Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnika slikanja -Kreda, Pastel, Tuš / The technique of painting-Chalk, Pastel, Ink

Tehnika slikanja -Kreda, Pastel, Tuš / The technique of painting-Chalk, Pastel, Ink

Ratings: (0)|Views: 6,765 |Likes:
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
1
KREDA I PASTEL
KREDA
Kreda potje
č
e sa otoka Krete gdje su poznata anti
č
ka nalazišta krede. Po sastavu je kalcijev karbonat. Kreda kao crta
ć
imaterijal dobiva veliki zna
č
aj u vrijeme renesanse kad se prave i umjetne krede od pigmenata i bijele gline, gipsa iveziva (tragant guma, gumiarabika, tutkalo). Umjetne crta
ć
e krede na tržište danas dolaze u nizu razli
č
itih tipovaovisno o vezivu i vrsti pigmenata ( mekše-krejoni; tvr
e-pisaljke; tanke mine-olovke u boji). Masne krede sadrže imasne sastojke kao što su vosak, laneno ulje i sli
č
no. Posebna vrsta krede, litografska kreda sadrži vosak, sapun, loj i
č
a
u.
 
Od prirodnih kreda najzna
č
ajnije su:-
crna prirodna kreda,
koja se spominje kao “crna pisaljka” sa svojstvima ugljena za pisanje.Od crvenih kreda najpoznatije su:
 
-
sanguine,
koja se koristila u spiljama, egipatskom slikarstvu, Pompejima, koristili su je i Rubens i drugi slikari.Nijedan crta
ć
i materijal ne može do
č
arati boju ljudske puti kao sanguine.
 
-
crveni bolus
,
retel
(crvenosme
a kreda)
 
-
sinopia,
koja ima važnu ulogu u fresko slikarstvu talijanske renesanse. Crtež sinopiom se jednostavno naziva“sinopia”. Nalazi se ispod završnog sloja žbuke -intonaca, na kojem se slika.
 
Kreda strukturom povezuje olovku i ugljen. Zašiljena kreda ostavlja trag sli
č
an tragu mekane olovke. Položena napapir cijelom debljinom, kao i dužinom, daje kao i ugljen razli
č
ite tonske gradacije. Kreda se lako razmazuje popapiru, lako se lomi i mijenja svoj oblik. Nastali novi oštri bridovi omogu
ć
uju izvla
č
enje tankih linija. Odlomljenikomadi prislonjeni cijelom površinom na papir koriste se za dobivanje ve
ć
ih površina razli
č
itih tonova.
 
Zbog prašnjave strukture i crteži kredom, kao i crteži ugljenom, moraju se fiksirati.
 
 
2Seurat , Jablani,1883.- conte crayonPrud'hon -crtež crnom i bijelom kredom Leonardo, studija,kreda
 
3
PASTEL
Rije
č
pastel dolazi od talijanske rije
č
ipastello što zna
č
ii pasta. Za razliku odobi
č
nih kreda koje su tvr
e, pasteli sadrže,osim kromatskog pigmenta, i minimalnekoli
č
ine veziva (tutkalo, gumiarabika,celulozna veziva kao metilceluloza ...) iakromatske pigmente: bijeli ili crnipigment. Umjesto bijelog pigmenta može sekoristiti talk, gips ili glina. Razli
č
iti tonovipastela dobivaju se miješanjem pigmenata sosnovnom masom. Od te paste oblikuje sepastel u štapi
ć
ima. Pastelni štapi
ć
i, ovisno okoli
č
ini i vrsti veziva, kao i o vrstipigmenata, proizvode se u tri do
č
etiritvrdo
ć
e. Intenzivnost boje ovisi o koli
č
inibijele ili crne osnovne mase u odre
enom pastelu. Trag pastela je mekan ibaršunast. Meki pasteli su pogodni za tonske gradacije, ispunjavanje plohaodnosno slikanje. Tvr
im pastelima izvode se konture ili
č
isti linearni crtež. U novije vrijeme proizvode se kolekcijeuljenih i voštano-smolnih pastela kojima nije potreban nikakav fiksativ. Daju intenzivnije boje ali nemaju isti karaktermeko
ć
e kao suhi pasteli.Zbog prašnjave strukture, sipkosti i meko
ć
e, pastel se može razmazivati po podlozi. Boja se lagano skida krpicom,vatom ili mekom gumicom. Pastel se može nanositi u nekoliko slojeva, što omogu
ć
uje miješanje boja na samojpodlozi i stvaranje bogatstva tonova.
 
Podloga
za pastel je svaki papir ili karton koji ima takvu teksturu da se trag poteza pastelnom bojom zadržava napovršini. Glatki papir ne podnosi puno slojeva, brzo se zasiti. Može se preparirati kredom razmu
ć
enom u blagojotopini tutkala uz dodatak nekog pigmenta da se dobije tonirana podloga.Preparacija mramornim brašnom
 
1. - akrilik slikarsku boju odre
enog tona razrijediti vodom, dodati odgovaraju
ć
u koli
č
inu mramornog brašna,promiješati i premazati podlogu
 
2. - još vlažnu toniranu preparaciju posuti ravnomjerno mramornim brašnom da se dobije odgovaraju
ć
a tekstura
 
3. - fiksirati
 
Mramorno brašno se može dodati u bilo kojoj fazi slikanja i fiksirati pa nastaviti slikati.
 
Hrapava tekstura prihva
ć
a više slojeva boje. Bojeni trag je puniji, so
č
niji. Kod specijalnih papira za pastel papirnapulpa sadrži, pored vlakana bezdrvne celuloze, i grublje
č
estice nekog punila nanesene na jednoj strani. Papir se možei u proizvodnji brusiti pa se dobije baršunasta tekstura karakteristi
č
na za francuske velour-papire. Za grublje pastelnepodloge koriste se i fini karborund papiri za brušenje lakiranih površina. Francuzi za pastel i gvaš proizvode
č
itav niztoniranih papira -canson papiri- razli
č
itih tonova. Sva sredstva kojima se pastel fiksira mijenjaju karakter pastela.faber-castell pasteli u štapi
ć
ima raznih boja

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Farrath liked this
Ivana Vučinac liked this
Stefan Stehlik liked this
Andrija Jelić liked this
Andrea Tanovic liked this
Nikola Teletina liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->