Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Een Eerste Meidag in 2014

Een Eerste Meidag in 2014

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by jwr47
Een Eerste Meidag in 2014 als Dagboekfragment
Een Eerste Meidag in 2014 als Dagboekfragment

More info:

Published by: jwr47 on May 02, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/02/2014

pdf

text

original

 
Een eerste Meidag in 2014
's Middags rond half drie komt er een zwembad vol water uit de lucht vallen. Het noodweer wordt in Liemersbach door onweer begeleid en een dag later lees ik in de krant, dat er een koeienstal door  bliksem is getroffen en uitgebrand.Voor het 1 meifeest nemen wij nemen etra warme kleren mee. !e de traditie wil, dat wij door de "roedersbeek waden. "ij aankomst in #. om half vier begint de zon echter o$ volle kracht te schijnen. %k moet een $et lenen en &. heeft haar zonnebril vergeten. #ij zijn veel te warm gekleed en trekken truien en vesten uit. et aangekomen bewonderen wij de dam$ende, vers gemaaide tuin, waarin H. enkele toefjes madelieven heeft laten staan. !onkerblauwe, grote korenbloemen staan er in de $erken en worden omzoomd door lelietjes van dalen en daslook. (owel de meiklokjes en de veel daaro$ lijkende daslook  bloeien en zijn goed te onderscheiden. %n een tuinhoek staan bossen vergeet)mij)nietjes. *veral staan grote, groen kno$$en o$ onts$ringen, die ik niet goed kan identificeren. +ommige lijken o$ grote $a$avers. *mdat ik dit huis en tuin vermoedelijk voor het laatst o$ 1 mei bezoek neem ik de omgeving zo goed mogelijk o$. + en H gaan dit jaar of volgend jaar verhuizen. !e enorme bomen langs de smalle "roedersbeek torenen hoog boven ons o$. !ie$ langs de vochtige oevers is het gras gisteren nog vers gemaaid. ormaal ges$roken staan direct naast de beek tafels en tuinstoelen, maar nu is het daar te vochtig. !e beek voert 1 cm meer water dan normaal en is na de zware regenval uitges$roken modderig. Het is dit jaar geen feestdag voor een -nei$$)kuur in het  beekwater.%n de verste staan de half uitgebloeide
 Bettscheißerles
1
 $aardenbloemen/ met daartussen de die$ gele boterbloemen. Vogels kwinkeleren en $roberen de hoge vrouwenstemmen te imiteren. %k heb gehoord, dat zij zelfs de beltonen van mobieltjes kunnen re$roduceren. #ij zijn de enigen, die zoveel lawaai maken. 0ls wij de beek verlaten en de rotstuin omhoog klimmen gaat een eenden$aar aan land en $oetst de verentooi. *ngetwijfeld hebben zij daarbeneden een nest gebouwd. *ok nesten er ijsvogels in de lemen beekwand, maar zij zijn nu niet te zien. #ij beginnen aan een koffie met drie soorten zelfgebakken gebak. Van de gasten beschouwen de twee +chwbinnen beschouwen het als een vanzelfs$rekende eer, ons een zelfgebakken taart te mogen aanbieden. *ok H. heeft een taart gebakken, terwijl &. een 2oghurtbom heeft meegebracht. !e gastheer +. mag het eerste ges$reksthema kiezen en o$ent de discussie over de $olitieke situatie in de *ekra3ne. 4. heeft contacten met de bewoners van een 4ussische stad aan de voet van de *eral, maar zijn informaties over de actuele stand der dingen zijn schaars en niet actueel. 5r verandert binnen enkele dagen enorm veel. *mdat wij kort voor 6asen een vijfdaagse studiereis naar +int 6etersberg hebben gemaakt, valt &. de eer toe, de 4ussische berichtgeving toe te lichten
7
. %k beschrijf het kwartet geniale zangers, dat wij in de ka$el van de 6eter en 6aulsvesting hebben ontmoet. (ij hebben zich als monniken verkleed, maar waren in feite wat zakgeld bijverdienende conservatoriumzangers. (ij zongen o.a. 8!e legende van de twaalf rovers
9
:, waarin een gigantische  bas tot de die$ste ondertonen reikt. 4., die de 4ussische scholen kent, $rijst de zangkunst, die men o$ de scholen leert en de hoge zangkwaliteit van vrijwel alle 4ussen en hun buurlanden kenmerkt.
1(o genoemd omdat de kinderen vroeger na het drinken van $aardenbloementhee vaak in bed $lasten.7Van Leningrad aar +int)6etersburg 95en gelijkwaardige o$name is weergegeven in
 
*nwillekeurig is het ges$rek bij de koormuziek beland. "ehalve ikzelf en 4. zijn alle aanwezigen koorzangers. (ij discussi;ren het jongste concert en de aanwinst van enkele nieuwe zangers, die de vereniging nieuw leven in moeten blazen. %edereen man meestemmen, welke liederen gezongen gaan worden. !aarbij moeten de titels zowel voor de zangers aantrekkelijk genoeg gekozen en toch o$ de beschikbare zangerskunst afgestemd worden. Het blijft een com$romis. Het zoeken van geschikte titels is moeilijk. %k suggereer &ranse liederen van de <om$agnons de la <hansons, zoals Les =rois <loches ) 5dith 6iaf > Les <om$agnons de la <hanson, maar &rans is in een concert een  $roblematische keuze.Het ges$rek neemt een bocht naar de kinderen. ". bericht euforisch over de lieve e)mails, die haar zoon hen vanuit 0ustrali; toestuurt. (ij geniet van deze
lie(des)ewi*+en
 en aan haar glimlach lezen wij af, dat zij kan er niet genoeg van krijgen. H. laat trots de foto van haar dochters huwelijk zien, waaro$ zij ingetogen met een tul$vormige jurk naast de bruid staat, die met een feestelijke, klokvormige jurk en een grote, witte $arasol getooid is. Het huwelijk is net een $aar weken geleden gesloten. Het is echt een $rachtige foto en terloo$s, schijnheilig, vraag ik mij hoorbaar af? 8wie is de moeder en waar staat de dochter@: !eze o$merking wordt alleen door de moeder zwijgend geacce$teerd. !e andere drie dames vinden het maar geslijm en sta$$en snel over o$ de kleinkinderen en kinderen van de koorleden. !aarna volgen de buren. Hoe is de toekomst van de voetballer A.@ 5n wat er gebeurt er met de club V&"@ !e buurvrouw drie huizen verdero$ heeft het hele huis volstaan met s$linternieuwe s$ullen, inge$akt in de originele dozen. iemand kan er iets tegen doen. 5r wordt ook over de inbraakserie en inbraak$reventie ges$roken, maar het onaangename thema wordt snel weer verlaten. u gaat het over de diverse scul$turen, die er in het dor$ staan...!e zon is aangenaam warm en wij drinken de traditionele Maitrank  mei)bowl/, met sekt, aardbeien en de blaadjes van de #aldmeister #almeester, Lievevrouwebedstro/, die H. al enkele weken tevoren heeft geoogst. (ij moeten kort voor het bloeien worden ge$lukt en gaan dan een $aar dagen de vrieskast in. 5r wordt via met behul$ van de automatische o$name nog een avondfoto met alle acht aanwezigen gemaakt, die ons aan een laatste avondmaal van Leonardo herinnert. *$ het kleine scherm$je ziet men de fotograaf 5. o$ de leuningen tussen twee fauteuils hoog als Aezus <hristus tronen. !aarnaast zit de gastvrouwe H. hem bewonderend aankijken als de disci$el Aoanna. !e rest eromheen gedraagt zich als een onordelijke bende. #ellicht kan ik het tafereel nog eens in olie schilderen. *m half zeven gaat het regenen en wordt het fris. #ij naar binnen voor een voortreffelijk diner met ki$$enborst en noedels en een gemengde sla. *nder het dak, waaro$ de regendru$$els als s$ijkerslagen tikken, wordt veel gelachen. #erkt de walmeester te laat ge$lukt wellicht al euforisch@ ". verklaart $lechtig, dat zij zich na drie glaasjes ontoerekeningsvatbaar verklaart. %k stel, dat de Maitrank  als &Bhn moet worden beschouwd, die daarvoor gevoelige $ersonen belast en in de 0l$enlanden bij gerechtelijke veroordelingen tot vrijs$raak wegens ontoerekeningsvatbaarheid kan leiden. +. heeft een aantal kinderliederen gemaakt en laat ons o$ verzoek met gitaarbegeleiding een $aar voorbeelden horen. 5en aantal liederen met vrouwenstem worden met een glasheldere klank door H. gezongen. Van de voorbeelden herken ik een lied, dat wat lijkt o$ Aules de <orte's
, dat ik +. twee jaar geleden heb laten horen. Hij heeft het nu tot een kinderlied ongetoverd, dat door H. betoverend wordt gezongen. Met een vrouwenstem klinkt het anders?
.H. zingt ons vervolgens nog andere liedjes, en hel$t +. ook een lied tweestemmig te zingen. Het klinkt verbazingwekkend goed en alle aanwezigen zijn verbluft over de voortreffelijke harmonie. %edereen raad hen aan het eens samen te $roberen, maar beide zangers weren af. *ngetwijfeld hebben zij dat al eens ge$robeerd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->