Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date Access

Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date Access

Ratings: (0)|Views: 1,926 |Likes:
Published by cp1i

More info:

Published by: cp1i on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
III. SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE ACCESS
Microsoft Access este unul dintre cele mai bune sisteme pentru crearea şi utilizarea bazelor de date de complexitate medie pentru calculatoare personale, putând lucra performant cusute de mii de înregistrări pe un calculator personal sau în cadrul unei reţele de până la 20utilizatori care lucrează simultan cu baza de date.Programul Access stochează toate componentele unei baze de date într-un singur fişier pedisc cu extensia .MDB.O bază de date Access poate conţine următoarele componente:
-
Tabele
 – stochează datele bazei de date. Fiecare coloană a tabelei este numită câmp şi fiecarerând al tabelei este numit înregistrare.
-
 Interogări
– realizează extragerea unor date din una sau mai multe tabele conform unor criterii precizate de utilizator în vederea vizualizării şi actualizării datelor din baza de datesau pentru a crea alte tabele în vederea păstrării unui instantaneu al informaţiilor.O interogare nu are date proprii şi operează cu date din tabelele bazei de date.
-
 Formulare
 – un formular este o fereastră pentru introducerea sau afişarea şi editarea datelor.Un formular poate conţine subformulare pentru a afişa date asociate unor date din formular şi butoane sau alte obiecte grafice pentru realizarea anumitor acţiuni.
-
 Rapoarte
– sunt utilizate pentru operaţii de ieşire în vederea obţinerii unor situaţii rezultatedin prelucrarea unor date din baza de date.Pentru includerea selectivă a unor date într-un raport sau pentru realizarea unui raport carefoloseşte date din mai multe tabele va trebui creată mai întâi o interogare şi apoi raportul săfie fundamentat pe rezultatele interogării.
-
Comenzi macro
– permit realizarea unei secvenţe de acţiuni care poate fi ataşată unui buton.
-
Module
 – stochează proceduri şi funcţii scrise în limbajul Visual Basic pentru tratareaevenimentelor.
Crearea unei baze de date
Microsoft Access furnizează două metode de creare a unei baze de date. Se poate crea o bază de date goală şi apoi se adaugă tabelele, interogările, formularele, rapoartele şi alte obiectenecesare. De asemenea, se mai poate crea o bază de date folosind
 Database Wizard 
. Indiferentde metoda prin care se creează baza de date, ea poate fi oricând modificată.
Crearea unei baze de date goale
Pentru a crea o bază de date goală se vor executa următoarele operaţii:
1.
Atunci când se deschide o sesiune Microsoft Access, pe ecran se afişează caseta dedialog
 Microsoft Access
ce conţine opţiuni care permit crearea unei baze de date noisau deschiderea uneia existente (vezi figura 1). Pentru a crea o bază de date goală(fără a folosi un Wizard), se execută clic pe opţiunea
Blank Database
şi apoi seexecută clic pe butonul
OK 
.
62
Figura 1
Caseta de dialog la lansare
 Microsoft Access
Blank Database
– permite crearea unei baze de date goale
Database Wizard
– permite crearea uneinoi baze de date folosind un wizard
 
Open an Existing Database
– permitedeschiderea unei baze de date existente.
 
Dacă baza de date este deschisă deja sau caseta de dialog
 Microsoft Access
este închisă,atunci se va executa clic pe butonul
New Database
din bara instrumentelor 
 Database
. Pe ecranse afişează caseta de dialog
 New 
(vezi figura 2). Se execută dublu-clic pe pictograma
 Blank  Database
din eticheta
General
.
2.
În caseta de dialog
File New Database
care apare pe ecran (figura 2.1), se vor specifica numele şi se alege un dosar pentru baza de date. Se execută clic pe butonul
Create
. Pe ecran se va deschide fereastra
 Database
(vezi figura 2.1).După crearea unei baze de date goale se vor defini obiectele (tabelele, formularele,interogările, rapoartele etc.) care vor forma baza de date.
Crearea bazei de date folosind Database Wizard
Pentru a crea o nouă bază de date folosind un Wizard se vor executa următoarele operaţii:
1.
Atunci când se deschide o sesiune Microsoft Access, pe ecran se afişează caseta dedialog
 Microsoft Access
ce conţine opţiuni care permit crearea unei baze de date noisau deschiderea uneia deja existente (vezi figura 1). Pentru a crea o bază de datefolosind un Wizard, se va executa clic pe opţiunea
Database Wizard
şi apoi seexecută clic pe butonul
OK 
.Dacă este deja deschisă o bază de date sau caseta de dialog
 Microsoft Access
esteînchisă, atunci se execută clic pe butonul
New Database
din bara instrumentelor 
 Standard 
. Pe ecran se afişează caseta de dialog
 New 
(vezi figura 2). Se execută apoiclic pe eticheta
Databases
.
63
Figura 2.1
Caseta de dialog
File New Database
Butonul
Create
În controlul
Save în
alegeţi dosarulîn care se va salva baza de date
 
În controlul
Filename
tastaţinumele bazei dedate
Figura 2
Caseta de dialog
 New 
Butonul
Blank Database
Caseta de dialog
New
Eticheta
General
 
Pictograma
Blank Database
 
Figura 3
Caseta de dialog
 New 
având selectatã eticheta
Databases
2.
În eticheta
Databases
, se execută dublu-clic pe pictograma tipului de bază de datecare se va crea (vezi figura 3).
3.
În caseta de dialog
File New Database
se selectează dosarul în care se va salva bazade date şi se va tasta numele acesteia.
4.
Se execută clic pe butonul
Create
pentru a începe definirea noii baze de date.
5.
Ser vor urma indicaţiile din casetele de dialog ce apar pe ecran. La terminareaoperaţiei de creare a bazei de date pe ecran se afişează fereastra
 Database
conţinândobiectele definite de Wizard (vezi figura 4), pe baza indicaţiilor care au fost date încasetele de dialog.
Crearea şi utilizarea tabelelor
Tabela este o colecţie organizată de date despre un anumit subiect, cum ar fi produse,furnizori etc. Folosind o tabelă separată pentru fiecare subiect se elimină duplicarea datelor,asigurându-se astfel utilizarea mai eficientă a spaţiului de stocare şi reducerea erorilor laintroducerea datelor. Tabelele sunt organizate în coloane (numite
câmpuri
) şi linii (numite
 înregistrări
sau
articole
).
Crearea unei tabele
În Microsoft Access există două metode de a crea o tabelă. Se poate crea o tabelă goală(
empty
) pentru a introduce singuri datele sau se poate crea o tabelă folosind datele existenteîntr-o altă sursă de date.
Tipuri de date
La alegerea tipului de date pentru un câmp se va ţine cont de următoarele:
Ce tipuri de date doresc să fie admise în câmp? Spre exemplu, nu se va puteamemora text într-un câmp cu tipul de date
Number
.
Cât spaţiu doresc să folosesc pentru memorarea valorilor din câmp?
64
Figura 4
Obiectele bazei de date de tip
Book Collection

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maria Butnaru liked this
Vitalik Ilii liked this
Mihaela Hurjui liked this
Irina Gordila liked this
Rotari Oxana liked this
Mariana Florea liked this
Doinita Albot liked this
Diana Musteata liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->