Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
144Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1.PENDAHULUAN kajian membaca

1.PENDAHULUAN kajian membaca

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 8,172|Likes:
Published by zuracaer

More info:

Published by: zuracaer on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
PENGENALAN1.1Pendahuluan
Budaya membaca memainkan peranan yang penting dalam memajukan sesuatumasyarakat atau negara. Ini kerana melalui membaca, pemikiran atau minda seseorang akan berubah dan mempengaruhi pembangunan sesebuah negara dan bangsa.Menurut artikel yang dihasilkan oleh Mohd Farid Md Alias[11], manfaat yangdiperolehi daripada aktivit pembacaan yang berkualiti dan bernilai keilmuan adalah sepertimembantu pembaca mengenali makna kehidupan dan nilai-nilai murni untuk dicontohi,membentukan pemikiran kritis, memilih cara penyelesaian yang terbaik untuk masa depannyadan memenuhi masa lapang yang dimiliki, justeru mampu menjadi anekdot buat menghadapiisu kecairan sahsiah remaja hari ini.Tetapi amalan membaca dikalangan rakyat Malaysia masih rendah, Mohd Arif Atan[8] menyatakan banyak alasan diberikan seperti berat hati dan merasakan tidak mempunyaiwang yang mencukupi untuk membeli bahan bacaan, tidak mempunyai masa dan malasmembaca. Budaya membaca di masyarakat kita sekadar untuk melulukskan peperiksaanmmemperoleh ijazah serta mendapat kerja yang bergaji lumayam. Akibatnya, lahir masyarakatyang jauh berbudi bahasa berbanding dengan masyarakat yang banyak membaca sepertinegara barat.Semenjak daripada tahun 1999, rancangan NILAM diadakan oleh Jabatan Pendidikanuntuk menggalakkan para murid sekolah rendah dan menengah membaca bahan bacaan.Murid yang paling banyak membaca akan mendapat ganjaran. Sehingga hari ini, aktiviti-aktiviti yang dimasukkan dalam program NILAM adalah bercorak dan berbagai. Contoh-contoh aktiviti NILAM adalah Tahap Jauhari dan rakan pembaca. Objektif NILAM adalahmenjadikan murid banyak membaca (semua bidang, bahan berkualiti and bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan).[5]Berdasarkan satu kajian yang dibuat oleh seorang pensyarah Jabatan Media, UniversitiMalaya (UM), Dr. Abu Hassan Hasbullah mengenai tabiat membaca di kalangan pelajar universiti di negara Malaysia menunjukkan mereka hanya membaca empat buah bukusetahun. Sebagai perbandingan jumlah buku yang dibaca oleh pelajar universiti di Australia
1
 
ialah 180 buah, Indonesia (94 buah), India (130 buah), Thailand (56 buah) dan Brunei (26 buah). Di samping itu juga, jumlah buku yang dibeli oleh pelajar kita pula hanya setakatempat buah sahaja untuk tiga tahun pengajian berbanding pelajar universiti di luar negara, jumlah buku yang dibeli oleh pelajar Australia ialah 160 buah, Indonesia (43 buah), Thailand(31 buah), India (75 buah) dan Brunei (15 buah). Ini menunjukan amalan membacadikalangan pelajar universiti adalah jauh berbeza.Ambigapathy et al. [1] menyatakan bahawa pembentukan minat membaca di kalanganmurid dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti penjaga atau ibubapa, jantina, kemudahansumber bahan bacaan dan pihak sekolah. Setiap faktor memiliki peranan tertentu untuk mempromosikan perkembangan minat pembaca. Ambigapathy et al. [1] mengulaskan kajianyang dilakukan oleh The Star pada 8 May 1997 tentang masa yang digunakan oleh pemudauntuk aktiviti-aktiviti harian. Kebanyakan daripada mereka meluangkan masa 14.6 jam untuk  program TV, 4.1 jam untuk computer, 16.3 jam untuk radio 7.11jam untuk suratkhabar dan4.7 jam sahaja untuk buku dan komik. Ini menunjukkan bahawa bahan visual telah menjadi penganti bahan bercetak dan pendedahan kepada bahan multimedia dan computer mempengaruhi tabiat membaca dikalangan murid.Menurut kajian Abd Wahab Bin Mat (1995)[2], pendapatan penjaga mempengaruhiminat membaca buku dan jantina mempengaruhi minat membaca majalah. Sebanyak 76.3 %respondan bersetuju bahawa ibubapa merupakan orang yang menggalakan mereka untumembaca. Nor Shahriza Abdul Karim (2006) juga mendapati terdapat perbezaan antara amalandan tingkah laku membaca untuk jantina yang berbeza. Bahan bacaan yang dipilih adalah berbeza bagi pelajar yang berlainan jurusan.Disamping itu, Najibah(2009)[10] telah membuat satu bancian tentang orang yang paling mempengaruhi tabiat membaca dalam diri para peminat melalui Goodreads danBukuria. Keputusan bancian itu menunjukan bahawa ibubapa dan ahli keluarga adalah dayagerakan utama pembaca, diikuti oleh pembaca sendiri, kawan-kawan dan terakhirnya adalahguru dan program membaca. Walau bancian ini adalah tidak formal tetapi ia telahmemberikan satu persoalan yang penting kepada kita, tentang sejauh manakah keberkesanan program membaca di sekolah dan peranan guru untuk memupuk tabiat membaca dikalanganmurid-murid.
2
 
Kajian R.Vijayaletchmi (2007) mendapati bahawa program yang berbentuk ganjaranmemang dapat menarik murid darjah empat untuk belajar. Beliau mencadangkan bahawa guruharus memberi peluang kepada para murid untuk membaca buku cerita dan hadiah diberikansebagai ganjaran. Justerusnya, tabiat membaca akan dipupuk dikalangan murid-murid.Pendapat Najibah(2009) bertentangan dengan R.VIjayaketchmi(2007) kerana sample yangdipilih adalah berlainan. Sample Najibah adalah pelayar internet, kebanyakannya adalahgolongan yang lebih tinggi pelajaran dan persekolah. Manakala sample Vijayaketchmi(2007)[3] adalah murid sekolah rendah dimana mereka lebih mudah dimotivasit dan digalakkan olehganjaran-ganjaran. Sample yang dipilih dalam kajian ini adalah murid tingkatan tiga, oleh ituhipotesis keputusan soal selidik akan dibuat berdasarkan dapatan Najibah (2009)[10] danAbd Wahab Bin Mat (1995)[2].Abeyrathna et.a.(2004)[7] telah menjalankan kajian keatas tabiat dan minat membacadi kalangan murid sekolah menengah di Sri Lanka. Ditemui bahawa kebanyakkan tujuanmurid membaca adalah untuk menduduki peperikasaan dan bahan bacaan adalah berkaitandengan akademik. Perpustakaan hanya sebagai tempat belajar dan membuat kerja rumah. 53%murid-murid menggunakan lebih kurang 1 hingga 2 jam sehari untuk membaca.Hanya 11%responden memperluangkan masa yang lebih daripada 3jam sehari untuk membaca dan yanglain memggunakan masa kurang daripada satu untuk membaca. Senarai faktor-faktor yangmempengaruhi tabiat membaca murid dalam kajian Abeyrathna et.a.(2004)[7] adalah seperti berikut:………..daripadaa Abeyrathna et.a.(2004)[7]Kita telah menjalankan kajian ke atas murid sekolah menengah dan soal selidik dantemubual dijalankan untuk mengesan faktor yang mendorong para murid membaca
3

Activity (144)

You've already reviewed this. Edit your review.
laiketching liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Dg Hasmah liked this
Shaharuni Mohamad Isa liked this
Nazhif Imran liked this
Noor Izwan Noordin liked this
Noor Izwan Noordin liked this
Norazliza Puteh liked this
Noor Izwan Noordin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->