Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Memoriu Ga

Memoriu Ga

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by geoingpl
Aviz GA
Aviz GA

More info:

Published by: geoingpl on May 06, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2015

pdf

text

original

 
PATJ Brăila Documentaţie pentru obţinerea avizului de gospodărirea apei
CUPRINS
1. Date generale şi localizarea lucrării 1.1 Localizarea obiectivului 1. Bene!iciar lucrare 1." Proiectant lucrare. #ecesitatea şi oportunitatea lucrării". $lemente de coordonare şi cooperare%. &ospodărirea Apei 'n (udeţul Brăila %.1 )esursele de apă de supra!aţă %. )esursele de apă subterană %." *alitatea apelor  %.% Amena(area bazinului +idrogra!ic %., $c+iparea +idroedilitară a localităţilor  %.- )iscuri naturale %. Lucrări de 'mbunătăţiri !unciare %./ &ospodărireadeşeurilor ,. Analiza 02T-. 0inteza strategiilor sectoriale de dezvoltare durabilă. 3ăsuri şi lucrări corelate cu strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă.1 &ospodărirea apei. $c+iparea +idroedilitară
DOCUMENTAŢIE AVIZ GOSPODĂRIREA APEI
4#*D 5 6)BA# 4#*$)*7 0ucursala 6)BA#P)24$*T7 Bucureşti
1
 
PATJ Brăila Documentaţie pentru obţinerea avizului de gospodărirea apei
1. Date generale şi loali!area o"ieti#$l$i
1.1 %oali!are o"ieti#
Judeţul Brăila este situat 'n partea de 0ud5$st a ţării7 cu limita #ord pe r8ul 0iret7 iar cea de $st pe  braţul 3ăcin. *a unităţi geogra!ice7 (udeţul se a!lă pe cursul in!erior al Dunării 'n partea de #ord $st a *8mpiei )om8ne şi are o supra!aţă de %.-- 9m
.Administrativ7 (udeţul Brăila se 'nvecinează la #ord cu (udeţul &alaţi7 la $st cu (udeţul Tulcea7 'n 0ud5$st cu (udeţul *onstanţa7 la 0ud cu (udeţul 4alomiţa7 la :est cu (udeţul Buzău7 iar 'n partea de #ord :est cu (udeţul :rancea. &eogra!ic7 se a!lă 'ntre coordonatele 
;
 ,
<
şi /
;
 1;
<
longitudine $st şi 'ntre %%
;
 %%
<
 şi %,
;
 /
<
latitudine #ord. )eşedinţa de (udeţ este oraşul Brăila7 iar 'mpărţirea teritorial administrativă se compune din alte " oraşe7 =ăurei7 4anca şi >nsurăţei şi %; comune 'nsum8nd 1%; sate. >n prezent populaţia (udeţului este de "1.%? locuitori7 cu cca. %.,; locuitori 'n mediul urban @1-./1% loc. 'n municipiul Brăila7 %.1-- loc.  'n =ăurei7 ."1 loc.  >nsurăţei şi 11.";? loc.  'n oraşul 4anca şi cca. 1?.1? locuitori 'n mediul rural. Deci7 peste ,/C din populaţia (udeţului este 'n municipiul Brăila.Judeţul Brăila se a!lă situat 'n partea aval a r8urilor Dunărea7 0iret7 Buzău şi este traversat r8ul *ălmăţui pe direcţia :est 5 $st de şi de r8ul Buzău pe direcţia :est  #ord $st. )8ul 0iret !ormează limită naturală cu (udeţul &alaţi. Principalele bazine +idrogra!ice a!late pe teritoriul (udeţului sunt
&$!'$ (Ialo)i*a
 care cuprinde marea parte a (udeţuluiE
Do"rogea+%itoral
 care cuprinde 4nsula 3are a Brăilei din partea estică a (udeţuluiE
Siret
care cuprinde cca. "C din (udeţ 'n partea de nord5vest.
1. , &ene-iiar$l l$r'rii
*onsiliul Judeţean Brăila
1. Proietant$l l$r'rii
4nstitutul #aţional de *ercetare5Dezvoltare pentru 6rbanism şi Amena(area Teritoriului 6)BA#P)24$*T Bucureşti
,. Nee/itatea şi o0ort$nitatea l$r'rii
O"ieti#$l /trategi
 
al Plan$l$i e A)ena2are a Teritori$l$i 3$e*ean
 este asigurarea dezvoltării economico5socială durabilă şi ec+ilibrată pe ansamblul teritoriului7 'n paralel cu protecţia7 conservarea şi reabilitarea mediului natural şi construit prin utilizarea superioară a resurselor locale7  precum şi prin promovarea mai susţinută a resurselor regenerabile.
O"ieti#$l general al a)ena2'rii teritori$l$i 2$e*ean
este realizarea unei dezvoltări economico5sociale durabile a teritoriului7 'n concordanţă cu structura spaţială proprie7 cu structurile regionale. Amena(area teritoriului (udeţean are
$r)'toarele *inte
creşterea competitivităţii teritoriului administrativ al (udeţului 'n cadrul economiei naţionaleE
ameliorarea unor dezec+ilibre7 constatate la nivel zonal 'n dezvoltarea economico5socială a teritoriului7 determinate at8t de condiţiile geogra!ice7 c8t şi de particularităţile dezvoltării speci!ice7 care au condus la concentrări de populaţie şi activităţi economice 'n (urul localităţilor urbaneE
4#*D 5 6)BA# 4#*$)*7 0ucursala 6)BA#P)24$*T7 Bucureşti
 
PATJ Brăila Documentaţie pentru obţinerea avizului de gospodărirea apei
corelarea 'ntr5o concepţie unitară a ec+ipării de bază a teritoriului cu organizarea reţelei generale de localităţi7 'mbin8ndu5se ast!el necesităţile de perspectivă ale economiei regionale cu asigurarea unor condiţii de viaţă c8t mai bune la nivelul localităţilorE
stoparea declinului demogra!ic7 asigurarea unei creşteri a populaţiei7 a stabilităţii şi integrării active a acesteia 'n structurile localeE
valori!icarea superioară şi protecţia patrimoniului natural şi cultural7 !actor de dezvoltare 'n condiţiile potenţialului deosebit al (udeţuluiE
 promovarea turismului durabil şi de calitate.
O"ieti#ele /0ei-ie ale a)ena2'rii teritori$l$i 2$e*ean
sunt
restructurarea şi modernizarea in!rastructurilor te+nice de nivel zonal şi intercomunalE
valori!icarea durabilă a resurselor naturale eFistente7 'n special cele agricole7 +idrogra!ice7 turisticeE
dezvoltarea raţională a localităţilor eFistente şi des!ăşurarea controlată a procesului de urbanizare7 corespunzător intereselor colectivităţilor locale7 'n str8nsă corelare cu dezvoltarea reţelei de localităţiE
asigurarea unei dezvoltări economico5sociale armonioasă 'n pro!il teritorial prin intervenţii publice şi spri(inirea iniţiativelor private 'n zonele cu disparităţi la nivel economic şi socialE
conservarea7 reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit7 'n scopul păstrării biodiversităţii şi creerii unui speci!ic local.Documentaţia de Plan de Amena(are a Teritoriului Judeţean este necesară 'n !undamentarea deciziilor administraţiei publice 'n gestionarea spaţiului (udeţean7 'n ceea ce priveşte utilizarea solului7 stabilirea amplasării şi a nivelului de amena(areGec+ipare a teritoriului. De asemenea7 documentaţia este necesară 'n armonizarea conceptelor şi a modului concret de gestionare a amena(ării şi dezvoltării teritoriale (udeţene cu conceptele managementului corespunzător la nivel zonal7 naţional şi european  privind posibilitatea atragerii de !onduri structurale.
. Ele)ente e ooronare şi oo0erare
*onteFtului suprateritorial al dezvoltării spaţiale al (udeţului Brăila implică mai multe niveluri de interacţiune
ni#el$l regional
7 interacţiunea dintre strategiile de dezvoltare ale (udeţelor 'nvecinate şi 'nscrierea 'n strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare din care !ace parte (udeţul7 respectiv )egiunea 0ud  $st. Hone cu valenţe sau probleme speci!ice de dezvoltareE
ni#el$l )aro+!onal
7 strategii de dezvoltare speci!ice zonelor din care !ace parte (udeţul7 cum sunt cele legate de relaţia cu !luviul DunăreaE
ni#el$l na*ional
7 'nscrierea 'n strategiile naţionale de plani!icare spaţială7 respectiv7 secţiunile Planului de Amena(are a Teritoriului #aţional şi conceptual strategic de dezvoltare spaţială al )om8niei7 a!lat 'n curs de elaborareE
ni#el$l tran/-rontalier4tran/na*ional
7 Programe de cooperare teritoriaeuropeatrans!rontalieră şi transnaţională7 generate de caracteristica speci!ică7 situarea pe !luviul Dunărea 'n $uroregiunea Dunărea de Jos.
4#*D 5 6)BA# 4#*$)*7 0ucursala 6)BA#P)24$*T7 Bucureşti
"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->