Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drama, Bhs Bali

Drama, Bhs Bali

Ratings: (0)|Views: 2,829 |Likes:

More info:

Published by: I Gede Gegiranang Wiryadi on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2012

pdf

text

original

 
DRAMA BHS BALI
OM SWASTYASTU
 TAN ELING SARENG-SARENG
Kacerita mangkin Ring sekolah SMANDAPURA wenten kelompok sisia sareng pat- pat. Sisia-sisia punika wantah Tata, Dede, Anang, Budi. Kaceritayang mankin indik geginan parasisia puniki ring sekolah lan geginan sane pacang kalaksanaang ritatkala wenten ulangan.Sedek dina anu, rikala sampun wusan nerima pelajahan ring kelas sadurun mawali ke jero soang-soang samian marencana lakar malajah bareng-bareng sawireh benjang wentenulangan.Tata : Nang, mani iraga payu ulangan?Anang : Tiang ten nawang pasti, coba Dede takenin!
 Lantas teka dede sareng lik Bud 
Tata: De! Bin mani iraga payu lakar ulangan?Dede : Nggih, mani iraga payu lakar ulangan buin mani!Budi: Nggh mani payu raga ulangan!! Mara tiang maan orahina ngajak timpal-timpal ne lenanAnang : Seken nika?Dede lan Budi: Seken!!!!!!Yond:Nggih men keto buin mani kan payu raga ulangan, nyanan di umah tiangemalajah bareng-bareng. Ken-ken setuju napi ten?Dede: Nggih dadi masih,Budi : Nggih, jam kuda lakar nyidayang nyanan?Anang: Jam 7 gen pun!Tata : Nggih setuju ampun jam 7!
Sesampune marunding samian mawali ke jero soang-soang. Galah nyansan sanje, risampune jam 7 peteng, Anang lan Dede sampun teka!
Dede: Ta.Ta.Tata : ooeeekkkk…Tata: Mriki macelep!
Sampun neked ring tengah
Tata: Ken lik Bud??Anang: Kari ring perjalanan, ten?! Ye kan umahne ejoh, kan tusing ngidang becat- becat, masi ne suba peteng kan. Selamete alih!Tata : Nah sambilang ngantiang, raga malajah be maluan yuk???Dede: Nggih maluan pun. Bin kejep pasti teka!
Wau lakar mesuang buku, saget wenten anak makaukan!
Budi: Ta...Ta.....(lik bud sampun teka)Anang: oooeeeekkkk......meriki Bud, pun antiange uli tunyan!Budi: Seken sampung uli tunyan driki?yen tawang kenten selidan tiang majalan.Tata : Ten, tiang macanda, mara pesan Dede jak Anang neked.Budi: Sampunang kenten, tiang kan ten biasa uluk-uluka.Tata : Nggih-nggih.. ampura Bud! Mecelep yuk!!Budi: Nggih ten kenapi.
Sesampunne neked ring jeroan, dede lan bond sampun sayaga lakar malajah.
Dede: Ngujang makelo bud?Anang: kanti tuh driki ngatiang!!Budi: Seken? Kan patuh mara teka masih!Tata : Nggih suud amonto, yen kenten buin pidan raga lakar malajah!?! Pesuangampun bukune
Sesampune meseuang buku, makejang pun bengong, mawinan buku sane kapesuang malianan. Anang mesuang buku agama hindu, Tata mesuang buku geografi, Dede mesuang buku matematika, lan Budi mesuang buku biologi.
Anang: Sane beneh ene ane engken?Tata : Kan mani maan geografi, kaden tiang iraga lakar ulangan geografi.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kar Tini added this note
waduuuhhhhhhhhhhhh,,,, lantang pisan dramane nto ,,tpi ceritanya bagusss
Aiiuu Tya Puspita added this note
aduh bas lantang nto !!
Wahyu Putra Gadoeh added this note
aduh wak cang bingung nox ';;;
Poetri Venelove liked this
Imas Ressi liked this
Made Suwadera liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->