Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RPP Basa Jawa SD Kelas 6

RPP Basa Jawa SD Kelas 6

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,728|Likes:
Published by untukbuwahyu

More info:

Published by: untukbuwahyu on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
MANGGA DIKOPI KALIH DIEDITSALAM SAKINGAGUS TRIYANTOSDN KALIPANG IIIKEC. GROGOLKAB. KEDIRI
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
 Nama Sekolah : SDN ………….Mata Pelajaran: Basa JawaKelas : VI (enam)Semester: I (Satu)Alokasi Waktu : x 35 menit (1 pertemuan).
Standar Kompetensi
Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, pemangge, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggapwacana teks non sastra kang ngandhut tema diri sendiri, lan paragan pacelaton, nindhakake“pengamatan” lan mangertosi naskah pidato ugi ngangsu kaweruh babagan aksara jawa
Kompetensi Dasar
 Nyemak: Ngrungoake pacelatonWicara: crita asil pengamatanMaca: Maca teks laporan kasil pengamatanTetulis: Nulis teks atur pidato mawa basa jawiMangerteni aksara jawaMangerteni tanda wacan
Indikator
 Nyemak: Ngrungoake pacelaton kang diparagaake kancaneMangsuli pitakon kang magepokan kalih pacelatonWicara: paring katrangan babagan carane nggawe laporan pengamatanParing pangertosan bab paugeran nggawe laporancrita asile pengamatanmangsuli pitakon kang diparingi kanca utawa guruneMaca: Maca teks laporan kasil pengamatanmangsuli pitakon kang magepokan karo teksTetulis: Mangerteni paugeran ndamel teks pidatoNyoba nggarap kerangka teks pidatoNggawe teks pidatoNyemak wucalan bab aksara jawaNulis aksara jawaParing pangerten bab tanda wacan
I. Tujuan Pembelajaran
 Nyemak: siswa bisa pikantuk informasi kang kandut wonten pacelaton kang dirungoakeWicara: siswa bisa wicara kang ngandut laporan kang sampun ditindhakakeMaca: siswa bisa pikantuk informasi sawise kagiaatan maca laporanTetulis: siswa bisa nulis teks pidatosiswa bisa nulis aksara jawasiswa bisa nulis lan paring pangerten bab tanda wacan
II. Materi Ajar
Mbeberake isi pacelaton kang dirungoake Nglaporake pengamatanTeks laporanTeks pidatoAksara jawaTanda wacan
 
III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
CeramahPraktek DemontrasiDiskusiKelompok 
IV. Langkah-langkah Pembelajaran
A. Kegiatan AwalGuru paring apersepsiGuru paring acuan datheng murideB. Kegiatan IntiPertemuan Kawitan: Nyemak: guru ngutus siswa maragake pacelaton banjur liane nyemak.siswa ngrungoake pacelaton kang diparagaaken kancasiswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelatonWicara: Guru paring katrangan babagan carane nggawe laporan pengamatanGuru paring tuladha wicara babagan laporanSiswa nyobi nggarap laporanSiswa nyritaaken laporane teng ngajeng kelasPatemon kang kapindhoMaca: siswa maca teks laporan kasil pengamatanGuru paring pangerten bab teks pengamatan kang diwaosSiswa mangsuli pitakon kang magepokan kalih teksTetulis: guru paring paugeran nggawe teks pidatoSiswa nyoba nggarap teks pidatoNyobi nggarap kerangka teks pidatoSiswa maosaken teks pidato sederhana teng ngajeng kelasPatemon kaping telu :Tetulis: siswa nyemak panjelasan guru babagan ndamel pasangan ing aksara jawaSiswa nyerat aksara jawa kang mawa pasanganSiswa nyobi nggarap soal kang diparingaken guruGuru paring pangerten bab tanda wacanC. Kegiatan Penutup1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan2. Siswa nindakake tugas evaluasi
V. Sumber/Bahan Belajar
Buku Basa JawaBuku SapalaBuku PedalanganBuku LKS Basa JawaParag gambar wayang/ wayangGambar poster Huruf Jawa

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anna Novi Triyanto liked this
ANiezkempel CllalucNdriie liked this
Arif Setyo Wibowo liked this
Sugeng Wiyono liked this
Puji Ati liked this
ashiza liked this
Irza Anwar liked this
Iksan Cinta Laila liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->