Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
135Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BELESKE SA PREDAVANJA - STRUKTURALIZAM I POSTSTRUKTURALIZAM

BELESKE SA PREDAVANJA - STRUKTURALIZAM I POSTSTRUKTURALIZAM

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 7,290 |Likes:
Published by fakadak
BELESKE SA PREDAVANJA 2007/2008

Prof. dr Milanko Govedarica, Filozofski fakultet u Beogradu

1. DILTAJ - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- HERMENEUTIČKA METODA
2. GADAMER - SHVATANJE HERMENEUTIČKOG KRUGA
3. KLOD LEVI-STROS - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- STRUKTURALNA ANALIZA
4. FUKO - ODNOS PREMA STRUKTURALIZMU
5. DERIDA - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- ULOGA OZNAČITELJSKE PRAXE U EPOHI LOGOCENTRIZMA
- SHVATANJE DEKOSNTRUKCIJE
6. BODRIJAR - DEKONSTRUKCIJA LOGIČKOG IDENTITETA
7. REKAPITULACIJA - HERMENEUTIKA; STRUKTURALIZAM
BELESKE SA PREDAVANJA 2007/2008

Prof. dr Milanko Govedarica, Filozofski fakultet u Beogradu

1. DILTAJ - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- HERMENEUTIČKA METODA
2. GADAMER - SHVATANJE HERMENEUTIČKOG KRUGA
3. KLOD LEVI-STROS - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- STRUKTURALNA ANALIZA
4. FUKO - ODNOS PREMA STRUKTURALIZMU
5. DERIDA - FILOZOFSKO STANOVIŠTE
- ULOGA OZNAČITELJSKE PRAXE U EPOHI LOGOCENTRIZMA
- SHVATANJE DEKOSNTRUKCIJE
6. BODRIJAR - DEKONSTRUKCIJA LOGIČKOG IDENTITETA
7. REKAPITULACIJA - HERMENEUTIKA; STRUKTURALIZAM

More info:

Categories:Types, Research
Published by: fakadak on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

 
DILTAJ MILANKO GOVEDARICA - STRUKTURALIZAM I POSTSTRUKTURALIZAM PREDAVANJA 2007/08
ISTORIJA FILOZOFIJE 4
OPŠTI KURS IZ KONTINENTALNE FILOZOFIJE(Milanko Govedarica)1. DILTAJ - FILOZOFSKO STANOVIŠTE- HERMENEUTIČKA METODA2. GADAMER - SHVATANJE HERMENEUTIČKOG KRUGA3. KLOD LEVI-STROS - FILOZOFSKO STANOVIŠTE- STRUKTURALNA ANALIZA4. FUKO - ODNOS PREMA STRUKTURALIZMU5. DERIDA - FILOZOFSKO STANOVIŠTE- ULOGA OZNAČITELJSKE PRAXE U EPOHI LOGOCENTRIZMA- SHVATANJE DEKOSNTRUKCIJE6. BODRIJAR - DEKONSTRUKCIJA LOGIČKOG IDENTITETA7. REKAPITULACIJA - HERMENEUTIKA; STRUKTURALIZAM1
 
DILTAJ MILANKO GOVEDARICA - STRUKTURALIZAM I POSTSTRUKTURALIZAM PREDAVANJA 2007/08
DILTAJ
- FILOZOFSKO STANOVIŠTE -
Za njega se vezuju različite kvalifikacije koje deluju heterogeno inepovezano – da je zastupnik istorizma, a govori se o njemu kao o zastupnikufilozofije života. A ova 2 gledišta deluju teško spojiva (filozofija života delujenaturalistički).Diltajeva interpretacija duhovne nauke je takva da on smatra da jeistorizam neodvojiv od pokušaja utemeljenja duhovnih nauka. Njegova osnovnapretenzija je pokušaj zasnivanja duhovnih nauka. One imaju znajnespecifičnosti i treba utemeljiti metodu duhovnih nauka. Zato jeHERMENEUTIČKI PRISTUP značajan, jer je specifičan za ne-prirodne nauke, jar se u duhovnim naukama ne možemo baviti objašnjenjem.
• DILTAJEV ODNOS PREMA FILOZOFSKOJ TRADICIJI I NJENA KRITIKA •
On je kritičar racionalističke filozofije, prosvetiteljske tradicije i nemačkogklasičnog idealizma. Njegovo stanovište je iracionalističko, on promoviše načeloživota kao dublje i komplexnije nečelo i nastoji da izvrši korekciju u načinurazmišljanja nakon Hegela. Posthegelovska situacija je takva da filozofi afirmišuiracionalne alegorične moći ljudskog bića, pa se za Diltaja može raći da krećenekim drugim putem.
UTICAJI 1) Kant 2) Fihte 3) Hegel 4) Niče 5) Huserl1)
 
Kantov uticaj
Poziva se dosta na Kanta i svoju filozofiju života razvija kaotranscendentalnu (TSD) filozofiju života – kritika istorijskog uma. Prihvata KantovTSD idealizam i teži da ga proširi u sferu duhovnih nauka. On slično Kantu polaziod uvida da istorijske nauke postoje i pita se kako su one moguće, kako jemoguće saznanje u istorijskim naukama.Postoje 2 faze u Diltajevom razvoju:
PSIHOLOŠKA
HERMENEUTIČKAOn želi da sagleda čitav prostor duhovnih nauka i primenjuje jedan od modelatradicionalne psihologije hermeneutika je neodvojiva od psihologije. Diltajistrajava na poziciji koja se može činiti kontradiktornom. To je pokušaj da se životdovede u vezu sa nečim transcendentalnim, da se od života napravi jedna TSDkategorija – tu je razlika u odnosu na Kanta. Diltaj želi da ono što je empirijskoučini TSD principom. Zato ga mnogi kritikuju da nije uspeo da utemelji duhovnenauke.
2
 
DILTAJ MILANKO GOVEDARICA - STRUKTURALIZAM I POSTSTRUKTURALIZAM PREDAVANJA 2007/08
2) Fihteov uticaj
Diltaj naglašava praktični momenat subjekta kao rešenje odnosa subjektai objekta (S i O), s obzirom na delotvornost života i jedinstvo sadržaja. U životuse mogu prevazići dihotomije između pojave i stvari po sebi, između teorijskog ipraktičkog uma. Smatrajući S kao aktivitet, Diltaj pokušava da prevaziđe nekaograničenja – život, a ne TSD apercepcija je ono što predstavlja jedinstvoiskustva. Diltaj život shvata kao samodelatnost.
3) Hegelov uticaj
Ono što je predmet duhovnih nauka su objektivizacije duha i to omogućujeobjektivnost u sferi duhovnih nauka. To je nezavisno od subjekta. Ovaj momenat je naglašen u poznijim momentima Diltajeve misli. On iracionalizam shvata naspecifičan način – razlikuje se u odnosu na Ničea i Šopenhauera. Pojmovnomišljenje je jedno od životnih manifestacija. On ne vidi pojmovni problem uživotnim manifestacijama (da samo metafora može da izrazi život). Život jeneodvojiv od (samo)reflexije. U kom smislu možemo govoriti o iracionalizmu?Ako ne postoji jaz između života i mišlenja? On potencira širi smisaosubjektivnosti u odnosu na saznanje i racionalnost. Iracionalizam nije u negiranjusposobnisti mišljenja, već u širem sagledavanju duhovnih procesa (emotivni,volitivni i kognitivni procesi). U svim duhovnim tvorevinama se manifestuje iemotivni stav i voljno htenje.
4) Ničeov uticaj
Decentriranje racionalnosti – saznanje nije ono primarno. Doživljaji imajuteleolku strukturu. Svi procesi su vođeni određenim cijevima, sve štosaznajemo je predmet naše volje. Kod Ničea je naglašena volja za moć, a kodDiltaja volja za interpretacijom. Svaki vid saznanja ima interpretativni karakter.Ne postoje druge granice osim granica volje.
5) Huserlov uticaj
Uviđanje ograničenosti psihologizma – kritika psihologizma kao naturalizma.
• ODREĐENJE DILTAJEVOG FILOZOFSKOG STANOVIŠTA •A) IRACIONALIZAMB) ISTORIZAM
Ako ga uporedimo sa Ničeom, Diltaj istorizuje pojam života – kategorijaživota je shvaćena na jedan temporalan način. Kod Ničea je naglašeno večnovraćanje istog – njegova filozofija ima naturalističke atribute. Diltaj ne govori onagonima i čulima na način na koji Niče govori. Diltaj je bio na stanovištu dapostoji ljudska priroda – SUPSTANCIJALISTIČKI ANTROPOLOŠKI MODEL.Ljudska priroda se tiče sklopa doživljaja koji ima taj tok da se od saznanja prelazina vrednovanje i postavljanje ciljeva. Pojam života se dovodi u vezu satemporalnošću – život je izvor istorije, on je temeljniji pojam od istorije. Ta crtaistorizma kod Diltaja ja nešto izvedeno. On svoju filozofiju života razvija kaofilozofiju istorije, on ne pravi bitnu razliku između života i istorije. Filozofija života je filozofija ljudskog života. On ima na umu duhovni život – život svesnog bića.
3

Activity (135)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Danijela Ilic liked this
Josipa Čuljak liked this
gavriss liked this
Milos Miladinov liked this
niskiturnir liked this
Igor Cvejic liked this
haralampije73 liked this
haralampije73 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->