Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ştiinţele comportamentului, UMF Cluj-Napoca

Ştiinţele comportamentului, UMF Cluj-Napoca

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,279 |Likes:
Published by VLDs

More info:

Published by: VLDs on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
COLECTIVUL DE AUTORI
M iu Nicolae,
 profesor universitar, catedra Pediatrie II, Universitatea de Medicinăşi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Andreica Mariana,
conferenţiar, catedra Pediatrie II, Universitatea deMedicinăşi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Andreica Bianca,
 preparator, catedra Psihiatrie Infantilă, Universitatea deMedicină şi Farmacie uliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Bizo Aurel,
şef de lucrări, catedra Pediatrie II, Universitatea de Medicină şiFarmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Birt Mircea Alexandru,
conferenţiar, Facultatea de Psihologie şi ŞtiinţeleEducaţiei, Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
Buta Liliana,
şef de lucrări asociat, Universitatea de Medicină şi Farmacie „IuliuHaţieganu" Cluj-Napoca.
Buta Mircea Gelu,
conferenţiar asociat, Universitatea de Medicină şi Farmacie„Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Borzan Cristina,
conferenţiar, catedra Sănătate Publică, Universitatea deMedicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Cosman Doina,
 profesor, catedra Psihologie Medicală şi Pedagogie,Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Dobrescu Oana,
asistent universitar, catedra Psihologie Medicală şi Pedagogie,Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Lupu Iustin,
lector, catedra Ştiinţe Socio-Umaniste, Universitatea de Medicină şiFarmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Marc Mariana,
conferenţiar, catedra Pediatrie II, Universitatea de MedicinăşiFarmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Mărgescu Mircea,
şef de lucrări, catedra Pediatrie II, Universitatea de Medicină
şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Popa Gheorgne,
şef de lucrări, catedra Pediatrie II, Universitatea de Medicină şiFarmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Slăvescu Lucia,
conferenţiar, catedra Pediatrie II, Universitatea de Medicină şiFarmacie „Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca.
Zâne loan,
conferenţiar, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu"Cluj-Napoca.IV
PREFAŢĂ
Apariţia manualului de Ştiinţe ale comportamentului pentru studenţiiciclurilor I, II şi III de medicină, sub redacţia Prof.Dr.Nicolae Miu, reprezintă uneveniment editorial excepţional, prin multitudinea semnificaţiilor pe care leimplică şi a tematicii abordate.Urmând tendinţa actuală a alinierii învăţământului românesc la standarde
 
europene, ultimii ani au îmbogăţit curricula universitară a facultăţilor de medicină
cu cursuri noi, ce ţin de ştiinţele socio-umane, şi care vin să completeze formarea
studentului de la medicină nu numai ca viitor specialist, dar mai ales ca unadevărat OM.întreaga lucrare se prezintă ca o pledoarie în favoarea perceperii profesiuniimedicale dintr-o perspectivă umanistă şi a perceperii medicului ca profesionist,dotat atât cu cunoştinţe tehnologice de ultimă oră, care să facă din el un excelentexpert al diagnosticului şi al tratamentului, ci şi cu un bogat bagaj spiritual, caresă-1 ajute să empatizeze cât mai bine cu pacienţii săi. Aceste cunoştinţe medicale,îmbinate strâns cu trăsăturile psihologice şi afective ale medicului, îi vor asigura percepţia omului bolnav atât ca subiect de investigaţie diagnostică, cât şi ca o persoană aflată în suferinţă, de care terapeutul are datoria să se apropie, ca să-1înţeleagă şi, în cele din urmă, să formeze împreună o alianţă în lupta împotrivadurerii, bolii şi a morţii.Adresabilitatea largă a manualului rezultă şi din faptul că în cuprinsul eigăsim noţiuni cu care studenţii medicinist! se vor reîntâlni în cadrul cursurilor demedicină internă, pediatrie, psihiatrie, psihologie medicală, sociologie şi eticămedicală, pedagogie din anii următori, demonstrând, prin aceasta, complexitateasubiectelor tratate, precum şi a lucrării în ansamblul ei, care reuşeşte să fie unexemplu de multidisciplinaritate*Plecând de la noţiunea de boală, ca fenomen individual, dar şi social,noţiune tratată prin prisma modelului bio-psiho-social al sănătăţii şi bolii (cap.I şiII), lucrarea abordează în continuare tematica generoasă a relaţiei medic-pacient,văzută din perspectivă socială (cap.III), juridică, etică şi psihologică (cap.IV). înaceste capitole, dar nu numai, vor fi dezvoltate simetric noţiunile de statut şi rol almedicului şi al pacientului, tipurile de relaţii întâlnite în practica medicală,mecanismele de control ale acestor relaţii, facilitând astfel trecerea spre un altdomeniu important al ştiinţelor sociale, şi anume: comunicarea. Astfel, în cap.IX,comunicarea ne este prezentată din punct de vedere sociologic, iar ca aplicaţii practice, în capitolul VII se vorbeşte despre comunicarea în domeniul medical, cureferire la noţiunea de complianţă terapeutică, cap.XVH descrie lucrul în echipamedicală pluridisciplinară, iar capitolul XIX detaliază despre comunicareaspecială în cadrul echipei medicale, a acesteia cu pacientul şi cu familia acestuiaîn cazul asistenţei medicale din bolile cronice sau terminale.Profilul psihologic, emoţional şi etico-moral al medicului, ca şi elementactiv al relaţiei terapeutice, este descris în capitolul V şi X, iar despre psihologiaV

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Xi Shi liked this
Bogdan Hosu liked this
Sîli Oxana liked this
Adrian Calin liked this
Nicu Bumbu liked this
Ana Rusnac liked this
Ion Skai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->