Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pigmenti u slikarstvu / Pigments in the painting

Pigmenti u slikarstvu / Pigments in the painting

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,769|Likes:
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.
- Likovna umjetnost sa težištem na slikarstvu kao vrsti likovne umjetnosti, opcenito o slikarstvu, o tehnikama, o materijalima, o slikama, o slikarima i o ostalome po malo.
- Visual Arts with an emphasis on painting as a kind of visual art, generally about painting techniques, materials, about the pictures, the painters and by little else.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2015

pdf

text

original

 
1
PIGMENTI
Rije
č
boja ozna
č
ava dva pojma. Prvi, opti
č
ki pojam, ozna
č
avafizikalne osobine svjetlosti, tj. osje
ć
aj kojega u oku stvara svjetlostemitirana iz nekog izvora ili reflektirana s neke površine. Drugipojam ozna
č
ava tvar koja ima svojstvo prekriti i oboji druge tvari.
 
Gdje nema svjetlosti, svi nam se predmeti
č
ine crni, a kad suosvijetljeni, razlikujemo njihove boje. Svjetlo je elektromagnetsko zra
č
enje isto kao i radio ili TVvalovi. Naše oko iz velike skale elektromagnetskih valova registrira valne dužine 400-700 nm (nm jeoznaka za nanometar, 1nm= 10
-9
m). Sun
č
eva svjetlost sastoji se od niza boja koje
č
ine spektar.Svjetlosni titraji odre
ene valne dužine izazivaju u našem oku podražaj koji osje
ć
amo kao žuto,crveno, zeleno itd. Obojenost neke površine možemo shvatiti kao svojstvo materije da razlaže bijelusun
č
evu svjetlost, odre
ene elektromagnetske valove apsorbira, a druge reflektira i ti izazivaju unašem oku doživljaj boje.Bijela boja površine zna
č
i potpunu (ne zrcalnu, ali ravnomjernu) refleksiju, crna potpunu(neapsolutnu, ali ravnomjernu) apsorpciju. Crvena površina apsorbira valove svih boja spektra osimcrvenih, koje reflektira pa je i vidimo crvenom. Doživljaj boje nije uvijek uzrokovan apsorpcijom irefleksijom svjetla. Boja plavog neba i ve
č
ernje crvenilo posljedica su disperzije svjetlosti na sitnimkapljicama vode ili sitnim kapljicama prašine. Snijeg, še
ć
er... izgledaju nam bijelo jer se svjetlodisperzira na kristalnim plohama sitnih kristala od kojih se te tvari sastoje.
 
U slikarstvu boja je glavno sredstvo izražavanja i najvažniji element slike. Boja je fizikalna mješavinaveziva i pigmenata s dodacima koja ima svojstvo bojanja, pokrivno ili transparentno, površine na koju je nanesena i povezivanja s njom.
 
Pigmenti su
obojeni prah,
netopljivi
su u vodi, vezivima i otapalima. Sitne
č
estice pigmenatadisperzirane su u vezivu i vidljive pod mikroskopom
 
za razliku od
bojila
 
č
ije su
č
estice topljive itoliko sitne da su nevidljive. Najfiniji pigmenti prolaze kroz sito s 16.000 o
č
ica / cm
2
.Osnovno svojstvo pigmenata je obojenost ( boja, kroma) koju vezivo mora što manje mijenjati. Vezivone smije mijenjati kemijska svojstva ni valersku vrijednost (franc. valeur = vrijednost, svjetlina boje)pigmenata.
 
Za slikarske svrhe biraju se pigmenti prema svojstvima koje preferira odre
ena slikarska tehnika. Naprimjer, transparentni pigmenti koriste se za akvarel i lazurne premaze u drugim tehnikama. Pigmentiotporni na alkalije (lužine) moraju se koristiti u fresko tehnici. Vezivo pigmenata i podloga trebaju štomanje utjecati na promjene boje pigmenta i na njihova kemijska i fizikalna svojstva kako bi sliciosigurali autenti
č
nost,
č
vrsto
ć
u i trajnost .
 
Kroz povijest slikarstva
odre
ena razdoblja bila su ograni
č
ena u izboru pigmenata. Najstarijipigmenti upotrebljavali su se u obliku u kojem su na
eni u zemlji. Prije 2ooo godina p.n.e. bili su uupotrebi
kreda, zelena zemlja, okeri, umbra
,
crna
boja od pougljenjenih ostataka drva ili kostiju.Ljudi kamenog doba oslikavali su svoje spilje ovim zemljanim bojama (obojenim zemljama- ve
ć
inomžutom, crvenom i sme
om) koje su nalazili u svojoj okolini.
 
Upotreba metalnog oru
a omogu
ć
ila je upotrebu pigmenata dobivenih usitnjavanjem prirodnihminerala i ruda. U bron
č
ano doba u Egiptu (2ooo-1ooo p. n. e ) koriste se
azurit
,
malahit,auripigment, realgar, cinober
. Ovi minerali obra
eni usitnjavanjem, ispiranjem i sedimentacijom,koristili su se stolje
ć
ima.
 
2
U Egiptu su se proizvela prva dva sinteti
č
ka anorganska pigmenta -
egipatsko plava
i
olovno bijela
.Egipatska plava je imala široku primjenu, ali je nestala iz palete izme
u 2. i 7. stolje
ć
a. Olovno bijelabila je jedini bijeli pigment u štafelajnom slikarstvu, osim krede koja nema dovoljnu pokrivnost isnagu bojenja, sve do otkri
ć
a cinkovog bjelila po
č
etkom 19. stolje
ć
a i titanovog bjelila po
č
etkom 20.stolje
ć
a.
 
Rimljani su otkrili grimiz, indigo,
verdigris
koji nastaje korozijom bakra. Stolje
ć
ima je grimiz(purpur) smatran simbolom najve
ć
e mo
ć
i i dostojanstva. Samo su rimski senatori, carevi, kardinali ikraljevi smjeli nositi purpurno obojena odijela. Purpur se dobivao iz sluzi što ih iz posebnih žlijezdaizlu
č
uje vrsta morskog puža s isto
č
nih obala Sredozemnog mora. Od 12000 puževa dobiva se 1,4grama purpura.
 
Ova paleta slikarskih boja koristi se do 13. stolje
ć
a, nakon
č
ega je znatno proširena. U upotrebudolaze organski pigmenti kao,
kraplak
(iz korijena biljke bro
ć
) i
vermilion
kojeg su dobili alkemi
č
ariiz sumpora i žive. Vermilion je svjetliji i pokrivniji od minerala cinabarita. Ova crvena boja imala jeveliki efekt na sve tonalitete srednjovjekovne palete.
Ultramarin
su tako
er dobili alkemi
č
ari izlazurnog kamena lapis lazuli koji služi kao ukras i spada u poludragulje.Poslije 14. stolje
ć
a slikarska paleta ostaje gotovo nepromijenjena do otkri
ć
a pariško plave 1704.godine.
Pariško plava
 je zamijenila azurit i skupi prirodni ultramarin.
Napuljsko
 
žuta
1750. godinezamijenjuje olovno-kositreno žutu koja se u srednjem vijeku uglavnom upotrebljavala, uz od davninapoznati otrovni auripigment (engl. oripiment,) “žuti arsenov blistavac”.
 
U 19. stolje
ć
u otkriven je veliki broj anorganskih i organskih pigmenata. Kemija boja bila je izme
u1860. i 1920. god. u industrijskom i znanstvenom pogledu najvažnije podru
č
 je kemije. Prirodniultramarin je 1828. godine zamijenjen
umjetno proizvedenim ultramarinom
. Me
u najzna
č
ajnijenovo otkrivene pigmente spadaju
kromovi, kadmijevi i kobaltovi pigmenti
- kromovo žuta,kadmijevo žuta, kobaltno plava, kobaltno žuta. Kombinacijom žutih pigmenata s pariško plavomdobivala se zelena boja.
Viridijan
je dobiven tek 1838. godine.
Klasifikacija nekih drevnih pigmenata
 
BOJA
 
NAZIV
 
KEMIJSKI SASTAV
 
bijela
 
kreda; bjelilo
 
CaCO
3
 
gips
 
CaSO
4.
2H
2
O
 
kaolin; kineski kaolin
 
Al
2
Si
2
O
5
(OH)
4
 
olovna bijela
 
2PbCO
3.
Pb(OH)
2
 
koštano biijela (kalcinirane kosti životinja)
 
uglavnom Ca
3
(PO
4
)
2
 
crna
 
iz ulja lampe
 
ugljik
 
biljno crna (drveni ugljen)
 
ugljik
 
životinjsko crna (iz slonove kostizagrijavanjem bez pristupazraka)
 
ugljik
 
piroluzit
 
MnO
2
 
žuta
 
oker (svjetlije boje)
 
hidratizirani oksid željeza,
 
sijena (tamnije boje)
 
Fe
2
O
3.
n H
2
0auripigment
 
As
2
S
3
 
crvena
 
hematit
 
Fe
2
O
3
 
 
3
vermilion; cinober
 
HgS
 
minij
 
Pb
3
O
4
 
realgar
 
AsS
 
zelena
 
malahit
 
CuCO
3.
Cu(OH)
2
 
zelena zemlja
 
Fe hidrosilikat sa silikatnim primjesama Al iMg
 
verdigris (sinteti
č
ki)
 
bazi
č
ni bakrov acetat razli
č
itog sastava
 
plava
 
azurit
 
2CuCO
3.
Cu(OH)
2
 
egipatsko plava (sinteti
č
ka)
 
CuO.CaO.4SiO
2
(?)
 
ultramarin; lazurit; lapis lazuli
 
S
2-
ion uklopljen u aluminosilikat
 
1856. godine proizvedena je prva sinteti
č
ka organska boja iz katrana kamenog ugljena, a
1868. god.alizarin crvena.
 
U 20. stolje
ć
u otkrivene su
titanova bijela
,
kadmijeva crvena
itd., kao i veliki broj zna
č
ajnihorganskih pigmenata kao
hanza, ftalocijanin, kinakridon
i t d.
 
Kemijski sastav pigmenata, vrijeme njihove proizvodnje i upotrebe, kao i veli
č
ina pigmentnih
č
estica (umjetnici su ih u starim vremenima
č
esto proizvodili i usitnjavali sami pa su imali grublje
č
estice) dajuuvid u starost slikanog djela i u njegovu autenti
č
nost.
Za analizu
se odvoji sa slike mrvica boje promjera 0,5-1 mm (u 50-100 tisu
ć
inki grama bojedanašnjim metodama moderne instrumentalne analize može se dokazati prisutnost elemenata kojiizgra
uju pigmente). Boja se stavi u sinteti
č
ku smolu koja se nakon stvrdnjavanja izbrusi. Površinaizbruska sadrži sloj boje. Promatranjem pod mikroskopom mogu se prepoznati ne samo pojedinepigmentne
č
estice, nego se može dobiti uvid u tehniku slikanog sloja.
 
Danas postoje nedestruktivne metode kojima se mogu otkriti detalji nevidljivi golim okom na svimpovršinama, a ne samo na slici. Ove metode mogu otkriti oku nevidljive strukture, ranije naneseneslojeve boje koje
č
ak ni rendgenske zrake ne mogu identificirati. Otkrivaju se razlike pigmenata,nevidljive tinte, “izvla
č
e” skice pod površinom, natpisi, potpisi, vodeni znakovi itd.
 
SVOJSTVA PIGMENATA
Od pigmenata koji se koriste u slikarstvu zahtijeva se:
 
1. Netopljivost
 
u vodi, otapalima, vezivima
 
Netopljivost se ispituje miješanjem pigmenta odre
enim sredstvom i stavljanjem na filtar papir.Ovlaženi mokri rub na filtar papiru ne smije biti obojen.
 
2. Otpornost prema atmosferlijama
 
Odnosi se na postojanost prema vlazi, naglim promjenama temperature, sumpornim plinovima uzraku i drugim
č
initeljima.
 
3. Otpornost prema kiselinama i lužinama
 

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sanja Miladinovic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this
Danijela Simović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->