Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Redd's Awesome Guide to - RMXP Event Commands

Redd's Awesome Guide to - RMXP Event Commands

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,526|Likes:
Published by cartereggenberger
Did you ever get lost during all the event commands that you could do with RPG Maker XP? Then this is totally for you. This has every single last one of the event commands for RMXP. Good luck, and I hope that you like it.

Redd
Did you ever get lost during all the event commands that you could do with RPG Maker XP? Then this is totally for you. This has every single last one of the event commands for RMXP. Good luck, and I hope that you like it.

Redd

More info:

Published by: cartereggenberger on Nov 07, 2009
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

 
Ylee„} Hvl}nkl F|del
 UNYKSW LRLJU MNKKHJE]
Bny }nklvchu }od``le |}ly}
Cl``n uclyl* Kn}u nb tn| ojnv kl it Ylee* Tlhc, ucl njl uchu mhj„u }wl`` cd} mn`ny} ydfcu*Hjtvht, D„k clyl un ulhmc tn| h`kn}u h`` hin|u ucl YKSW Lrlju Mnkkhje}, }|mc h} ]cnvUlsu• hje ]cnv
 
Mcndml}•
D cnwl tn| vd`` `lhyj `nu} bynk ucd}* Hje khol }|yl tn| ojnv hu`lh}u h `duu`l idu, ny l`}l }nkl nb ucd} kdfcu jnu khol }lj}l un tn|*Fnne `|mo(((
 
]cnv Ulsu
 
@lu} tn| utwl dj vnye} uchu vd`` hwwlhy nj ucl }myllj* ]he`t, uclyl hyl nj`t =`djl} un utwl hje 5 `djl} uchu }cnv |w dj ucl kl}}hfl ins dj+fhkl* Un bds ucd}, tn| mhj ydfcum`dmo nj ucl idf vcdul }whml vclyl tn| ucynv dj h`` nb tn|y lrlju mnkkhje} hje uclj m`dmo
 ‐Ihumc Ulsu Ljuyt*‛ Lrlj ucn|fc du }cnv}
`djl} vclyl un }unw, bn``nvdjf uclk vd`` }nkludkl}flu tn| jnvclyl*
]cnv Mcndml}
 
@lu} tn| utwl dj mcndml} un hwwlhy dj ny hinrl ucl kl}}hfl inselwljedjf nj ucl j|kily nb `djl} dj ucl wylrdn|} kl}}hfl hje ucl j|kily nb mcndml} uclylhyl* Ucl}l hyl khel
un khol ‐Hyl tn| }|yl>‛ x|l}udnj}, x|dqql}, hje nucly djulyhmudrl }u|bb 
uchu hbblmu} ucl fhkl w`ht*
Djw|u J|kily
 
 
Db tn| enj„u ojnv cnv un en rhydhi`l} tlu, `nno hu ucl rhydhi`l} whyu bdy}u*
Ucd} h``nv} tn| un chrl ucl w`htly ljuly dj h mnel* Hbuly tn| chrl mcn}lj h rhydhi`l un }unyldu dj, tn| mhj mcnn}l cnv khjt edfdu} ucd} mnel vd`` chrl hje uclj m`dmo noht* Njml ucl udklmnkl} un mclmo db ucl mnel d} ydfcu, tn| hyl fndjf un vhju un fn djun h mnjedudnjh` iyhjmc
vduc h rhydhi`l* ]n `dol, ‐Db rhydhi`l778;;=<64<5, ]lu Knrl Yn|ul ‚Enny„ ”
Mchjfl fyhwcdm
un {Enny =, =‛ ‐L`}l ”
 
]cnv Ulsu1 Hmml}} Eljdle‛ ny }nklucdjf `dol uchu, }n uchu db uclw`htly enl}j„u flu ucl mnel lshmu`t ydfcu, du vd`` jnu `lu cdk.cly ucyn|fc ucl enny*
 
Mchjfl Ulsu Nwudnj}
 
Ucd} mnkkhje vd`` `lu tn| mchjfl vclyl hje cnv ucl kl}}hflins `nno} dj ucl fhkl* ]n tn| mhj }lu ucl Wn}dudnj bny Kdee`l hje chrl du cdel ucl vdjenv,bny }mljl} vclyl ucl }myllj d} udjule i`hmo hje vcdul ulsu d} }cnvdjf |w dj}ulhe nb h idfi`|l ins*
I|uunj Djw|u Wynml}}djf
 
 
D„k }ud`` jnu mnkw`lul`t }|yl vchu ucd} enl}, hje D„rl jlrly
ylh``t che un |}l du, i|u du }llk} h} ucn|fc }nklnjl cdu} h i|uunj hje du vd`` }unyl du dj h
rhydhi`l* ]n db uclt cdu }cdbu du vn|`e }unyl du uclyl• Uclyl„} hj HI] }t}ulk it X|drly}ll
uch
u nj`t |}l} lrlju}, hje D„rl }llj ucd} mnkkhje dj uclyl h blv udkl}, }n tn| mn|`e
wynihi`t w|`` }nklucdjf n|u nb uchu*
Vhdu
 
Ucd} vhdu} bny cnvlrly khjt byhkl} tn| jlle du un* 97 byhkl} ; 8 }lmnje, }n db tn|vhjule un chrl du vhdu bny ulj }lmnje} du vn|`e nirdn|}`t il 977 byhkl}* D }|ffl}u jnu
uhodjf unn `njf vduc ucl}l ucn|fc, ilmh|}l ulj }lmnje} mhj bll` `dol bnylrly vclj tn|„yl
}uhydjf hu h mnkw|uly fhkl vhdudjf bny }nklucdjf un chwwlj*
Mnkklju
 
Vduc mlyuhdj }mydwu}, khodjf h mnkklju khol} ucl }mydwu hmudrhul* @dol dj
}nkl }chenv }mydwu}, db tn| vhju hj lrlju un chrl h }chenv, tn| w|u ucl mnkklju ‐n‛ 
ilbnyl lrlytucdjf l`}l dj ucl lrlju* Mnkklju} |}|h``t vnyo hjtvclyl dj ucl lrlju i|u}nkl }mydwu} ylx|dyl tn| un chrl du hu ucl unw nb ucl lrlju whfl*
Mnjedudnjh` Iyhjmc
 
 
Clyl„} vclyl ucl}l mnkl dj* Du mhj il rlyt un|fc un lsw`hdj i|u du d}vht lh}t un `lhyj, }n ilhy vduc kl* Ylklkily uchu mnel uchu tn| }lu h vcd`l hfn•=<64<5, ucl 2 edfdu mnel> Ucd} d} vclyl uchu„} fndjf un mnkl dj* Tn| vn|`e a|}u m`dmo uc
lRhydhi`l mdym`l i|uunj, mcnn}l rhydhi`l778, khol }|yl du }ht} Lx|h` un, hje vclyl du }ht}mnj}uhju, utwl dj =<64<5* Cdu NO* @nno} fnne c|c> Uclyl hyl unj} nb ucdjf} tn| mhj en vduc
mnjedudnjh` iyhjmcdjf, `dol db tn| enj„u chrl H`|sl} dj tn|y whyut tn| mhj„u fn un h mlyuhdjkhw ny w`ht h mlyuhdj kdjd fhkl, ny lrlj mhj„u fn nj un ilhu ucl yl}u nb ucl fhkl* Uclyl
hyl h vcn`l i|jmc nb ucdjf} tn| mhj en vduc mnjedudnjh` iyhjmcdjf*
@nnw
 
Vchulrly tn| w|u hbuly `nnw hje ilbnyl Ylwlhu Hinrl vd`` ylwlhu du}l`b nrly hjenrly hfhdj |jud` tn| bdjh``t elmdel un w|u dj ucl ydfcu hj}vly, dj vcdmc du vd`` lje ucl `nnw,vcdmc vl vd`` fn nrly }nnj*
]ht db tn| vhjule un fn un h unvj, hje ucl mcndml} vlyl ‐Ljuly,@lhrl, Djbn‛ hje tn| m`dmole djbn* Du ul``} tn| h`` nb ucd} }u
|bb hje uclj a|}u lsdu} n|u nb ucl
kl}}hfl ins* Tn| chrl un m`dmo ucl unvj hfhdj hje fn ucyn|fc du h``* Du„} h idf vh}ul nb 
udkl* Vl``, db tn| w|u h`` uchu }u|bb dj iluvllj ucl `nnw, du vn|`e ylwlhu du hbuly ucl Djbn vh}enjl* @hil`} h`}n }lyrl ucd} b|jmudnj* Hjnucly ucdjf d}, db uclyl vh} h clh`uc fljlyhudnj }wnu
hje tn|y mchyhmuly }ulwwle nj.jlhy du, du vn|`e fdrl cdk clh`uc* Db tn| edej„u w|u ucd} dj h
`nnw ny |}l `hil`} du vn|`e nj`t fdrl cdk clh`uc njml \J@L]] tn| olwu nj `lhrdjf hje fndjfihmo hfhdj*
Iylho @nnw
 
 
Db tn| vlyl h}ole un }hrl hje ucl mcndml} vlyl ‐]hrl‛ hje ‐Jn Uchjo}‛ #dj}del nb h `nnw$ uclj db tn| olwu nj m`dmodjf ‐Jn Uchjo}‛ du vn|`e ollw nj h}odjf tn| un
 
}hrl* Njml tn| bdjh``t fhrl dj hje }hde ‐]hrl‛ du vn|`e fn un ucl }hrdjf }myllj hj
e hbulyucl }myllj tn| vn|`e w|u h Iylho @nnw, }djml du iylho} ucl `nnw* Du lje} du* Ucl `nnw enl}
jnu chwwlj hjtknyl |j`l}} tn| m`dmo nj ucl f|t vcn„} uytdjf un flu tn| un }hrl hfhdj,vcdmc D enj„u ucdjo hjtnjl vn|`e en*
 
Lsdu Lrlju Wynml}}djf
 
Ucd} ih}dm
h``t od``} ucl lrlju, i|u du„} }ud`` uclyl, |}djf |w klknyt
uchu tn| mn|`e il |}djf un y|j Ch`b @dbl
dj ucl ihmofyn|je, ucdjodjf ‐Vchu h inydjf JWM* Clnj`t }ht} }nklucdjf njml hje uclj cl enl}j„u hjtknyl
* C
l enl}j„u lrlj lsw`nel*‛ 
H`ucn|fc, ucd} mhj il chjet hu udkl}
nb jlle* D„rl jlrly che un |}l du ucn|fc*
 
Lyh}l Lrlju
 
Ucd} lyh}l} ucl vcn`l lrlju, ucl vcn`l ljmcd`heh* Ucl nj`t ucdjf d} uchu dumnkl} ihmo db tn| ihmo djun uchu khw* ]n vchu tn| chrl un en d} }lu |w }l`b }vdumcl} ilbnylucl lrlju d} lyh}le ulkwnyhyd`t hje khol h jlv whfl hje h`` uchu bhjmt }u|bb un khol }|yl
ucl w`htly d}j„u fluudjf hjjntle it ucl }hkl lwdm m`dw}mljl nrly hje nrly hfhdj*
 
Mh`` Mnkknj Lrlju
 
Mnkknj lrlju} mhj il heele dj ucl ehuhih}l |jely ucl MnkknjLrlju} uhi* Ucl}l hyl lrlju} uchu tn| hyl fndjf un il |}djf rlyt nbulj, |}|h``t, ny chrl}nklucdjf un en vduc h }mydwu* Njl uchu D mhj jhkl nbb ucl unw nb kt clhe d} Fhkl Nrly unClhrlj* Du mh``} h mnkknj lrlju uchu ul`lwnyu} ucl w`htly un vchu khw ucl mylhuny }lu |w djucl mnkkn
j lrlju* ]n ucl}l ucdjf} hyl wyluut |}lb|` db tn| enj„u vhju un }wlje tn|y eht}
mnwtdjf hje wh}udjf lrlyt `h}u lrlju wdlml hje }jdwwlu*
@hil`
 
Ylklkily vclj vl uh`ole hin|u ucl}l lhy`dly> Nb mn|y}l tn| en* Db tn| chrl }lu|w hj nwudnj} klj| vduc ucl ]cnv Mcndml} mnkkhje, tn| mhj en }nklucdjf wyluut mnn`*Ilbnyl ucl `duu`l m|}unk nwudnj klj| wnw} |w, khol h `hil` uchu }ht} vchulrly tn| vhju*
Mnjudj|l nj vduc tn|y nwudnj}, i|u khol }|yl uclyl d} h vht un flu n|u, `dol h ‐Jn‛ ny h ‐Jlrly kdje‛ mcndml* Ucd} d}
vclyl ucl jlsu ucdjf mnkl} dj*
A|kw Un @hil`
 
Utwl dj ucl }hkl ucdjf h} tn| ede bny ucl @hil` hje w|u du |jely tn|y
 ‐Jn‛ mcndml* Vclj tn| ul}u w`ht tn|y fhkl tn| vd`` bdje uchu njml tn| m`dmo ‐Jn‛ du vd`` uhol
tn| }uyhdfcu ihmo un ucl unw nb ucl klj|, ny ihmo, ny vchulrly* Tn| mhj en ucd} djh`ulyjhudrl bny ucl `nnw}, i|u D bdje ucl `nnw} h `nu lh}dly ilmh|}l @hil`} mhj il h `duu`l
i|fft }nkludkl} db tn| enj„u w|u uclk dj ucl ydfcu w`hml*
 
Mnjuyn` ]vdumcl}
 
]vdumcl} hyl h`kn}u lshmu`t `dol rhydhi`l}, lsmlwu tn| u|yj uclk nbb 
hje nj hje tn| mhj‚u }unyl hjtucdjf dj}del nb uclk* ]ht db uclyl vh} h f|t vcn i|y}uucyn|fc ucl vdjenv db }vdumc772 vh} u|yjle NJ, hje cl edej„u db du vh} u|yjle NBB* Uchu„}ih}dmh``t vchu uchu klhj}* Du„} mnjuyn``djf ucdjf} un chwwlj
nj`t db h }vdumc ch} illj u|yjlenj.nbb* Un unff`l ucd}, a|}u m`dmo tn|y }vdumc hje u|yj du nj ny nbb* Wyluut }dkw`l, c|c> Ucl}lbdu djun mnjedudnjh` iyhjmcl} knyl uchj uclt en jnu*
Mnjuyn` Rhydhi`l}
 
 
Vl„rl fnjl ucyn|fc h `nu nb ucl rhydhi`l} h`ylhet, chrlj„u vl> Ucl}l
hyl a|}u `dol }vdumcl}, i|u vduc vhhhhht knyl wn}}did`dudl} }djml uclt mhj il nrly 4,444,444edfdu}* Tn| a|}u mhj |}l ucl }hkl njl hu ucl }hkl udkl, vcdmc }|mo} a|}u h `duu`l idu* Uclylhyl khjt wn}}did`dudl} vduc rhydhi`l} h`}n, }n lswlydklju vduc uclk hje }ll vchu tn| flu*
Bny hj herhjmle u|unydh` nj rhydhi`l}, tn| mhj bdje Qlydhi„} Rhydhi`l F|del, vcdmc d} ylh``t
|}lb|` db tn| chrl jn delh vchu ch`b nb ucl }u|bb enl}*
Mnjuyn` ]l`b ]vdumc
 
 
Tn|„rl clhye ucd} njl, c|c> Ucl}l hyl a|}u `dol lsu
yh }vdumcl} uchuhyl ynnk }wlmdbdm* Tn| flu H, I, M, hje E* Ucd} d} vclyl khodjf hj lrlju ed}hwwlhy bnylrly,ny ucl mnyylmu ulyk, }vdumc whfl}, mnkl} h`njf* Tn| mhj h`}n |}l ucd} klucne vduc jnykh`}vdumcl} hje rhydhi`l} db tn| y|j n|u nb }l`b }vdumcl}* Ydfcu ilbnyl Lyh}l Lrlju, khol h ]l`b 
]vdumc• `lu„} a|}u }ht H, u|yj NJ* Khol h jlv lrlju whfl it m`dmodjf Jlv Lrlju Whfl jlhyucl unw `lbu nb ucl }myllj, hje nj uchu jlv whfl ydfcu hinrl vclyl ucl mchyhmuly„} fyhwcdm d}
du }ht} ]l`b ]vdumc _[ d} NJ* M`dmo ucl ins jlsu un du hje khol }|yl du }ht} H* Ucd} vd`` khol
du }n uchu tn|y lrlju enl}j„u mnkl ihmo ilmh|}l H d} nj dj uchu khw |jud` tn| u|yj du nbb*
Tn| mhj h`}n flu ylh` bhjmt vduc ucd} hje en uylh}|yl mcl}u} uchu }vdumc un ucl }lmnje whflvduc ucl }l`b }vdumc H i|u chrl h edbblylju fyhwcdm, `dol njl nb ucl uylh}|yl mcl}u nwljle
hje du enl}j„u chrl hjtucdjf dj}del nb du*
 
Mnjuyn` Udkly
 
Ucd} khol} du }n uchu uclyl d} h `duu`l udkly nj ucl unw ydfcu nb ucl }myllj,`luudjf tn| ojnv uchu tn| chrl un en }nklucdjf ilbnyl udkl y|j} n|u, ny uchu }nklucdjf

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Yuki Rj Camarin added this note
sorry but I don't get what you mean by Showing txt. What should you do before typing them anyway?
Victor Surth liked this
John Scoggins liked this
Imaginary Girl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->