Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
82Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Praćenje napredovanja učenika...

Praćenje napredovanja učenika...

Ratings: (0)|Views: 9,776 |Likes:
Published by Abdullah Arifović

More info:

Published by: Abdullah Arifović on Nov 08, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
Dr.Zehra Hubijar 
 
Pra ć enje napredovanja i ocjenjivanjeučenika u razrednoj nastavi
(Poseban osvrt na ocjenjivanje u nastavnom predmetu:vjeronauka)
Ocjenjivanje učenika je obaveza svakog nastavnika.To je složen iodgovoran zadatak koji podrazumijeva nekoliko važnih činilaca:
1.Poznavanje učenika
 ,njegovih sposobnosti,interesa,okolnosti u kojima živi,predznanjaiz oblasti za koju je nastavnik zadužen( predmeti u razrednoj nastavi) .
2.Poznavanje sadržaja
Nastavnog plana i programa i to ne samo za određeni nastavni predmet nego za sve predmete zastupljene u razrednoj nastavi.
3.Upoređivanje
programskih sadržaja i očekivanih rezultata.
4.Markiranje ključnih mjesta
bez kojih ne može ta oblast,područje,predmet radi poređenja postignuća sa tim elementima.
4.Kontinuirano praćenje
učenika i njegovog napredovanja.
5.Svođenje subjektivnog dojma
na što manju mjeru,odnosno nepridavanje značaja glasinama i predrasudama o obitelji,djetetu itd.
6.Ne izvoditi prebrzo zaključke
o mogućnostima djeteta,ne generalizirati(Nije naučio jedan segment, a mi kažemo da ne zna ništa).
Opisnom ocjenom nastavnik govori učeniku i roditeljima o prirodiznanja,vještina,navika,šta zna,koje sadržaje slabije poznaje koliko je dijete samostalno,zna li primijeniti naučeno,kakav je u odnosu na drugu djecu, prihvata li obaveze, koliko je aktivan u radu s drugima,povlači li se iz grupe.Opisno ocjenivanje je zahtjevnaaktivnost,teška ,traži stalno praćenje i dokumentotovanje tvrdnji u opisu.Ocjenjivanje jeindikator valjanosti ukupnih pristupa u razredu:-
opisuje znanje
-
daje sliku razreda
-
ima prognostičku valjanost 
-
motivacioni je činilac
-
služi i učeniku kao orijentir u daljem radu
 Ocjenjivanje je moguće učiniti pouzdanijim ako :
1.Tačno odredimo sadržaj,šta ispitujemo i ocjenjujemo,koja znanja,vještine,sposobnosti.2.Uradimo standarde koji definišu prolaznost.,koliko dijete treba da zna za pojedini nivo postignuća.3.Ako uvažimo mišljenje kolega i stručnjaka u pripremi za realizaciju,čujemo
 
šta o napredovanju kaže razredni nastavnik.4.Ako smo pravovremeno informisani o svim važnim aspektima i obeni zaocjenjivanje .5.Ako izvršimo probno praćenje ,ispitivanje i provjeru pouzdanosti instrumentarija.
Praćenju napredovanja učenika prethodi ispitivanje predznanja na početku školskegodine.Ti inicijalni pokazatelji predstavljaće orijentir nastavniku u planiranju ukupnograda,boljem razumijevanju zastoja u napredovanju,odnosno izraženijih teškoća.Važno jeda nastavnik ima te pokazatelje kako bi mogao pratiti napredovanje djeteta i poreditinjegova postignuća sa onim što je njegova polazna osnova u učenju. Rečeno je već da sunastavniku važni podaci o zdravstvenom stanju djeteta,nivou njegove govornerazvijenosti ( artikulacija glasova,otvorenost i spremnost za komunikaciju,ili povučenost inespremnost za razgovor,poznavanje slova, odgoj u predškolskom periodu) .Veoma je važno da nastavnici nikad
ne upoređuju dijete
s drugom djecom,nego da
porede postignuća određenog djeteta
u različitim vremenskim intervalima i nakontinuumu koji se zove školska godina.Nastavniku neće biti teško da adekvatnom terminologijom opiše postignuće svakogučenika jer će učenička osobenost nametati i novu terminologiju,osobenedeskriptore.Svako je dijete jedno i jedino po svojim osobenostima,pa će i opis njegovih postignuća podrazumijevati osobenosti Treba biti posebno oprezan u izricanju sudova i preuranjenih ocjena.Što mlađi uzrast-tim veći oprez.Važno je
ne izreći ,niti napisatibilo šta što bi uticalo na dijete u smislu gubljenja
 
samopoštovanja .
Nastavnik ima uvid u sve aktivnosti,prati ,analizira.Ali
ne ocjenjuje sve
 
što
tvrdnju možemo uvijek dokazati.A ako smo imali ocjenu
dva
bez ikakvih objašnjenja -tanam apstrakcija ne kaže baš ništa.Ali,ni deskriptori nisu uvijek pouzdani.Među učenicima su tako velike razlike daće i njihovo jezičko i semantičko modeliranje i izražavanje biti nužno.To je ostavljenonastavniku.Deskriptori su nam podsticaj da ozbiljno mislimo o sadržaju našeg rada i da pojačamo odgovornost prema poslu i učeniku.Sami učenici će sigurno ići izvan okviranaše deskripcije.To je dobro.Oni će odrediti generacijske okvire za pojedine discipline u pogledu standarda znanja.Oni će nametati potrebu kombinacije riječi deskriptora,kako sobzirom na vrstu, tako i s obzirom na stepen prisustva nekog svojstva,odnosno vrstekvalifikativa.Ocjena je povratna obavijest o postignuću čija je svrha u pravovremenomobavještavanju o nivou sadašnjih postignuća i koracima koji predstoje.Opisna je ocjena a n a l i t i č k a ,brojčana s i n t e t i č k a.Numerička ocjenamožda odražava nivo postignuća,ali nema niti jednog pokazatelja o elementima kojičine tu ocjenu.Opisna ili formativna ocjena sadrži ključne informacije o napredovanju iza takvu ocjenu potrebno je mnogo riječi,a ne sintagma ili broj.
Ocjenom ne vršimoklasifikaciju učenika nego njihovih postignuća
,i to prvo po segmentima,pa na razini predmeta,odnosno školskog uspjeha.Ocjenjivanje je postalo važno i za stručnjake različitih profila.Sve češće sestrahovi različite vrste,određene forme neprihvatljivog ponašanja povezuju s neuspjehomu školi i školskim ocjenjivanjem.Činjenica je da je ukupna odgovornost zajednice naodraslim ljudima,ali oni nikad nisu podvrgnuti tako surovom sistemu praćenja iocjenjivanja.A « krasi »nas neznanje,neodgovornost,nepoštenje.
 
Jedan neuspjeh vuče naredni i vodi u nezadovoljstvo,ali ne samonezadovoljstvo postignućem,nego samim sobom.Osoba gubi vlastito samopoštovanje .Bježi u aktivnosti koje će mu vratiti to samopoštovanje.Najčešće je suprotstavljanjeautoritetu,školi,zajednici.Da li je ocjenjivanje nužno ? Nije u sredinama koje imaju svijest o poretkustvari i vrijednosti. U Finskoj nema ocjenjivanja učenika ,a ti su učenici najbolji ili međunajboljima na međunarodnim provjerama .U našoj sredini nije cilj učenja znanje,nego ocjena i đačka knjižica.I jedno idrugo moguće je imati bez znanja. Kupiti i prodati.
Primjeri iz svakodnevnog životapodupiru filozofiju življenja bez rada i ulaganja napora. Popularnost se osvaja svimonim sredstvima koja su vjerom zabranjena(laž,krađa,otimačina)
A bez truda i radanema v r l i n e.Propisi su veoma jasni i nedvosmisleni(Ne uzmi što ti ne pripada ).Zašto je ovo važno ?Zato što sve ,pa i ocjena,gubi smisao ako nije u funkciji poboljšanja kvaliteta života i ispravnosti .Još je nešto veoma važno. Govorimo o uspjehu pojedinih škola. Djeca nam segube u silnim izvještajima .Nema djeteta i njegovog profila.To treba mijenjati i to je ciljkome treba težiti.Nisu važni procenti.Važno je koliko smo djece vratili na pravi put ikoliko ih neće završiti u popravnim domovima i zatvorima.Budući stvaraoci su veoma važni .Njima obzbjeđujemo poticaje,vodimo ih ,a ne ometamou napredovanju.
O c j e nj i v a nj e ima smisla
AKO IMA INTEGRATIVNU ULOGU(integrira programskesadržaje,postignuća,potrebe )AKO OBAVJEŠTAVA
(
učenika,roditelje o napredovanju i
teškoćama)
VODI DO MOGUĆNOSTI SAMOPROCJENE(jača unutrašnju snagu,objektivnost, formiranje realne slike o sebi)AKO JE U FUNKCIJI NAPREDOVANJA(ako ima snagu motiva)PRIPREMAZA REALNO SAGLEDAVANJE POSTIGNUĆAI FORMIRANJE REALNE SLIKE O SEBIAKO JE SPOZNAJA U FUNKCIJI......formiranja pravilnog odnosa premavjeri,istini ,životu .

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
openid_aQs1wCwj liked this
Lucija liked this
Martin Petras liked this
Alivuk Hazmir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->