Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Haji Umrah - Mengikut Sunnah

Haji Umrah - Mengikut Sunnah

Ratings: (0)|Views: 863|Likes:
Published by azan90

More info:

Published by: azan90 on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
MENCONTOHI HAJI, UMRAH, & ZIARAH YANGSUNNAH
Oleh:
Abu Farouq al-Atshary
 
 
Download Kuliah
Muqaddimah
 Ibadah haji, adalah salah satu dari tuntutan agama yang terdapatdalam rukun Islam yang lima. Ia merupakan seruan Allah kepadasekalian manusia. Oleh itu, setiap insan yang beriman wajibmenunaikannya setelah mempunyai kemampuan kerana ia telahdiperintahkan oleh Allah Azza wa-jalla di dalam firman-Nya:
ِﷲَو
 
ﻰَ ﻠَ ﻋ
 
ِسﺎﱠ ﻨﻟا
 
ﺞِ ﺣ
 
ِﺖْ ﻴَ ﺒْ ﻟا
 
ِﻦَ ﻣ
 
َعﺎَ ﻄَ ﺘْ ﺳا
 
ِﻪْ ﻴَ ﻟِإ
 
ًﻼْ ﻴِ ﺒَ ﺳ
  “Mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah, iaitubagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah”. (AliImran, 97)
ْنﱢذَأَو
 
ﻰِ ﻓ
 
ِسﺎﱠ ﻨﻟا
 
ﺞَ ﺤْ ﻟﺎِ ﺑ
  “Dan serukanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji”. (Al-Hajj,27)Menurut kesepakatan para ulama Salaf as-Soleh, sebelumseseorang pergi menunaikan ibadah haji, maka wajiblah terlebihdahulu mempelajari sifat haji Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa-sallam,kerana mencontohi (ittiba’) cara-cara baginda mengerjakan hajiadalah wajib.
 
Baginda bersabda:
اْوُﺬُ ﺧْ ﺄَ ﺘِ ﻟ
 
ْﻲﱢ ﻨَ ﻋ
 
ْﻢُ ﻜَ ﻜِ ﺳﺎَ ﻨَ ﻣ
  “Agar kamu sekalian sentiasa mengambil (mencontohi) tata caramengerjakan ibadah haji dari aku”. (H/R Muslim)Allah Subhanahu wa-Ta’ala telah memerintahkan agar setiap amalibadah berpandukan (mencontohi) ibadah yang telah dicontohkanoleh RasulNya. Allah Subhanahu wa-Ta’ala berfirman:
َنﺎَ آْﺪَ ﻘَ ﻟ
 
ْﻢُ ﻜَ ﻟ
 
ﻰِ ﻓ
 
ِلْﻮُ ﺳَر
 
ِﷲا
 
ٌةَﻮْ ﺳُأ
 
ٌﺔَ ﻨَ ﺴَ ﺣ
 
ْﻦَ ﻤﱢ ﻟ
 
َنﺎَ آ
 
اْﻮُ ﺟْﺮَ ﻳ
 
َﷲا
 
َمْﻮَ ﻴْ ﻟاَو
 
َﺮِ ﺧَﻷْا
 
َﺮَ آَذَو
 
َﷲا
 
اًﺮْ ﻴِ ﺜَ آ
  “Sesungguhnya, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yangbaik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat dankedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Al-Ahzab,21)Oleh yang demikian, atas kesedaran tentang kurangnya buku-bukurujukan yang berkaitan dengan manasik haji, maka penulisberusaha menyiapkan buku ini untuk dimanfaatkan oleh setiapbakal jamaah yang akan menunaikan haji.Penulis berdoa agar buku ini dan buku-buku yang ditulis oleh paraulama Salaf as-Soleh yang lainnya, semuanya dapat memberisumbangan dan panduan kepada mereka yang ingin menunaikanhaji dengan cara mencontohi sifat haji Rasulullah sallallahu ‘alaihiwa-sallam.Semoga haji, umrah dan segala amalan yang berkaitan dengan hajidan umrah yang akan para jamaah kerjakan, sentiasa mendapatkeberkatan, haji yang mabrur dan di dalam rahmat sertapemeliharaan Allah Azza wa-Jalla. Amin! Wallahu a’lam.
 
UMRAH DAN HAJI
Haji menurut ahli ilmu ialah mengangkat suara ketika bertalbiyah.(Lihat: Hajjatun Nabi sallallahu ‘alaihi wa-sallam kama rawahu ‘anhu Jabir radiallahu ‘anhu. Nasruddin al-Albani) Haji dan umrahpula bermaksud: Berihram, tawaf, sa’i serta tahalul. (Lihat: SubulusSalam. 2/178)Ihram adalah niat haji atau umrah, iaitu kesimpulan (tekad) di hatiuntuk mengerjakan ibadah haji atau umrah. (Lihat: Fatwa-FatwaHaji & Umrah. Sheikh Soleh al-Uthaimin)Adapun talbiyah ialah jawapan terhadap seruan Allah yang terdapatdi dalam firmanNya (Lihat: Fatwa-Fatwa Haji & Umrah. SheikhSoleh al-Uthaimin):
ْنﱢذَأَو
 
ﻰِ ﻓ
 
ِسﺎﱠ ﻨﻟا
 
ﺞَ ﺤْ ﻟﺎَ ﺑ
  “Dan serukanlah (panggillah) kepada manusia untuk menunaikanhaji”. (Al-Haj, 27)Menunaikan haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang limayang wajib ditunaikan bagi mereka yang berdaya.Ibadah haji dan umrah adalah wajib sebagaimana yang diwajibkanoleh Umar bin al-Khattab, (Lihat: al-Muhalla 3069. Ibnu Hazm)wajib (Sebagaimana pendapat para sahabat seperti Ibnu Abbas,Ibnu Umar, Jabir bin Abdullah. Ia telah dijelaskan dalam al-Muhallaoleh Ibnu Hazm. Ibnu Khuzaimah 3066-3068. Juga oleh Imam al-Bukhari 2/198) dikerjakan sekali seumur hidup. Dan adalah sunnahmengerjakan beberapa kali haji dan umrah bagi mereka yangmampu. Adapun haji yang mabrur akan mendapat balasan syurgasebagaimana hadis:
ﺞَ ﺤْ ﻟَا
 
ُرْوُﺮْ ﺒَ ﻤْ ﻟا
 
َﺲْ ﻴَ ﻟ
 
ُﻪَ ﻟ
 
ٌءاَﺰَ ﺟ
 
ﻻِإ
 
ُﺔﱠ ﻨَ ﺠْ ﻟا
  “Haji yang mabrur tiada baginya balasan selain syurga”. (H/RAhmad, Bukhari 2/198, Muslim 4/170 dan selain mereka)Umrah waktunya tidak terbatas, boleh dikerjakan pada bila-bilamasa, namun yang lebih afdal dan diutamakan ialah dibulanRamadan. (
ُةَﺮْ ﻤُ ﻌْ ﻟَا
 
ﻰَ ﻟِإ
 
ِةَﺮْ ﻤُ ﻌْ ﻟا
 
ٌةَرﺎﱠ ﻔَ آ
 
ﺎَ ﻤُ ﻬَ ﻨْ ﻴَ ﺑ
 
،
 
ﺞَ ﺤْ ﻟاَو
 
ٌرْوُﺮْ ﺒَ ﻤْ ﻟا
 
َﺲْ ﻴَ ﻟ
 
ُ ﻪَ ﻟ
 
ٌءاَﺰَ ﺟ
 
ﻻِإ
 
ُ ﺔﱠ ﻨَ ﺠْ ﻟا
“Dari satuumrah kesatu umrah, menjadi penebus dosa antara keduanya.

Activity (19)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
aa8382 liked this
Qiedah Adi liked this
di5951 liked this
di5951 liked this
di5951 liked this
di5951 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->