Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Woordenboek Ambtenaar 2.0

Woordenboek Ambtenaar 2.0

Ratings: (0)|Views: 1,178|Likes:
Published by Davied
Het woordenboek dat behoort bij het tweede boek van Ambtenaar 2.0.
Het woordenboek dat behoort bij het tweede boek van Ambtenaar 2.0.

More info:

Published by: Davied on Nov 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2011

pdf

text

original

 
Woordenboek Ambtenaar 2.0
In dit woordenboek zijn de verklaringen verzameld uit het tweede boek van Ambtenaar 2.0. Het iseen uitbreiding op het woordenboek uit het eerste boek.
Ambient intelligence ook bekend als het internet der dingen, het samenwerken van allerleiapparaten in je omgeving (bijv. thuis) via draadloze netwerken;API
application programming interface
, een set afspraken waardoor sites encomputers kunnen samenwerken en gegevens kunnen uitwisselen;Augmented reality de toevoeging van extra informatie of beelden (bijv. van internet) aaneen live beeld (zichtbaar via bijv. een webcam) van de omgeving;Beta-versie een conceptversie van nieuwe software, die wel werkt maar nog niethelemaal klaar is en dus bij het gebruik nog verbeterd kan worden;Blog een weblog is een verslag of beschrijving van iets wat je bezig houdt enwilt delen met anderen, die daar vervolgens op kunnen reageren;Co-creatie werken aan een gezamenlijk product, niet door middel van eenvolgordelijk proces maar door simultaan bijdragen te leveren;Cloud computing in plaats van software op de eigen computer of het eigen netwerk wordtgebruik gemaakt van ICT-diensten die centraal op internet staat;Community online gemeenschap waar deelnemers kennis uitwisselen, discussiëren ofsamenwerken rond een bepaald onderwerp;Communitymanagers de facilitatoren en gastheren van een online gemeenschap die interactiestimuleren, op de sfeer letten en ontwikkelingen agenderen;Crowdsourcing “
outsourcing to the crowd 
”, ofwel het uitbesteden van taken aan mensenbuiten de eigen organisatie om de juiste kennis of oplossing te vinden;Delicious een internetdienst waar gebruikers hun favoriete internetsites kunnenopslaan en delen en op elke computer kunnen raadplegen;Digital natives mensen die na 1985 zijn geboren. Deze generatie is opgegroeid metcomputers en internet en beschouwt de digitale wereld als een gegeven;Dm een bericht in Twitter dat niet voor iedereen zichtbaar is maar direct vanpersoon naar persoon wordt gestuurd. Dm staat voor
direct message
;Embedden het integreren van informatie of een applicatie (
widget
) van de ene site ineen andere site, bijv. een YouTube-filmpje in een weblog;Geocoderen het toevoegen van plaatsgegevens, bijvoorbeeld coördinaten ofpostcodes, zodat een object of gebeurtenis op de kaart kan worden gezet;Guerilla-marketing een manier om met korte, opvallende en meestal ludieke acties deaandacht te trekken van een doelgroep voor een nieuw product of idee;
 
Hashtag een ander woord voor tag, vooral gebruikt op Twitter om berichten overhetzelfde onderwerp met elkaar te verbinden en vindbaar te maken;Het Nieuwe Werken een beweging om organisaties flexibeler en mensgerichter in te richten enop die manier de productiviteit van kenniswerkers te verhogen;Instant messaging ook: chatten. Het voeren van een gesprek door het versturen van kortetekstberichten tussen personen die tegelijkertijd online zijn;LinkedIn een sociale netwerksite voor professionele contacten: om online contactte leggen, netwerken in beeld te brengen en discussiegroepen te vormen;Long tail het economische principe dat een oneindig grote groep slecht verkopendeproducten evenveel oplevert als een klein aantal bestsellers;Mash-up een samenvoeging van informatie uit verschillende bronnen op internet,bijvoorbeeld de combinatie van statistische gegevens met Google Maps;Microbloggen het schrijven van kleine berichten over waar je mee bezig bent, dievervolgens door je netwerk gelezen kunnen worden;MSN Messenger een populair programma om te chatten (
instant messaging
). Over hetalgemeen gaat het bij MSN om gesprekken één op één;Ning een internetdienst waar een eigen sociale netwerksite kan wordengestart. Anderen kunnen daar lid van worden, discussiëren, bloggen, etc.;Node een knooppunt in een netwerk waar verschillende verbindingen insamenkomen, zowel in computernetwerken als tussen mensen;Open innovatie het betrekken van burgers/consumenten bij productontwikkeling met alsdoel kennis of ideeën van buiten de organisatie te mobiliseren;Perpetual beta omdat een internetsite of –dienst nooit af is en altijd direct kan wordenaangepast is er nooit een definitieve versie (het blijft een
beta
-versie);Prosumer iemand die op basis van creatieve producten die hij als consumentgebruikt weer een nieuwe creatieve uiting produceert;Rating de mogelijkheid om in beeld te brengen wat het meest populaire ofgewaardeerde onderdeel is door mensen erop te laten stemmen (
raten
);Reaguurder iemand die voortdurend negatief en niet-opbouwend reageert op weblogsof in forumdiscussies en daarmee de interactie verstoort;Retweet het doorsturen (opnieuw tweeten) van andermans bericht (een
tweet
)naar de eigen volgers;Re-usability het zodanig inrichten van internetpagina’s dat gemakkelijk onderdelenkunnen worden doorgeplaatst of hergebruikt (vgl.
usability 
);Rss de standaard waarmee een site de tekst van een artikel (bijv. titel ensamenvatting) zonder opmaak beschikbaar stelt voor anderen;Rss-feed de stroom van informatie die gebruikers kunnen integreren in hun pagina(bijv. Netvibes) om op de hoogte te blijven van nieuws;Second Life 3D-omgeving waar gebruikers een personage kunnen aanmaken,landschappen en gebouwen kunnen inrichten en contact kunnen hebben;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ewoud Sanders liked this
Ewoud Sanders liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->