Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
82.- 14

82.- 14

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on May 03, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2015

pdf

text

original

 
Prijedlog
 Na temelju clanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju medunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj __________ godine donijela
O D L U K U o pokretanju postupka za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005) za Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vucedol", izmedu Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeca Europe I.
 Na temelju clanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokrece se postupak za sklapanje Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1511 (2005)
 
za Projekt "Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok - Vukovar - Vucedol",
 
izmedu Republike Hrvatske i Razvojne  banke Vijeca Europe (u daljnjem tekstu: Okvirni ugovor o zajmu).
II.
Razvojna banka Vijeca Europe (u daljnjem tekstu: CEB), europska je medunarodna financijska institucija osnovana 1956. godine s ciljem rješavanja socijalnih  problema izbjeglica, raseljenih osoba i migranta u europskim državama nastalih kao posljedica Drugog svjetskog rata. Danas CEB dodjeljuje zajmove vezane uz socijalno orijentirane investicijske projekte kojima se osobito pruža pomoc prognanicima i izbjeglicama, migrantima, te žrtvama prirodnih i ekoloških katastrofa. Primitkom u punopravno clanstvo Vijeca Europe, 6. studenoga 1996. godine, Republika Hrvatska je stekla pravo clanstva u CEB-u, te je 24. lipnja 1997. godine postala njezinom dvadesetšestom clanicom. Danas CEB ima 38 zemalja clanica. Od pristupanja clanstvu, Republika Hrvatska ostvaruje prava u upravljanju CEB-om, sudjeluje u kapitalu i stjece pravo  postati korisnicom dugorocnih povoljnih zajmova. Do danas je Republika Hrvatska s CEB-om zakljucila deset ugovora o zajmu u ukupnom iznosu od 1.677.522.985,00 kuna i jedan Ugovor o  jamstvu u iznosu od 8 mln EUR-a. Okvirni ugovor o zajmu je jedanaesti zajam Republici Hrvatskoj prihvacen od strane CEB-a. Republika Hrvatska ima potrebu i interes da se suradnja s CEB-om još više i šire uspješno razvije na buducim novim projektima ili opcim zajmovima koji se uklapaju u politiku i nacela rada CEB-a.
III.
Priprema projekta iz tocke I. ove Odluke zapocela je na temelju Zakljucka Vlade Republike Hrvatske od 13. sijecnja 2005. godine. Projekt je od velikog znacaja za cjelokupan gospodarski razvoj istocne Hrvatske, odnosno dijela zemlje koji je bio najteže pogoden ratnim stradanjima. Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne i prirodne baštine pozitivno ce utjecati na razvoj procesa važnih za oživljavanje i razvoj te regije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->