Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
57Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP Basa Jawa SD Kelas 5

RPP Basa Jawa SD Kelas 5

Ratings:
(0)
|Views: 3,379|Likes:
Published by untukbuwahyu

More info:

Published by: untukbuwahyu on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
MANGGA DIKOPI KALIH DIEDITSALAM SAKINGAGUS TRIYANTOSDN KALIPANG IIIKEC. GROGOLKAB. KEDIRI
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
 Nama Sekolah : SDN KALIPANG IIIMata Pelajaran: Basa JawaKelas : V (Lima)Semester: I (Satu)Alokasi Waktu :
Standar Kompetensi
Standar Kompetensi : Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawatanggap wacana, crita wayang, lan paragan pacelaton lan wawan rembug nganggo ernaning basa Jawa kanthiunggah ungguh basa Jawa kang trep.
Kompetensi Dasar
Mendengarkan: Ngrungoake Crita wayangBerbicara: Maragaake pacelaton cendhek kang gumatok karo bocahMembaca: Maca pangertene crita wayangMenulis: Nulis Karangan
Indikator
1.bebarengan ngrungoake crita wayang kang diwaca kancane2.mangsuli pitakon kang ana wacan3.nyritaake maneh miturut ukarane dhewe4.maragaake pacelaton cendhak 5.paring rembug marang drama kang dipragakne kancane6.nuntun siswa nggawe rangkuman7.maca crita wayang8.mangsuli pitakon ana waca9.blajar maca aksara jawa10.nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru11.maca karangane ana ngarep kelas12.Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru
Tujuan Pembelajaran
1.Siswa bisa ngolah indra pangrungu lan pengertene ne kanti midangetake crita wayang2.Siswa bisa maragaake drama cendha3.Siswa bisa paring rembug marang drama kang dipragakne kancane4.Siswa bisa maca lan ngerti salah siji lelakon utawa paraga ing crita wayang5.Siswa bisa maca aksara jawa6.Siswa bisa nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru7.Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru
Materi Ajar
 Nyatet tokoh wayang lan sipateCrita nganggo basane dhewe Nyimpilake isi critaDialog kang lancar lan pangucap kang bener Watak sipate tokoh Nindaake tokoh miturut watakane Njawab pitakon wacanMaca Aksara jawaGawe karangan Nulis Aksara Jawa
Pendekatan dan Metode Pembelajaran
CeramahPraktek DemontrasiDiskusiKelompok 
 
Langkah-langkah Kegiatan
A. Kegiatan AwalGuru paring apersepsiGuru paring acuan marang murideB. Kegiatan Inti
Patemon Kawitan: (x 35 menit)
1.Siswa bebarengan ngrungoake crita wayang kang diwaca kancane2.Siswa mangsuli pitakon kang ana wacan3.Siswa nyritaake maneh miturut ukarane dhewe4.Siswa maragaake drama cendha5.Siswa paring rembug marang drama kang dipragakne kancane6.Guru nuntun siswa nggawe rangkuman
Patemon kang kapindho (………x 35 menit)
1.Siswa kanthi dituntun guru maca crita wayang2.Siswa kanthi tenang mangsuli pitakon ana waca3.Guru ngajar Siswa blajar maca aksara jawa4.Guru paring tulada5.Siswa nyoba nggarap dhewe
Patemon kaping telu (………x 35 menit)
1.Guru paring pangerten cara nulis karangan kanti warangka karangan.2.Siswa nggawe kerangka karangan3.Siswa nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru4.Guru paring tuladha carane nulis jawa5.Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru C. Kegiatan Penutup1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi
V. Sumber/Bahan Belajar
Buku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaParaga gambar wayang/ wayangGambar poster Huruf Jawa
VI. Penilaian
Tes Praktek Tes TulisSajerone prosesKepala SDN Kalipang IIIGuru Kelas VH. WARIS, S.PDAGUS TRIYANTO NIP : 19640403 198703 1 012NIP : 19820810 200901 1 008

Activity (57)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anna Novi Triyanto liked this
Fatjriani Endah liked this
Ninis Purwati liked this
Ika Wulandari liked this
Aanish Rahma II liked this
Imanis Destrya Sari liked this
Endah Septi DewiSupriyadi liked this
Zhilla ChieBustomers SejHatie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->