висловив подяку учасникам акції за те, що не забули свою батьківщину. Представник президії СКУ-ДО, гість зі США Борис Потапен-ко повідомив, що делеґація СКУ-ДО зустрілася із Послом України в Канаді Ігорем Осташем і переда-ла йому звернення до українсько-го народу. Виступ Б. Потапенка доповнило символічне театралізоване дійство, яке спільно показали представни-ки Пласту і СУМ: величезний вед-мідь на ланцюгах тягнув за собою двох закутих дівчат-бранок в укра-їнських строях. Але прийшли моло-ді, сильні українські козаки і визво-лили бранок, а московського вед-медя відвели назад у його країну, де йому і належить бути. Виконав-цями були Олександер Тарапаць-кий, Андрій Водославський, Матей Лещишин, Адріяна Медик і Люба Костів.Емоційний виступ представниці СКУДО (відділ в Канаді) Лесі Шим-ко надав такої наснаги громаді, що все присутнє товариство відчуло себе єдиною і міцною родиною. Голова Крайової управи СУМ в Канаді Оляна Ґрод закликала молодь об’єднуватися в обороні України, тому що сьогодні, як ніко-ли, настав час боронити суверені-тет і національну честь України. Представник громадської органі-зації „Четверта хвиля“ Роман Галу-щак наголосив на тому, що кожна
В Канаді відбулася акція на захист Української держави
 Акція протесту біля Генерального консульства Російської Федерації в Торонто.
(Закінчення на стор. 15)
КИЇВ. – Учасники акції протесту „Мильні бульбашки Януковича“ 3 червня біля будівлі Національного палацу „Україна”. Фото: УНІАН 
Петро Часто
ПАРСИПАНІ, Ню-Джерзі. – Минулої п’ятниці, 4 червня, випо-внилося перших 100 днів прези-дентства Віктора Януковича. Трі-юмфували „реґіонали“, але не кра-їна. Докладний репортаж відо-мих київських журналістів Муста-фи Найєма і Сергія Лещенка про виступ Президента в палаці „Укра-їна“ і про те, що діялося довкола палацу, „Українська правда“ того ж дня вмістила під заголовком „Вступ до авторитаризму і культу особи“. Ось висновок цих авторів: „Звер-нення Віктора Януковича – і за формою, і за змістом – стало остан-нім мазком до того образу України, до якого прагне команда ниніш-нього глави держави. У цій країні Президент і влада панічно бояться власного народу“.Столиця побачила, як до палацу „Україна“ пропускали бездоганно дисципліновані колони прихиль-ників В. Януковича з синьо-білими прапорами, і як міліція, захищена металевими щитами, й розставлена подвійними, потрійними кільцями відгороджувала від палацу пред-
НАШ КОМЕНТАР 
Хто і що тріюмфує в Україні
(Закінчення на стор. 3)
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУNo. 242
УКРАЇНА ЗА ТИЖДЕНЬ
„Чорна книга“ для нової влади
КИЇВ. – „Чорну книгу“ діянь В. Януковича“ презентували в Києві 6 червня представники Народно-го комітету захисту України. Вони назвали діяльність Президен-та Віктора Януковича „Ста дня-ми ганьби і зрад“. Автори „Чорної книги“ не думали, що вона писати-меться так швидко, але висловили впевненість, що вона буде одно-томною. Член Народного комітету захисту України Михайло Ратуш-ний вважає, що нині відбувається курс на деукраїнізацію, на пору-шення прав громадян, існує реаль-на загроза територіяльній ціліс-ності України. „Чорна книга“ буде також в електронному вигляді. За інтернет-версію відповідає інший член комітету, поет Володимир Цибулько. Він каже, що головна ідея полягає в тому, щоб не дати владі дефраґментувати інформа-ційний простір, не дати їй прихо-вати свої недобрі наміри, а створи-ти цілісну картину дій влади. Тим часом народний депутат України з Партії Реґіонів Олексій Плотников назвав „Чорну книгу“ діянь В. Яну-ковича“ „абсолютно некоректною презентацією сумнівного матері-ялу“. За його словами, немає жод-них підтверджень того, про що заявляють автори у заголовку цієї книжки. Він зазначив, що опози-ція має право видавати такі книж-ки, але не в стилі „наклепів і від-вертої брехні“.
(Радіо „Свобода“)
В. Янукович відкинув ідею федеральної України
КИЇВ. — Президент України Віктор Янукович 7 червня заявив, що Україна є унітарною і демокра-тичною державою. Про це він ска-зав, коментуючи поширену дум-ку про те, що ідеальним варіян-том державного устрою України була б федералізація. За словами В. Януковича, створено Раду реґіо-нів, яка активно працюватиме над адміністративно-територіяльною реформою. „Остання, звіс-но, передбачає значне збільшен-ня прав і повноважень місцевих органів влади. Важливо, щоб сис-тема забезпечувала максималь-не дотримання прав і задоволен-ня потреб кожного громадяни-на“! При цьому він висловив дум-ку, що першочерговим завданням сьогодні є „подолання наслідків „помаранчевої п’ятирічки“, стабі-лізація економіки, вихід на рейки стійкого економічного зростання і підвищення добробуту громадян, що, крім іншого, повинно створи-ти можливості і для проведення інституційних реформ“.
(УНІАН)
 Львівщина і Закарпаття потерпіли від стихії
ЛЬВІВ. — Інтенсивні опади на території Львівської та Закарпат-ської областей 3-4 червня призве-ли до формування швидкоплин-них дощових потоків, і через заха-ращеність та відсутність систем водовідведення сталося підто-плення житлових будинків, під-валів, дворів та сільськогосподар-ських угідь. Потужними поривами вітру пошкоджено покрівлі жит-лових будинків та об’єктів кому-нальної інфраструктури, повідо-мили 5 червня в Міністерстві з надзвичайних ситуацій (МНС). Серед іншого, в потерпілих райо-нах зруйновано 10 автомобільних і пішохідних мостів і мостових переходів, понад 20 пошкоджено. Також пошкоджено понад 15 кіло-метрів автомобільних доріг. Без електропостачання залишилися 56 населених пунктів. До ліквіда-ції наслідків стихії в двох областях залучено понад 1,000 осіб, полови-на з них – працівники МНС.
(Радіо  „Свобода“)
Відомі українці закликають до бою з В. Януковичем
КИЇВ. — Відомі українці закли-кають співвітчизників домагатися відставки московського намісника в Україні Віктора Януковича. „Два місяці правління Віктора Яну-ковича поставили Україну перед реальною загрозою втрати дер-жавности“, – йдеться у звернен-ні. Його автори називають ратифі-кацію договору про продовження базування Чорноморської фльоти Російської Федерації у Криму „оді-озним рішенням“ і „актом про-дажу держави“. На переконання підписантів, „парадоксально, але факт: влада виступає в ролі голов-ного ліквідатора держави. Ціл-ком очевидно, що В. Янукович, який став провідником інтересів іншої держави, не може бути Пре-зидентом України“, – наголошують вони. Автори звернення закли-кають всіма законними метода-ми захистити державний сувере-нітет України, демократію, евро-пейський цивілізаційний вибір українського народу. „Вимагай-мо усунення Президента В. Януко-вича від влади! Будьмо пильними, відповідальними і рішучими! Від нашої волі залежить наша спіль-на доля!“, – йдеться у звернен-ні. Документ підписали почесний президент Києво-Могилянської академії В’ячеслав Брюховець-кий, Посол Юрій Щербак, пись-менник Юрій Андрухович, доктор юридичних наук і Посол Володи-мир Василенко, професор Києво-Могилянської академії Володи-мир Панченко і мистецтвознавець Вадим Скуратівський. Ініціяти-ва є відкритою і всі охочі можуть додати свій підпис на спеціяльно створеному сайті www.opir.net.ua.
(„Львівська газета“)
Делеґація Збройних сил України відвідала Лондон
КИЇВ. — 7 червня у Лондоні відбулася щорічна конференція сухопутних військ, у якій брала участь українська військова деле-ґація на чолі з першим заступ-ником командувача Сухопут-них військ Збройних сил Украї-ни генерал-лейтенантом Анато-лієм Пушняковим. У ході конфе-ренції, що тривала три дні, її учас-ники обговорили питання учас-ти сухопутних військ різних кра-їн у політиці забезпечення оборо-ни та безпеки, їхнього статусу як інструмента впливу в національ-ному, союзницькому і ґльобально-му контекстах, розглянули питан-ня щодо характеру майбутніх кон-фліктів та ролі сухопутних військ у них тощо. Також представни-ки сухопутних військ проаналізу-вали сучасний стан і перспективи розвитку цього виду збройних сил на подальші 10 років, визначили шляхи вирішення проблем підт-римки ефективного стану сухо-путних військ в умовах обмежено-го фінансування, участи сухопут-них військ передових країн світу у миротворчих акціях.
(УНІАН)
Тиск на членів Народної партії
КИЇВ. — Народна партія заяви-ла про посилення тиску на її пред-ставників на місцях з боку „партії влади“ з метою змусити їх перейти до Партії Реґіонів. Про це йдеть-ся в заяві політвиконкому Народ-ної партії, розміщеній на її офіцій-ному сайті 3 червня. Засобами, що змушують до такого кроку, в пар-тії називають „звільнення з поса-ди або призначення на вищі поса-ди“. „Прагнення місцевих князь-ків монополізувати не лише адмі-ністративну, а й політичну владу, контрпродуктивне, оскільки шля-хом залякування заганяти людей до якої-небудь партії в підсум-ку лише шкодитиме цій партії“, – наголошується в заяві. Народ-на партія очікує, що „така практи-ка утисків членів партії отримає відповідну оцінку з боку керівни-цтва Партії Реґіонів“. Провідни-ком Народної партії є голова Вер-ховної Ради Володимир Литвин. У березні фракції Партії Реґіонів, Комуністичної партії, бльоку В. Литвина та окремі депутати ство-рили коаліцію у Верховній Раді України.
(Радіо „Свобода“)
ЮНІСЕФ закликає захищати права українських дітей
КИЇВ. — Права дітей в Укра-їні порушуються, відзначають у Дитячому фонді ООН (ЮНІ-СЕФ). Однією з болючих про-блем залишається насильство над дітьми. Українські діти беззахис-ні перед сексуальною експлуа-тацією. Про це 2 червня сказала представниця ЮНІСЕФ в Укра-їні Юкіє Мокуо. ЮНІСЕФ разом з Інститутом соціології України провів соціологічне досліджен-ня з питань насильства та пору-шення прав дітей. Фахівці опита-ли тисячу дітей з найбільш неза-хищених соціяльних категорій. „Дослідження показало, що тре-тина дітей отримували пропози-ції сексуальних послуг чи пропо-зиції виїхати за кордон“, – наголо-сила Ю. Мокуо. Вона також заува-жила, що проблема ускладнюєть-ся через бідність. Представниця ЮНІСЕФ сказала, що нині дитя-чий фонд ООН працює з укра-їнським урядом, аби покращи-ти ситуацію з дотриманням прав дітей в країні та їхнім соціяль-ним забезпеченням. Натомість постійний координатор системи ООН в Україні Олів’є Адам зазна-чив, що Україна взяла на себе низку міжнародних зобов’язань щодо дотримання прав дітей, а у вересні цього року має у Жене-ві представити ООН національ-ну доповідь про здійснення цих зобов’язань.
(„Інститут масової інформації“)
Україна має запаси метану на 1,500 років
КИЇВ. — Українські та німецькі вчені знайшли в економічній зоні Чорного моря поклади газогідра-тів – льоду, що містить газ метан. Цими запасами можна забезпе-чити Україну енерґією протягом 1,500 років. Про це розповів 2 червня завідуючий відділом раді-яційної і хемічної біології Інститу-ту біології південних морів доктор біологічних наук Сергій Гулін. Він був у складі команди українських та німецьких учених, які дослі-джували поклади на дні Чорно-го моря. Як пояснив керівник від-ділу морської геології та осадово-го рудоутворення Національно-го науково-природничого музею Євген Шнюков, газогідрат – це лід, який містить газ метан. „У Чор-ному морі є близько 15 місць, де є газогідрати. Їх також знайшли в Росії, на Мессояхському родови-щі. Є газогідрати і в румунській економічній зоні Чорного моря, і в Тихому океані в Японії. Але най-більше їх в Антарктиді“, – зазна-чив учений. Він повідомив, що найбільшою складністю є видо-буток газогідратів. Метан швид-ко випаровується з льоду. Тому потрібно створювати якісно нові технології видобутку газу з газогі-дратів.
(„Укрінформ“)
Відкриття Днів Ізраїлю в Україні
 КИЇВ. — Віце-прем’єр-міністер Володимир Семиноженко 7 червня взяв участь в урочистому відкрит-ті Днів Ізраїлю в Україні. „Завдяки ініціятиві проведення Днів Ізра-їлю в Україні, у якої є всі пере-думови стати доброю традиці-єю як для України, так і для Ізра-їлю, ми маємо нагоду усвідомити, що, по-перше, наші народи мають багато спільного, а по-друге, у нас є і завжди буде чому повчи-тися один в одного“, – зазначив у своєму вітальному слові В. Семи-ноженко. На його переконання, наступним обов’язковим кроком мають стати Дні України в Ізраїлі.
(„Укрінформ“)
Найкращий музей СБУ – у Хмельницькому
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. — Високо оцінили фахівці Музей професій-ного, патріотичного та культур-ного виховання співробітників Хмельницького обласного управ-ління Служби безпеки України (СБУ). Музей став переможцем Всеукраїнського конкурсу-огляду. Співробітники та активісти музею проводять пошукову працю, про-понуючи громадськості докумен-ти з історії области, готують тема-тичні книги, зокрема про Голо-домор 1932-1933 років, політичні репресії, період нацистської оку-пації краю під час Другої світової війни. Відзнаки в конкурсі також отримали музеї Донецького облас-ного управління та Національної академії СБУ.
(„Укрінформ“)
В. Янукович звільнив трьох суддів за порушення присяги
КИЇВ. — Президент України Віктор Янукович 5 червня звіль-нив трьох суддів за порушен-ня присяги судді, зокрема суд-дю Іршавського районного суду Закарпатської области Івана Кав-ку, суддю Уманського міськра-йонного суду Черкаської облас-ти Олега Стародуба, суддю Дні-пропетровського районного суду Леоніда Чубенка. Раніше Верховна Рада України прийняла за осно-ву президентський законопро-єкт про судоустрій і статус суд-дів. В Україні близько 300 суддів можуть бути звільнені за дії, несу-місні з вимогами присяги суддів.
(„Кореспондент“)
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 11 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУNo. 243
ставників опозиції. Ще одна цитата зі згаданого репортажу: „Жертва-ми цієї незрозумілої фобії оточен-ня Януковича стали навіть пред-ставники інших держав – їх не пус-тили на площу... „Я Посол Кана-ди!“ – намагався прорватися крізь огорожу дипломат. Але співробіт-ник Управління державної охоро-ни робив вигляд, що не розуміє...“.Екстремальні заходи безпеки очолював особисто міністер вну-трішніх справ Анатолій Могильов, а на обурення людей, котрих не підпускали до палацу, він відпові-дав: „Все це зроблено з метою гро-мадського порядку“.Так виглядає, що „громадський порядок“ слід вважати найбільшим досягненням влади за перші 100 днів її діяльности. Потрібний цей „порядок“ з простої причини: В. Янукович є Президентом лише час-тини країни, зросійщеного сходу, решту ж України, тобто більшости свого народу, він не розуміє і хова-ється від неї за залізними щитами міліції й добре вишколених загонів спеціяльного призначення. Щоб виправдати цей страх перед суспільством, Президент на прес-конференції після свого виступу в палаці „Україна“ зробив абсурдну заяву – нібито існує загроза його життю і нібито Державна охоро-на має на це неспростовні докази, тому, мовляв, неможливо обійтися без особливих заходів безпеки.Але повернімося до головного – до результатів 100 днів. 2 черв-ня Фонд „Демократичні ініціяти-ви“ оприлюднив дані спеціяльного опитування, в якому взяли участь 19 експертів країни з різних галу-зей суспільного буття. Вони мали оцінити перші 100 днів Президен-та за системою кредитів від 1 до 10. Середня оцінка вкрай неґативна: 2.7 кредита. До того ж, у неґатив входять впо-вні конкретні речі, як от антикон-ституційне створення коаліції у Верховній Раді, кабальна для Укра-їни харківська угода щодо Чорно-морської фльоти, проголошення позабльокового статусу України, призначення на високі пости в дер-жаві відвертих україноненависни-ків, узурпування впливу на суддів і прокурорів, тотальна корупція серед державних чиновників, від-сутність реформ і системного дер-жавницького мислення; тим часом позитив – вельми умовний: дого-вір про демаркацію українсько-російського кордону, відновлен-ня сильної владної вертикалі, під-писання закону про державний бюджет на 2010 рік, створення при адміністрації Президента Комітету з економічних реформ.Коментуючи ці дані опитуван-ня для Радіо „Свобода“, депутат Верховної Ради Ірина Геращенко добре пояснила, що означає „від-новлення сильної владної верти-калі“: „Це танк, який зараз пре по Україні, все на своєму шляху змі-таючи, але найбільшим неґативом, який навряд чи вже вдасться подо-лати, є те, що за 100 перших днів Віктор Янукович назавжди втра-тив шанс стати Президентом всієї України, і щодня цей розкол поси-люється...“.А що ж на це все Европа, світ? Експерт міжнародної правоза-хисної організації „Дім Свободи“ („Freedom House“) Арч Падінґтон, який є співавтором звіту „Гірші з найгірших 2010 року: найбільш репресивні суспільства“ остеріг, що Україна ще належить до віль-них країн, але вже до тих, „котрі мають деякі проблеми“, і якщо ста-неться навіть незначне погіршен-ня, потрапить до катеґорії „частко-во вільних“. А. Падінґтон правильно бачить реальну спонуку до такого погір-шування: вона в тому, що „зріс вплив таких головних авторитар-них країн, як Росія, Китай, Іран та Венесуеля. Деякі країни сприй-мають це як сиґнал до того, що вони вже можуть не дотримувати-ся стандартів щодо прав людини, бо є впливові авторитарні країни, котрі нададуть їм дипломатичну й політичну підтримку“.Лондонський журнал „The Economist“ відзначив, що „автори-тарні тенденції адміністрації Вікто-ра Януковича не викликають жод-них сумнівів“ і що „корупція стала невід’ємною ознакою в Україні“.І все ж українські обставини ясніше бачаться не з боку, а саме „лице в лице“, бо болять і все глиб-ше обурюють. Оскільки ж біль і обурення неминуче ведуть до все активнішого опору, то зусилля Президента В. Януковича за пер-ші 100 днів біля керма держави концентруються, поза гарні слова, переважно на одному – на запобі-ганні нового Майдану. З цією метою „реґіонали“ пода-ли на розгляд Верховної Ради зако-нопроєкт ч. 2450, який, якщо він набуде чинности, позбавить грома-дян України права висловлювати свою незгоду з владою на масових вуличних і майданних зібраннях. У тому, що цей проєкт стане законом, нема найменшого сумні-ву. „Донецькі роблять те, що вмі-ють і що можуть. Немає проєк-ту для країни, немає пропозиції для суспільного консенсусу, тому роблять те, що добре вдається – закріплення влади. Вони настіль-ки самовпевнені на найближчі 10 років, що не підозрюють, що таке відплата“, – коментує сьогоднішню ситуацію директор Соціологічної служби „Український барометер“ Віктор Небоженко.
Р. Л. Хомяк
ВАШІНҐТОН. – Дивлюсь на спи-сок нового уряду України і думаю: скільки в цьому новому Кабiнеті міністрів старих діячів.Про новий український уряд вже було чимало статтей, розвідок, коментарів. Мені хочеться також написати кілька думок на марґіне-сі. Я дивлюсь на це явище ретро-спективно і мушу констатувати, що таки дуже багато змінилось за 50 років: тепер уряд України дуже інакший від тієї Ради міністрів, яка бавилась в уряд, коли Україна була частиною СРСР, і її справжнє керів-ництво було в Москві.Був час, в 1960-их і 1970-их роках, коли я вважався „кремльо-логом“ і уважно пильнував, хто яку партійну і урядову позицію займає – у Києві й Москві. Ми вичитува-ли порядок імен, підписаних під інформаціями про смерть якогось вождя; спостерігали, які керівни-ки партії й держави стояли на три-бунах та в якому порядку; а надто з „густим гребінцем“ перечитували виступи відповідальних осіб. Пригадується серпень 1987 року, коли навіть в газеті „Вашінґтон Пост“ появилася коротка заміт-ка про те, що Олександер Ляшко перестав бути головою Ради міні-стрів УРСР – прем’єр-міністром, по-нинішньому. Мало хто у Вашінґтоні, за винятком кремльо-логів, знав, що воно таке – „Рада міністрів УРСР“ і ще менше ціка-вилось тим. Правда, на початку 1970-их років, коли хазяїном Білого Дому був Річард Ніксон, група цих „прем’єрів“ прибула до США, і в газеті навіть появилося фото голо-ви Ради міністрів О. Ляшка на галя-винці біля Білого Дому після зустрі-чі з американським Президентом. Зате О. Ляшко справді засвітив-ся в американських засобах масо-вої інформації в травні 1986 року, після аварії в Чорнобилі. Тоді, май-же два тижні після аварії, до Києва допустили малу групу міжнарод-них журналістів, а усі великі пар-тійні діячі СРСР позникали. Про Михайла Ґорбачова, який на Захо-ді вже набирав статусу фільмової зірки, декілька днів після 26 квітня не було „ні слиху, ні диху“. Україн-ський перший комуніст Володимир Щербицький також чимсь іншим займався. Перед групою журналістів з’явився голова Ради міністрів УРСР О. Ляшко. У випуску газе-ти „Ню-Йорк Таймс“ від 9 травня 1986 року на горiшній частині пер-шої сторінки, в правому куті – най-важливішому місці важливої газе-ти – кореспондент цитує О. Ляш-ка про те, що протягом восьми днів 84 тис. людей евакуювали з Чорно-биля, та що треба берегтися радія-ції – часто приймати душі і закри-вати вікна в помешканнях. Про те, що діється в аварійному реакто-рі, О. Ляшко не знав. Зате керівник Міжнародної аґенції атомної енер-гії (МАҐАТЕ) Ганс Блікс сказав пре-сі, що ядро реактора, мабуть, далі горить.Я прочитав вістку про те, що О. Ляшко пішов у відставку в серп-ні 1987 року, пару днів перед виїз-дом до Києва на працю в американ-ській виставці. Влітку 1987 року в Києві я купував і читав по декілька газет щодня, але минало три тиж-ні мого перебування в Києві, і я не знав, хто перебрав посаду „старого більшовика“ О. Ляшка. Якось на виставці я сказав десят-кам слухачів, як мені дивно, що після трьох тижнів я не знаю, хто очолює уряд УРСР! Виявилось, що таких, як я, більше. Ніхто не знав. Аж одна пані майже шепотом ска-зала „Масол“ і швидко відійшла. Тут була мова – я згодом дізна-вся – про Віталія Масола, голову Ради міністрів УРСР, якого восени 1990 року з посади усунули голо-дуючі студенти на Площі Жовтне-вої Революції (нинішного Майдану Незалежности). Проблема кадрів в Україні вия-вилася в тому, що Президент Лео-нід Кравчук згодом призначив В. Масола вдруге, але вже не голо-вою Ради міністрів, а прем’єр-міністром, головою Кабінету міні-стрів. Служба новин телемережі „1+1“ сказала про В. Масола, що він „очолював уряд двох країн – УРСР та України і прийняв на себе один з основних ударів народного невдо-волення радянською владою“.Все це з минулого. А зараз як? Прем’єр-міністер Микола Азаров народився глибоко в Росії, в Калузі, як Ніколай Пахло. Згодом він взяв прізвище своєї дружини Людмили
НА ТЕМИ ДНЯ 
Нотатки про новий уряд України
(Закінчення на стор. 15)
КИЇВ. – 4 червня під стінами Міністерства освіти і науки Укра-їни відбувся протест студентів проти заступника міністра освіти і науки Петра Куликова, який під час акції протесту проти призна-чення міністром Дмитра Табачни-ка 31 березня в коментарі телека-налу „СІТІ“ обізвав студентів, які зібралися на віче, „бидлом“. Учасники акції вважають, що заступник міністра повинен піти у відставку, бо подібні вислов-лювання неприпустимі для дер-жавного службовця. Вони брали заздалегідь виготовлені „квитки в один кінець“ з зображенням П. Куликова і чіпляли їх до тролей-бусів. Одночасно студенти подали судовий позов з приводу вислов-лювань П. Куликова. П. Куликов на вимогу вибачи-тися сказав, що робити цього не буде, і повторив, що студенти, які виступили проти Д. Табачника – то бидло.
Сергій Пархоменко,
координатор акції
 „Квиток в один кінець“ з зображенням Петра Куликова, причеплений до тролейбуса в Києві.
(Закінчення зі стор. 1)
Хто і що...
Українські студенти - не „бидло“

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->