Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kizilderililer_nasil_yokedildi

Kizilderililer_nasil_yokedildi

Ratings: (0)|Views: 157|Likes:
Published by Yavuz YUKSEL

More info:

Published by: Yavuz YUKSEL on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/28/2012

pdf

text

original

 
 
Bu E-Kitap ücretsiz olup,B
İ
R
Ş
EK
İ
LDE K
İ
TABA ULA
Ş
AMAYANLARA YARDIMCI OLAB
İ
LMEKAMACIYLA HAZIRLANMI
Ş
AMATÖR B
İ
R ÇALI
Ş
MADIR.Bu E-Kitab
ı
n birilerine bir
ş
ekilde bir yerler için faydal
ı
olmas
ı
 dile
ğ
iyle....
 
 
BARTOLOME DE LAS CASAS
İ
spanyol Kilise büyü
ğ
ü (Sevilla 1474-Madrid 1566). Ya
ş
am öyküsünü yazd
ığı
Kristof Kolomb'un arkada
ş
lar
ı
ndan birinin o
ğ
lu idi. Santo Domingo'da babas
ı
ndan kalan topraklar
ı
 b
ı
rakarak Küba'da papaz oldu (1510) ve 1522'de Dominiken tarikat
ı
na girdi. Yerlileri savunan veencomienda'n
ı
n yolsuzluklar
ı
n
ı
ı
klayan yap
ı
tlar
ı
geni
ş
yank
ı
lar uyand
ı
rd
ı
; bunlar
ı
[özellikle,BreVisima historia de la destruccion de las Indias (Yerlilerin imhas
ı
n
ı
n çok k
ı
sa tarihi), 1542adl
ı
yap
ı
t
ı
n
ı
] Aragonlu Fernando'ya, sonra da Carlos'a yollad
ı
. Böylece, yerlilere yap
ı
lanhaks
ı
zl
ı
klar
ı
n ve encomienda'n
ı
n yava
ş
yava
ş
kald
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
sa
ğ
layan "Yeni Yasalar"
ı
n öncüsüoldu (1542). Yasalar
ı
n uygulanmas
ı
, Casa de Contratacion'dan destek gören encomiendero'lar
ı
ndireni
ş
iyle kar
şı
la
ş
t
ı
ve sonuçta zenci ticaretinin geli
ş
mesine yol açt
ı
. Meksika'da Chiapapiskoposu olan (1544) Las Casas, u
ğ
rad
ığı
ba
ş
ar
ı
s
ı
zl
ı
ktan ötürü umutsuzlu
ğ
a
ş
mekle birlikteeylemini sürdürmeye karar verdi, piskoposluktan istifa etti.
İ
spanya'ya döndü (1547) ve Historiade las Indias (Amerika yerlilerinin tarihi) adl
ı
yap
ı
t
ı
n
ı
verdi. (Bu kitap ancak 1875'te yay
ı
mland
ı
)Rahip Gregoire onun için bir Apologie yazd
ı
. Kuramsal alanda, Las Casas'
ı
n fikirleri öyle büyükbir basar
ı
kazand
ı
ki, en büyük rakibi Juan Gines de Sepulveda'n
ı
n kitaplar
ı
bu yüzden XIX. yy.sonuna kadar yay
ı
mlanamad
ı
.
………
Ş
ule Yay
ı
nlar
ı
: 45Tarihi Gerçekler Dizisi: 3Orijinal
İ
smiBrevisima historia de la destruccion de las IndiasEditörA. Ali UralRedaksiyon-TashihOrhan PetekSayfa DüzeniYener TuranKapakRamazan ErkutMontajHasan KurtBask
ı
 
 
 
Çevik OfsetCilt
İ
stanbul Mücellithanesi
Ş
ule Yay
ı
nlar
ı
 Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk.Ye
ş
il Apt. 1/3 Çemberlita
ş
 /ÎSTANBULTel: (0212) 516 82 93 - 638 32 91 - 638 57 54Faks: (0212) 51623 36Bartolome de Las CasasKIZILDER
İ
L
İ
LER NASIL YOKED
İ
LD
İ
?Türkçesi Meryem Ural- 2. Bask
ı
-
Ş
ule Yay
ı
nlar
ı
 1999
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LERSunu
ş
.......................................................................................... 7Bu Kitab
ı
n Haz
ı
rlanma Nedeni?................................................ 15Giri
ş
........................................................................................... 17K
ı
z
ı
lderililer Nas
ı
l Yokedildi? ................................................... 21
İ
spanyol Adas
ı
............................................................................. 25

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
İlkerBeytaş liked this
Suleyman Hld liked this
cengiz11 liked this
alielverisli liked this
olur61 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->