Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnika slikanja - gvaš / The technique of painting - gouache

Tehnika slikanja - gvaš / The technique of painting - gouache

Ratings: (0)|Views: 6,034 |Likes:
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/25/2013

pdf

text

original

 
- 1 -
GVAŠ
Rije
č
gouache je francuskog porijekla, a zna
č
i gust, ili talijanski guazzo- vodena mrlja. Gvaš je tehnika slikanjavodenim bojama koje se miješaju s gustom bijelom bojom. Dodavanjem bijele boje postiže se bogatstvo tonova. Boja je zasi
ć
enija nego u akvarelu. Bijeli dijelovi slike slikaju se bijelom bojom, kao u temperi i ulju. Gvaš je gust,neproziran, pokriva podlogu. Bjelina papira u gvašu za razliku od akvarela nema zna
č
ajnu ulogu. Boja se nanosi upolupokrivaju
ć
im, pokrivaju
ć
im,
č
ak i lazurnim nanosima. Gvaš boje se brzo suše, a sušenjem posvijetle.Kao
podloga
za gvaš naj
č
ć
e se koriste tonirani papiri ve
ć
e gramature i kartoni,
č
ak i ljepenka. Podloga je finijegzrna nego kod akvarela. Iako je gvaš pokrivna tehnika, ton podloge utje
č
e na karakter gvaša. Pored papira može sekao podloga koristiti platno, drvo, pa
č
ak i plo
č
ice slonove kosti.
 
Gvaš boje
sadrže bijele pigmente ili punila koji pigmentima daju ve
ć
u pokrivnost i mat karakter zbog površinskerefleksije svjetla. Na tržište dolaze kolekcije gvaš boja u
č
vrstom stanju - pastilama, kao i gvaš boje u tubama, ustaklenkama, plasti
č
nim limenkama ili gvaš boje u prahu. Ove boje sadrže pigment i vezivo u prahu, a pripremaju sesamo miješanjem vodom.
 
Kao
vezivo
se koristilo pergamentno tutkalo, dekstrin,
gumiarabika
. Danas se naj
č
ć
e koriste
veziva na baziceluloznih etera
koja se sušenjem znatnije ne stežu. Velika koncentracija veziva može izazvati pucanje, posebno koddebljih slojeva. Dodatak glicerina pove
ć
ava elasti
č
nost premaza.
 
Kistovi
za gvaš slikanje su malo tvr
i od akvarelnih kistova. Prave se od volovske ili jazav
č
eve dlake. Pogodni su ifini akvarelni kistovi od dlake soba, kistovi od dlake kune, od dlake vidrinog repa, kao i od dlake tele
ć
ih ušiju.
 
Gvaš boje se mogu nanositi na razli
č
ite na
č
ine:
 
 
vlažni nanos boje s puno vode
 
 
pastozan nanos boje- “impasto”
 
 
nanošenje boje polusuhog karaktera
 
 
nanošenje boje u slojevima (treba ra
č
unati da sušenjem ton boje postaje svjetliji)
 
 
nanošenje tekstura
č
ešljevima,
č
etkama, spužvama
 
 
nanošenje boje ispiranjem vodom
 
 
struganje osušene boje
 
Gvaš omogu
ć
uje rad od tamnog ka svijetlom, odnosno, ovisno o toniranoj podlozi, iz srednjeg tona ka svjetlijim itamnijim tonovima.U novije vrijeme upotrebom lakova gvašu se daje karakter ulja.Za zaštitu gvaš boja koriste se gotovi
fiksativi
koji ne mijenjaju u ve
ć
oj mjeri površinski karakter gvaš boje.
 
Gvaš se koristi u kombinaciji
s akvarelom, kolažom, crtežom, pastelom, koji je po karakteru najsli
č
niji gvašu. E.Degas (1834-1917) kombinirao je gvaš i pastel. Pastel je nanosio u mokri namaz gvaš boje i nastavljao s pastelom upolusuhi sloj. Rad je završavao suhim pastelom. U Degasovim “pastelnim gvaševima” osje
ć
a se prosijavanje toniranepodloge, gvaš podslikavanje, bogatstvo tonova raskvašenog pastela u gvašu, kontrasniji nanos suhog pastela uplohama ili crtežu.
 
Gvaš se koristio za iluminiranje rukopisa u srednjem vijeku. U 18. stolje
ć
u dobiva današnji karakter. Idealan je zastudijsko slikanje.
 

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Željka Peran liked this
Željka Peran liked this
Alma Berisa-colo liked this
Enis Beća liked this
Bruno Curko liked this
Marina Medić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->