Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Persamaan Perbezaan Ahlul Sunnah Syiah

Persamaan Perbezaan Ahlul Sunnah Syiah

Ratings:
(0)
|Views: 364|Likes:
Published by azan90

More info:

Published by: azan90 on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2010

pdf

text

original

 
 
Umum, Berita, Info & Isu semasa
Persamaan dan Perbezaan Di antara Ahlul Sunnahdan Syiah
Nota:
Beikut ini adalah petikan diskusi di sekitar masalah mendekatkan antaramazhab Ahlus Sunnah dan Syiah. Kerana isikandungannya dirasakan bermanfaat dandiharap dapat menjelaskan kekeliruan perselisihan Ahlus Sunnah – Syiah, maka sayamenerbitkan semula diskusi berkenaan di ruang utama al-ahkam.net.Diskusi asal dapat diperolehi di URL berikut:http://www.al-ahkam.net/home/index.php?name=MDForum&file=viewtopic&t=27149 
------------------------------------AbDuL KaReEm AdNaN - July 22, 2004 - 04:11 PMPost subject: Persamaan dan Perbezaan Di antara Ahlul Sunnah dan Syiah------------------------------------
 Seringkali kita membaca di akhbar-akhbar atau mendengar orang membicarakanmengenai Syiah, tetapi kebanyakan gambaran yang diberikan kurang jelas, kabur, dannegatif. Malah, ada yang mengatakan dengan sewenang-wenangnya bahawa syiah itukafir kerana terkeluar dari madzhab empat ahlul sunnah tanpa membezakan antaraSyiah yang diakui dan Syiah yang ghulat (menyeleweng).Mereka menyatakan Syiah mempercayai saidina Ali as separuh Tuhan, menganggapguruh dan petir itu suara Ali,mempercayai imam-imam 12 itu lebih baik dari paramalaikat yang muqarrabun kepada Tuhan, menggunakan mushaf al-Quran lain darimushaf Uhtman dan lain-lain.Justeru itu mereka membuat kesimpulan bahawa Syiah itu kafir. Mereka menegaskanbahawa memerangi Syiah itu mesti diutamakan daripada memerangi Yahudi. PadahalYahudi tidak pernah membezakanya musuhnya sama ada Sunnah atau Syiah.Sikap ini lahirnya dari sifat fanatik, pengetahuan yang tidak mendalam, membuatrujukan hanya kepada orang tertentu yang fanatik atau kitab-kitab tertentu yang dituliskhas untuk melahirkan permusuhan di kalangan umat Islam.Perkataan Syiah (mufrad) disebut sebanyak empat kali dalam al-Qur'an dan iamemberi erti golongan atau kumpulan;pertama dalam Surah as-Saffat: 83-84, firmanTuhan yang bermaksud,"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk Syiahnya(golongannya), ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci".Kedua,dalam Surah Maryam: 69, firman Tuhan yang bermaksud,"Kemudian pastiKami tarik dari tiap-tiap golongan (Syiatihi) siapa antara mereka yang sangat derhakakepada Tuhan yang Maha Pemurah".
 
 Ketiga dan keempat dalah Surah al-Qasas: 15, firman Tuhan yang bermaksud,"DanMusa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, makadidapatinya dalam kota itu dua orang lelaki yang berkelahi; yang seorang darigolonganya (Syiatihi) (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya (Syiatihi)meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya".Sementara itu, ada perkataan Syiah dalam Hadith Nabi SAWA lebih dari tiga kali,antaranya disebut oleh Imam as-Suyuti dalam tafsirnya Durr al-Manthur, Beirut, Jilid6, hal.379 - Surah al-Bayyinah, Nabi SAWA bersabda:"Wahai Ali, engkau dan Syiahengkau (golongan engkau) di Hari Kiamat nanti keadaannya dalam redha dandiredhai", dan sabdanya lagi:"Ini (Ali) dan Syiahnya (golongannya) (bagi) merekaitulah yang mendapat kemenangan di Hari Kiamat nanti".Dengan ini kita dapati bahawa perkataan Syiah itu telah disebutkan dalam al-Qur'andan Hadith Nabi SAWA.Yang dimaksudkan dengan Syiah yang menyeleweng ialah Syiah yang selain daripadaImamiyyah/Ja'fariyyah dan Zaidiyyah. Mereka diringkaskan sebagai ghulat.Imam al-Ghazali dalam bukunya Mustazhiri menentang keras Syiah ghulat kerana iamengandungi pengajaran Batiniah. Imam Ja'far as-Sadiq AS pula menyatakan Syiahghulat tidak boleh dikahwini dan diadakan sebarang urusan keagamaan kerana aqidahmereka bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadith.Pengertian umum, Ahlul Sunnah ialah sesiapa yang mengikut Sunnah Nabi SAWAkemudian ia dihimpun kepada empat madzhab fiqh yang diketuai oleh Imam Malik yang lahir pada tahun 95 Hijrah dan meninggal tahun 179 Hijrah, Abu Hanifah yanglahir tahun 80 Hijrah dan meninggal tahun 150 Hijrah, Syafie yang lahir tahun 150Hijrah dan meninggal tahun 204 Hijrah, dan Ibnu Hanbal yang lahir tahun 164 Hijrahdan meninggal tahun 241 Hijrah.Di segi teologi, ia dihimpunkan kepada dua madzhab yang diketuai oleh A-Asy'ariyang dilahirkan tahun 227 Hijrah dan meninggal setelah tahun 330 Hijrah dan al-Maturidi yang lahir 225 Hijrah dan meninggal 331 Hijrah?Adalah suatu kenyataan bahawa orang di tiga abad pertama (di permulaan sejarahIslam) secara mutlak tidak pernah berpegang kepada mana-mana madzhab itu. Danmadzhab-madzhab itu tidak wujud pada tiga abad pertama, padahal itu adalah masa-masaa yang terbaik.Hampir dua abad selepas lahirnya madzhab-madzhab empat, kedudukan pengikut-pengikut mereka dilanda perpecahan dan masing-masing mendakwa madzhabmerekalah yang terbaik.Az-Zamakshari yang lahir 467 Hijrah bersamaan 1075 Masehi dan meninggal 537Hijrah bersamaan 114 Masehi, seorang Hanafi, telah menggambarkan kedudukanmadzhab Empat/Ahlul Sunnah pada masa itu seperti berikut:
 
 Jika mereka bertanya tentang madzhabku,Aku berdiam diri lebih selamat,Jika aku mengakui sebagai seorang Hanafi,Nescaya mereka akan mengatakan aku mengharuskan minuman arak,Jika aku mengakui bermadzhab Syafie, mereka akan berkata: aku menghalalkan'berkahwin dengan anak perempuan (zina)ku sedangkan berkahwin dengan anak sendiri itu diharamkan.Jika aku seorang Maliki, mereka berkata: aku menharuskan memakan daging anjing,Jika aku seorang Hanbali, mereka akan berkata: aku meyerupai Tuhan denganmakhluk.Dan jika aku seorang ahli al-Hadith, mereka akan berkata: aku adalah seekor kambing jantan yang tidak boleh memahami sesuatu (Tafsir al-Kasysyaf, Cairo, Jilid, II,hal.494).Ini adalah sebahagian daripada gambaran fanatik yang berlaku di kalangan madzhab-madzhab itu sendiri.Dan di abad kemudiannya dihadkan madzhab kepada empat sahaja oleh pemerintahsekular pada masa itu. Dan tidak sekali-kali 'penentuan' itu berdasarkan kepadaHadith-Hadith Nabi SAWA. Malah 'penentuan' kepada empat itu adalah penentuanpolitik bagi menentang pergerakan Syiah Imamiyyah atau dalam erti kata yang khususialah pergerakan Ahlul Bayt.Hanya di abad ketiga belas tiap-tiap pengikut madzhab menyenaraikan nama-namapengikutnya seperti as-Subki menulis senarai nama-nama pengikut as-Syafie dalambukunya Tabaqat as-Syafiiyyah al-Kubra.Tidak ada perbezaan antara Syiah Imamiyyah dan madzhab Empat/Ahlul Sunnahmengenai asas-asas agama yang utama, iaitu Tauhid, Kenabian, dan Maad (HariKebangkitan).Semua pihak percaya sekiranya seorang mengingkari salah satu daripada asas-asasitu, maka dia adalah kafir. Mereka percaya al-Qur'an adalah Kitab Allah yangditurunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAWA, tidak bolehdikurang atau ditambah, berdasarkan kepada Mushaf Uthman yang digunakan olehseluruh umat Islam, manakala mushaf-mushaf lain seperti Mushaf Ali telah dibakaratas arahan Khalifah Uthman.Sekiranya ada penafsiran yang berbeza antara Syiah Imamiyyah dan Ahlul Sunnahmengenai ayat al-Qur'an, maka ia adalah perkara biasa yang juga berlaku di kalanganAhlul Sunnah itu sendiri antara Syafie dan Hanafi dan seterusnya.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
che yah liked this
suhaimi yusof liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->