Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
399Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Ratings:

3.0

(1)
|Views: 21,242|Likes:
Penilaian PTK DG 48
Penilaian PTK DG 48

More info:

Published by: SHAHRIR AFFANDI B. DAUD on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

 
No. Kad Pengenalan
660610-04-5243Ringkasan Eksekutif 
“IPGM bertanggungjawab menyediakan latihan keguruan untuk memenuhi keperluantenaga pengajar di institusi pendidikan di seluruh negara dengan menjamin bahawaguru pemulaan yang dihasilkan berkualiti dari segi profesionalisme, kompetensi dankeberkesanan mengajar” 
[Datuk Hishammudin Tun Hussein, 2008]. Ini merupakan satucabaran yang perlu digalas oleh semua tenaga pengajar di Institut Pendidikan GuruMalaysia (IPGM) untuk memastikan guru berkualiti kekal berkualiti di sepanjangperkhidmatannya. Persoalannya, bagaimana? Sesungguhnya, saya yakin bahawaamalan terbaik guru untuk meningkatkan kualiti pendidikan adalah melalui pengajarandan pembelajaran berkesan. Guru perlu berkemahiran dalam pengajaran danpembelajaran yang merangkumi aspek perancangan dan perlaksanaan pengajarandan pembelajaran yang dapat menjamin kemajuan pelajar secara optimum. Sebagaipensyarah yang melatih guru permulaan, saya sentiasa melaksanakan perancanganyang sesuai, spesifik dan releven dengan objektif pembelajaran, persekitaran bilikdarjah, masa yang diperuntukkan dan profil pelajar mengikut tahap kecerdasan.Sesungguhnya, pengurusan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaranmelibatkan pemilihan, penyusunan, pemanipulasian sumber untuk meningkatkankeberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang saya sandarkan kepada Model
Learning Pyramid 
” dan Teori Kecerdasan Pelbagai. Kemahiran ini sepatutnya dikuasaioleh setiap guru dalam perancangan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Dalam erti kata lain, elemen yang perlu dikuasai oleh setiap guru untuk menjadikanpengajarannya berkesan meliputi kesesuaian bahan pengajaran, sumbepembelajaran, penglibatan aktif murid, penilaian prestasi, pengukuran danpenambahbaikan. Selain itu guru perlu mahir dalam menguruskan bilik darjah danmengintergrasikan TMK. Disamping itu guru perlu proaktif untuk melaksanakanpenambahbaikan berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran melalui Penyelidikandan Pembangunan (R&D) serta Inovasi. Dalam konteks ini, guru perlu meningkatkankualiti diri melalui kursus, seminar dan forum. IPGM kini diperkenalkan kepadaStandard Guru Malaysia sebagai mekanisma jaminan kualiti. Ini menjadi pemangkinkepada transformasi guru berkualiti kekal berkualiti. Usaha mewujudkan jaringanseprofesion dan kolaborasi dengan Institusi pendidikan lain juga, pastinya melonjakkecemerlangan institusi pendidikan negara bertaraf dunia.1
 
No. Kad Pengenalan
660610-04-52431.0PENGENALAN
 
“… kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai” 
 
Dato’ Sri Abdulah Ahmad Badawi PIPP2006-2010 m.s 38 
Pelajar pada masa kini, mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkansupaya menjadi rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara
[Falsafah Pendidikan Kebangsaan, 1988].
Natijahnya, tanggungjawab dan amanah ini terletak dipundak guru yangmengajarnya mengenal tulis baca. Bagi menjayakan wawasan ini, guru perluprofesional dan kompeten disamping mempunyai intergriti dan kredibiliti yang tinggi.Guru yang kompeten mampu mengabungjalinkan sumber pengetahuan dankemahirannya untuk mendidik pelajarnya supaya menjadi insan yang seimbang danbersepadu. Justeru, guru juga hendaklah sentiasa mengemaskini pengetahuan danmenguasai kemahiran terkini, selaras dengan peranan mereka sebagai sumber utama,pemudah cara dalam P&P, agen perubahan serta sumber inspirasi kepada pelajar.
Pendidik yang berdedikasi dan sentiasa bersedia menerima perubahan, adalah pemangkin kepada transformasi dalam memenuhi agenda pendidikan ke arahmelahirkan modal insan yang cemerlang 
 
(Muhyidin Yasin, 2009). Dapatkah gurumerealisasikan peranan ini? Meneliti cabaran ini, guru perlu kreatif dan inovatif dalamsistem penyampaian P&P supaya menjadi menarik dan menyeronokan. Hal iniberupaya meningkatkan keberkesanan proses P&P yang dilaksanakan. Sesungguhnyaguru perlu berusaha ke arah pembentukan warga negara yang tinggi nilaiprofesionalisme, taat setia, bertanggungjawab, berakhlak dan berketrampilan.2
 
No. Kad Pengenalan
660610-04-5243
Agenda ini hanya dapat dicapai melalui proses P&P yang berkesan.Sesungguhnya P&P berkesan lahirnya dari seorang guru yang berkesan iaitu
guru yang memiliki ciri sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, berupayamembentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri (bermoral,berakhlak mulia, berketrampilan, pandai menyesuaikan diri dengan situasi tertentu),
[Dato' Dr. Abdul Shukor Abdullah, 1999]2.0
Definisi Konsep Pengajaran Berkesan
"Orang ramai semakin kerap mempersoalkan kualiti pendidikan di sekolah,seolah-olah tidak lagi menaruh keyakinan kepada kewibawaan sekolah dalam hal ehwal mendidik, terutama apabila mendapati kelakuan murid lepasan sekolah tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan negara. Kecemerlangan pada sijil  peperiksaan mereka secara realitinya tidak memperlihatkan kematangan berfikir,kepetahan berkomunikasi, ketokohan sebagai pemimpin, kemurnian tingkah laku,keupayaan mencipta dan menyumbang kepada pemajuan negara-bangsa dan global," 
 
(Dasar Standard Tinggi Kualiti Pendidikan, Jemaah Nazir Sekolah (2001); hlm.24)
P&P berkesan boleh ditarifkan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran(P&P) yang berkualiti iaitu proses yang dapat mengembangkan potensi insan dari segi
 psikomotor, kognitif 
dan
afektif 
ke tahap yang optimum. Ketua Pengarah PendidikanMalaysia, Dato' Dr. Abdul Shukor Abdullah (1999) menyatakan P&P berkualiti lahirnyadari seorang guru yang berkesan iaitu guru yang memiliki ciri sentiasa berusahameningkatkan kualiti hasil pengajaran, berupaya membentuk perwatakan murid denganpelbagai keteguhan nilai diri seperti bermoral, berakhlak mulia, berketrampilan dandapat menyesuaikan diri dengan situasi tertentu. Merujuk kepada Dasar PenyataanStandard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia, (2001), proses pengajaran danpembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan mengikut beberapa prinsip yangdigariskan. Antaranya ialah:-3

Activity (399)

You've already reviewed this. Edit your review.
sitinurzahirah liked this
muhd_nazri liked this
Keisya Moses liked this
Aruna Madasamy liked this
cikgubad31 liked this
Ayan Akup liked this
tanjungsofiera liked this
sellxdin liked this
zaimankb liked this
Rozita Mas'ud added this note
assalamualaikum, minta kebenaran untuk jadikan rujukan. Terima kasih

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->