Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sportske povrede 2

sportske povrede 2

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 11,328|Likes:
Published by askozuko
sportske povrede 2
sportske povrede 2

More info:

Published by: askozuko on Nov 07, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

 
Prelom kuka
Autor:
Postavljeno:31.08.2009
Kuk
 je kuglasti zglob između karlice i gornjeg delabutne kosti. Kraj butne kosti jezaobljen.
Karlica
i
butna kost
su spojeneligamentima. Najčešće povrede su: naprsnemišića spojenog sa bokom kuka. Prelomi kostijukarlice
,
kuka i
natkolenice
su retke povrede usportu, a kada se dese sportske aktivnosti seprekidaju (
prelomi
se javljaju u moto-sportu, automobilizmu i u zimskimsportovima).Prelome karličnog dela tela treba posmatrati kao: a) lokalizacija prelomaprsten-pojas, komplikacije su sa funkcionalnim posledicama, b) parcijalnefrakture koje ne prekidaju kontinuitet karličnog pojasa i po pravilu nisuteške, c) prelomi koji zahvataju
i za posledicu imajuporemećaj funkcije kuka.
Karakteristični prelomi karličnog pojasa su:
1. a)
koji su bilateralni ili unilateralni, ilidisrupcija
. Nema velikih dislokacija i nema skraćenjeekstremiteta sa te straneb) prelomi prednjeg i
: to je dupli vertikalni prelom poMalgagni-u. Napred prelom obe grane pubične kosti, pozadi obično sa istestrane prelomi u blizini sakroiliačnog zgloba. Ekivalenat je luksacijasakroilijačnog zgloba. U oba slučaja sledi otvaranje ilijačne kosti u polje,kao i proksimalna migracija sa skraćenjem noge, prateći poremećaji ovihpovreda su: šok, povreda abdominalnih organa, pojava velikih hematoma -pojava velikih hematoma i lezije urinarnog trakta (vesica urinaria, čestauretra)2. Parcijalni prelomi kuka su:a) prelomi spine iliace anterior superior (direknatrauma ili
)b) prelomi spine iliace anterior inferior,c) prelomi zadnjih ilijačnih bodlji,d) prelomi ilijačnih grebena,e) poprečni prelomi ilijačne kosti,f) izolovani prelomi išiona,
 
g) izolovani prelomi sakruma,h) prelomi kokcigsa.3. Pubične luksacije sa luksacijom sakroilijačnog zgloba, ili sa prelomnomcrtom u blizini njega (bilo ilijačno, bilo sacralno) obeležava se kao prelompo Cruvelie-u (ekvivalent je Malgagni-u).To je teška trauma sa velikimposledicama.4.
Prelomi
koji zahvataju acetabulum značajni su zbog funkcije
kuka
izahtevaju posebnu umetnost i obenost u njihovom zbrinjavanju.
Bol
se javlja u kuku i kako vreme prolazi on se pojačava i modrica sepojavljuje. Ova povreda je česta u kontaktnim sportovima sa loptom, aizazvana je udarcem ili padom na
kuk
. Kod svih ovih povreda (preloma)povrede su veoma teške i najvažnije je: hitan i stručni transport, antišokterapija sa nadoknadom cirkulišućeg volumena, analgezijom,imobilizacijom i zbrinjavanjem pratećih povreda. Dijagnostika mora dabude brza i što kraća (klinički pregled, Rtg, laboratorija), a hemostaza iimobilizacija brze i adekvantne. Ove povrede su veoma opasne, a smrtnostse kreće oko 30%.
Sindrom simfize
U predelu karlice javlja se karakteristična povreda u sportskoj medicinipoznata kao sindrom simfize. Sindrom simfize nastaje usledpreopterećenja u trenažnom procesu. Najčešće se javlja kod sportista kojinemaju kontinuitet u treningu, a žele da postignu dobre rezultate. Ovobolno stanje često se javlja kod fudbalera raznih kategorija i starosti. Još1932. godine Spinelli je primetio bolno stanje i disfunkciju femoro-ingvinalne regije. Sa profesionalizacijom sporta i uvođenjem intezivnihtreninga svakodnevno, kao i odigravanja velikog broja utakmica u tokugodine, vreme za oporavak je smanjeno, ili ga uopšte nema, pa ovapovreda postaje jedna od dominantnih u sportu.Etiopatogeneza bolnog sindroma simfize leži u konfliktu između nejednakihmišićnih snaga dveju susednih regija: trbušnog zida i donjih ekstremiteta ineadekvatnog funkcionalnog opterećenja svih mišićno-ligamentarnihinsercija u predelu pubične kosti (često srećemo naziv ovog oboljenja -pubalgija). Bolni sindrom abdomino-ingvino-femoralnog predela, „bolestnapora“, u sportu može da se definiše kao disbalans mišićnog raskršćasimfize i dezekvilibrijuma, između mišićne snage trbušnog zida, njegovihslabih tački i hipertrofne muskulature donjih ekstremiteta.
 
Simptomatologija sindroma simfize je karakteristična, ali ne i tipična. Prvibolovi se obično javljaju posle velikih ičestoponavljanih opterećenjatreningom i odigravanjem velikog brojautakmica u toku kratkog perioda.Kretanje posle napornih treninga kadase igrač „ohladi“ postaje otano,naročito stepeništem i kosim ravnima.Povređeni sportista zauzima prinudnipovijen stav, a kod spavanja zauzima „uklupčanbočni položaj. San jeisprekidan, ustajanje iz kreveta, ili sa stolice je otežano, a prvi koraci subolni.I na fudbalskim utakmicama je uočeno da ako sportista na poluvremenusedne i ohladi se, nije u stanju da nastavi utakmicu. Karakteristične tegobesu bol u predelu simfize pri kašljanju, kijanju, defekaciji, uriniranju.Objektivnom palpacijom uočavamo bolnu osetljivost različitog intenzitetana insercijama aductora, pravog trbušnog mišića, pripoju Pupartovogligamenta i na mestu spoja izmu dve pubične kosti. Palpatorno seotkrivaju tkz. “meke“ prepone. Kod kontrakcije, ili baloniranja prednjegtrbušnog zida u stojećem ili ležem položaju, dobija se Malgaigneovkapitalan znak sa kobastičastim vretenastim izbočenjem koje se prostireod pubisa do spine iliace anterior et superior i ukazuje na postojanjeatonije slabosti kose i poprečne muskulature trbušnog zida i njegovihaponevroza.Digitalnim pregledom ingvinalnog prstena u većem ili manjem stepenukonstatujemo njegovu proširenost i bolnost. Zbog jakog i akutnog bolasportista ne dozvoljava pregled ingvinalnog kanala. Pri kontrakciji prednjegtrbušnog zida uočava se jasna razlika između snage abdominalnogrektusa i bočne muskulature. Aktivna elevacija noge u spoljnoj rotaciji i saekstendiranim kolenom je bolna i često neizvodljiva, sa ili bez otpora.Adukcija kuka je limitirana bolom. Abdukcija kuka je ograničena pojavombola iritiran njegovom distenzijom. Pokušaj sportiste da sedne iz dorzalnogdekubitusa, pren je bolom na inseraciju pravog trbušnog mišića.Antefleksija trupa sa minimalnim otporom i ekstenzija, zabacivanje trupaprema unazad, prouzrokuje vrlo jak bol.Radiografski znaci nisu tipični, ali su karakteristični. U odmaklom stadijumuprisutne se velike promene ovog sindroma, dok na početku bolestiradiološki nalazi su atipični i skoro neprepoznatljivi. U razvijenom stadijumuevolucije promene su jasne, bizarnog izgleda, lako se prepoznaju iodgovaraju subjektivnim tegobama i objektivnim nalazima, što u inicijalnomstadijumu nije slučaj.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
nide_2 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ogdapv liked this
Miljanka Filipovic liked this
mi_nismo_mi2060 liked this
Bedri Paci liked this
mi_nismo_mi2060 liked this
Miloš Adžić liked this
Ivana Stevanic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->