Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masalah Penyalahgunaan Dadah Dadah

Masalah Penyalahgunaan Dadah Dadah

Ratings:
(0)
|Views: 1,537|Likes:
Published by mazarian

More info:

Published by: mazarian on Nov 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

 
MASALAH PENYALAHGUNAAN DADAH DADAH
Penyalahgunaan dadah menjadi masalah utama di banyak negaramembangun. Dadah juga disifatkan sebagai musuh utama negara-negaratersebut. Di negara kita, masalah dadah menjadi masaalah nasional.Pemerintah telah membelanjakan berjuta-juta dolar untuk memeranginya. Selain daripada itu, banyak tenaga kerja diperlukan bagimembasmi penyalahgunaan dadah itu.Di negara kita ini, kebanyakan penagih dadah yang telah dikenalpastiterdiri daripada belia-belia yang berumur antara dua puluh hingga dua puluh sembilan tahun. Mereka ini umumnya banyak dipengaruhi olehkawan-kawan sebaya yang ingin lari dari alam nyata dan berkhayaldengan alam fantasi ciptaan mereka. Hidup mereka terbiar dan tidak  berdisiplin. Bermula dengan mencuba-cuba dan akhirnya terjebak kedalam perangkap dadah. Kesudahannya mereka tidak dapatmembebaskan diri dari cengkaman ketagihan dadah. Ada juga belia- belia yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah bersebab dari keadaansekeliling dan keluarga yang tidak tenteram dan kocar-kacir. Mereka inihidup dalam keadaan tertekan dan bagi menghilangkan tekanan hidupini, mereka menagih dadah.Terdapat juga penagih-penagih yang terlibat dengan jenayah-jenayahlain seperti mencuri, merompak, pecah rumah, merosak harta awam,mencabul kehormatan dan kegiatan kumpulan haram.Di negara ini, berbagai usaha telah dilakukan bagi mengatasi masaalah penyalahgunaan dadah. Antaranya ialah dengan mengadakan program pendidikan pencegahan. Dalam program ini, belia-belia disedarkan darisegi mental dan fizikal supaya menjauhi dadah. Program ini juga cubamembentuk suasana sekitar yang menjadikan penyalahgunaan dadahsebagai satu perkara jelek, antisosial dan musuh negara. Melalui program tersebut juga, semua golongan masyarakat dilibatkan sama bagilangkah pencegahan dan pengawasan dadah yang lebih menyeluruh.Kertas ilmiah ini melihat keadaan semasa penyalahgunaan dadah dikalangan penduduk Malaysia sejak tahun 1990 hingga 1993. Laporandadah mencatatkan angka seramai 20,236 penagih dadah sepanjangtahun 1992 termasuk 60 hingga 70 peratus golongan belia berumur antara 20-29 tahun. Seramai 12,486 penagih dadah telah kembalimenagih dadah selepas pulih dari pusat serenti. Keadaan ini
 
mengurangkan tenaga pembangun negara yang amat diperlukan olehnegara kita. Diramalkan bahawa angka ini akan mencapai 24,614 penagih dadah pada tahun 1994 jika masalah ini tidak diselesaikan.Kertas ilmiah ini telah mengulas beberapa punca penyalahgunaan dadahdi kalangan penduduk Malaysia. Faktor keseronokan, pengaruh kawandan rasa ingin tahu merupakan faktor utama penyebab penyalahgunaandadah di Malaysia. Faktor tekanan jiwa, keseronokan seksual, rawatankesihatan dan pengambilan dadah secara tidak sengaja jugamempengaruhi penggunaan dadah di negara ini. Penggunaan dadahHeroin adalah popular di Malaysia melibatkan penggunaan secara"Chasing The Dragon". Penyalahgunaan dadah membawa beberapakesan yang merugikan masyarakat dan kerajaan Malaysia kerana iamenjejaskan kesihatan individu penagih dadah dan menyebabkan perubahan sikap yang negatif dan lembap. Ekonomi negara terjejaskerana perbelanjaan ke atas dadah menelan belanja RM59 juta setahundan kerajaan terpaksa membelanjakan lebih RM100 juta untuk memulihkan golongan penagih ini. Keselamatan negara terancam kerana60-70 peratus kes jenayah yang berlaku berpunca daripada penagihandadah. Strategi kerajaan setakat ini masih perlu diperbaiki untuk mengurangkan penyalahgunaan dadah. Kerajaan telah menjalankan banyak strategi untuk mencegah penggunaan dadah. Strategi pencegahanawal, perundangan, penguatkuasaan, rawatan, pemulihan dadah, sistemmaklumat dadah, penyelidikan, kerjasama antarabangsa, perananorganisasi bukan kerajaan dan sektor swasta dilakukan untuk mengurangkan penyalahgunaan dadah di Malaysia. Maka beberapacadangan telah dikemukakan untuk mengatasi masalah ini. Ketegasan perundangan, kawalan dan sekatan kemasukan dadah perlu dikaji dandipergiatkan untuk mengawal kemasukan dadah. Rawatan pesakit luar,sikap menjauhi dadah dan perbincangan pengalaman pahit ketagihandadah boleh mempertingkatkan ketahanan masyarakat Malaysia terhadapketagihan dadah. Sokongan masyarakat terhadap pencegahan dan pemulihan dadah adalah penting untuk mengurangAGENSI Dadah Kebangsaan (ADK) berperanan sebagai badan pelaksana kepada Majils Dadah Kebangsaan untuk me-merangi gejala penyalahgunaan dadah", kata pengarahnya, Dato' Bakri Hj. Omar semasasesi temuramah bersama war-tawan Dewan Siswa di pejabatnya baru-- baru ini.
 
Kegawatan masalah penyalahgunaan dadah di kalangan pelajar sekolahse-makin ketara pada masa kini. Agensi Dadah Kebangsaan telahditubuhkan pa-da 7 Februari 1996 di bawah Kementeri-an Dalam Negeri.. Agensi Dadah Kebangsaan menggaris-kan tiga perkara sebagaistrategi utama perlaksanaannya iaitu pencegahan, pen-guatkuasaanundang-undang di samping rawatan, dan pemulihan. Perkara inilah terasuntuk menghapuskan gejala ini da-ripada merosakkan para remajakhusus-nya para pelajar sekolah.Kaedah yang digunakan oleh Agensi Dadah Kebangsaan ialah pencegahan awalan dan umum. Pencegahan awalan ini lebih ditumpukankepada sekolah-se-kolah. Pencegahan ini merangkumi pro-gram- program yang boleh menghindark-an pelajar daripada terjebak keIembah hina ini.Program 'PINTAR' merupakan salah satu program efektif yangdijalankan di sekolah-sekolah rendah. Pada mulanya program iniditumpukan kepada pelajar tahun lima tetapi memandangkan pengetahuan mengenai bahaya dadah perlu menyeluruh maka perlaksanannya dilu-askan kepada pelajar tahun empat dan enam.Program ini mendedahkan pelajar kepada bahaya penggunaan dadah, pem-bentukan personaliti diri dan cara meng-hindari dadah.Rasionalnya, program ini memimpin setiap pelajar mengatakan 'Tidak'kepada dadah. Manakala, pencegahan umum pula me-rangkurni program-program yang diran-cang untuk masyarakat khususnya para pekerja. Mereka didedahkan mengenai bahaya dadah melalui pelbagaiaktiviti yang dirancang. Strategi kedua pula ialah penguat-kuasaanundang-undang yang dilaksana-kan dengan kerjasama Jabatan Narkotik,Polis Di Raja Malaysia. Jabatan Narko-tik bertindak untuk menyekatkemasuk-an dadah ke negara ini. Penguatkuasaan undang-undangsebegini membantu per-laksanaan setiap program ADK dengan lebihlancar. Strategi ketiga ialah rawatan dan pe-mulihan iaitu untuk penagih- penagih yang memerlukannya. Mereka akan di-tempatkan di pusat-pusatSerenti untuk memulihkan akhlak dan pemikiran me-reka untuk menjauhi dadah. Pengumuman Kementerian Pendidikan dan AgensiDadah Kebangsaan yang mahu menjalankan ujian air kencing (UjianPantas) di akhbar baru-baru ini mengejutkan banyak pihak terutama ibu bapa. Ujian air kencing yang dilaksana-kan di sekolah ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan maruah atau personaliti se-seorang pelajar.Malah, ujian ini hanya layak dijalankan ke atas para pelajar yang disyakiterlibat atan menunjukkan tanda--tanda yang mencurigakan terlibat

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Za Ryna liked this
Leigh G Banks liked this
shokri2210 liked this
yunz9 liked this
lie-a liked this
yusoffabs liked this
n-war liked this
Mira Amira liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->