Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Canonul Sfântului Mucenic Ioan, valahul (†1662) (12 mai)

Canonul Sfântului Mucenic Ioan, valahul (†1662) (12 mai)

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by SteaEmy
Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenice prea lăudate, noule pătimitor Ioane, tu prin grele nevoinţe şi prin moarte mucenicească, ai săvârşit alergarea scurtei tale vieţi pământeşti. Şi în pământ străin, în loc necunoscut, ţi-au îngropat curatul şi cinstitul tău trup, ca pe un crin fără de vreme rupt din ţarina în care a răsărit.

Iar îngerii au primit sufletul tău cel sfinţit prin nevoinţele chinurilor, prin paza curăţiei, prin tăria credinţei şi prin moarte de mucenic. Şi suindu-l la ceruri, în latura sfinţilor l-au sălăşluit, cu cei ce au aflat izvorul vieţii şi uşa raiului. Cu aceştia roagă-te neîncetat, sfinte mucenice, să se păzească ţara şi Biserica ta, de toată bântuiala vrăjmaşului, şi lumea întreagă în pace să se aşeze. Ca totdeauna să prăznuim cu dragoste sfântă pomenirea ta, şi să slăvim pe Hristos, în Care ne întărim.
Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mucenice prea lăudate, noule pătimitor Ioane, tu prin grele nevoinţe şi prin moarte mucenicească, ai săvârşit alergarea scurtei tale vieţi pământeşti. Şi în pământ străin, în loc necunoscut, ţi-au îngropat curatul şi cinstitul tău trup, ca pe un crin fără de vreme rupt din ţarina în care a răsărit.

Iar îngerii au primit sufletul tău cel sfinţit prin nevoinţele chinurilor, prin paza curăţiei, prin tăria credinţei şi prin moarte de mucenic. Şi suindu-l la ceruri, în latura sfinţilor l-au sălăşluit, cu cei ce au aflat izvorul vieţii şi uşa raiului. Cu aceştia roagă-te neîncetat, sfinte mucenice, să se păzească ţara şi Biserica ta, de toată bântuiala vrăjmaşului, şi lumea întreagă în pace să se aşeze. Ca totdeauna să prăznuim cu dragoste sfântă pomenirea ta, şi să slăvim pe Hristos, în Care ne întărim.

More info:

Published by: SteaEmy on May 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2015

pdf

text

original

 
Canonul Sfântului Mucenic Ioan, valahul (†1662)
(12 mai)
Sfântul nou mucenic Ioan, valahul a trăit în Ţara Românească, în vremea domnitorilor MateiBasarab şi Mihail Radu (cunoscut şi sub numele de Mihnea al III-lea! Suferă martiriul "entrunele"ădarea de credin#a dre"t măritoare creştin ortodo$ă în anul %&&', la data de %' mai, atunci cândse săvârşeşte şi "omenirea sa în calendarul bisericesc!
Cântarea 1:Irmos:
 "a trend ca "re uscat şi din utatea )*i"tenilor scă"ând Israiliteanul, stri*a+Ibăvitorului şi umneeului nostru să cântăm!
Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Acum eu, mult-păcătosul, chem arul Sf!ntului Duh, ca insufl!nu-mă minunat, să-mi izgonească "ntunericul necuno#tintei, #i cu $ogă%ia "n%elepciunii lumineze
, ca du"ăvrednicie să îm"letesc cununi de smerită laudă, noului "ătimitor al lui .ristos, Ioan!
Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. &egrăită #i ne"n%eleasă este tainica r!nuială a lui Dumnezeu, 'el ce cunoa#te cele ascunse #i cearcă inimile #i rărunchii 'are, "n felurite chipuri, cheamă către cereasca "mpără%ie pe ale#i Săi Sla*ă +atălui #i iului #i Sf!ntului Duh
 
/ăând mai dinainte umneeu buna rodire a sufletului, #i-a întărit inima cu neînfricată îndrăneală, "rin care ai biruit cursele vechiului vră0maş, fericite Ioane1 2i cu "utere de sus ai ruşinat "easu"ritorii cei "ă*âni!
 i acum #i pururea #i "n *ecii *ecilor. Amin. (a &ăscătoarei e Dumnezeu) ogu-mă %ie, Maica lui Dumnezeu, ecioară /reacurată
, ceea ce eşti *rabnică a0utătoare a celor din strâmtorări, şi liman de ibăvire a celor învifora#i3
 păze#te-mă e uneltirile *icleanului, #i numă lăsa să mă sfăr!m e piatra pierzării e suflet
Cântarea a 3-a:Irmos:
 4oamne, cel ce ai făcut cele de deasu"ra cru*ului ceresc şi ai idit Biserica, 5u "e mine măîntăreşte intru dra*ostea 5a, că tu eşti mar*inea doririlor şi credincioşilor întărire, 6nule, Iubitorulede oameni!7
Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. A*!n ochii sufletului lumina%i 
, în#ele"tule tânăr, te-ai arătat neîntinat de "atimi, şi să*e#ileînveninate cele din arcul vră0maşului "ierător de suflete nu te-au atins, având ca "avăă "uterea lui.ristos, noule mucenice Ioane1
Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
 8ici "u#inătatea anilor, nici "ustiul străinătă#ii, nici robia la cei de alt neam nu au ibutit a te în*roi "e tine, viteaule mucenic1 9i ca un ste0ar în mi0locul câm"iei, ai stat neabătut întru dra*ostea lui.ristos!
 Sla*ă +atălui #i iului #i Sf!ntului Duh
9u sufletul bine idit "e temelia neclintită a virtu#ii, "e care din "runcie ai de"rins-o de la ferici#ii tăi "ărin#i din /alahia, şi întărit fiind cu darul de sus, mărite Ioane, nicicum nu te-ai "lecat s"re s"urcatafa"tă a sodomiei, la care voia să te silească nele*iuitul a*arean!
 i acum #i pururea #i "n *ecii *ecilor. Amin. (a &ăscătoarei e Dumnezeu)'u ragoste #i cu smerenie "ngenunchin eu, cel cu totul netre$nic, la cinstită icoana ta, /reasf!ntă ecioară, cu lacrimi mă rog să nu mă lepezi e la fa%a ta, ci lui Dumnezeu roagă-te sămă scoată in toată *ătămarea, prime0ia #i răutatea.
9ondac, *lasul al :-lea!
o!o"ie:
 rătatu-5e-ai astăi lumii şi lumina 5a, oamne, s-a însemnat "este noi, care cu cunoştin#ă 5e lăudăm! /enit-ai şi 5e-ai arătat, ;umina cea nea"ro"iată!rătatu-s-a nouă astăi, cel "reaînfrumuse#at cu cură#ia, tânărul ostaş al Mântuitorului, luminând "eto#i cei ce stri*ă+
 ucură-te, Ioane, mare mucenice al lui ristos
 
Icos
/eni#i, to#i iubitorii de mucenici, ca adunându-ne îm"reună, să cinstim cu cântări luminate "e Ioan,noul mucenic al omnului! 9ă acesta, din "ământul românesc răsărind, a dat rodul însutit alcredin#ei, în cetatea lui 9onstantin, ruşinând "e "ri*onitorii săi, şi mărturisind credin#a cea ortodo$ă, "rin vărsarea sân*elui său! Iar acum în ceruri mi0loceşte "entru noi, şi "entru cei ce cântăm+
 ucură-te, Ioane, sfinte mucenice al lui ristos Sla*ă +atălui #i iului #i Sf!ntului Duh
Sedealna mucenicului, *lasul al <-lea+
o!o"ie:
 =e în#ele"ciunea şi 9uvântul în "ântecele tău ămislind fără stricare, Maica lui umneeu,lumii ai născut "e 9el ce #ine toate şi în bra#e ai avut "e 9el ce cu"rinde toate, "e ătătorul de hranăal tuturor şi >ăcătorul! =entru aceasta
te rog pe tine, /reasf!ntă ecioară, #i cu crein%ă te măresc,ca să mă iz$ă*esc e gre#elile mele, c!n *a fi să stau "naintea fe%ei 3iitorului meu, Stăp!nă,'urată ecioară. Al tău a0utor să-mi ăruie#ti atunci, că toate le po%i c!te le *oie#ti.
intre rudeniile tale ai fost strămutat, mărite, şi la îm"ărăteasca cetate a sfântului 9onstantin ai fostdus, "e to#i uimindu-i cu frumuse#ea chi"ului, cu tăria sufletului şi cu răbdarea în*erească înnecauri! Iar acolo, îmbo*ă#indu-te, cu răni, ca nişte măr*ăritare de mult "re#, ai răscum"ărat cu elecununile cele neveşte0ite ale mucenicilor, ca într-o căru#ă suindu-te la ceruri, "rin "reacurat sân*eletău!
#ui $ristos %umne&eu roa'-te, n*ele+tule Ioane, iertare !e 'reeli s !ruiasc, celor cecu !ra'oste te cinstesc +e tine
 Sla*ă +atălui #i iului #i Sf!ntului Duh #i acum #i pururea #i "n *ecii *ecilor. Amin.
Cântarea a .-a:Irmos:
 
/u eti tria mea, %oamne0 /u  i +uterea mea0 /u  %umne&eul meu0 /u  "ucuriamea
, 9el ce n-ai lăsat sânurile =ărinteşti, şi a noastră sărăcie ai cercetat-o! =entru aceasta, cu=roorocul vacum stri* către 5ine+
 Sla*ă puterii +ale, Iu$itorule e oameni.
Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
9el ce te-ai născut din "ărin#i de bun neam şi binecredincioşi, te-ai de"rins de la dânşii a "ăi le*eacreştinească în cură#ie3
 
 n*ele+*ete-m i +e mine a m a"ate tot!eauna !e la am'irile celuiiscusit ntru rutate, i cu scum+tate a +&i +oruncile i!itorului Stih:
 
 Sfinte Mucenice Ioan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Iertare !e 'reeli cere !e la St+ânul tuturor, fericite Ioane, ca s ne !ea nou, celor ce cu!ra'oste ne-am a!unat s +r&nuim +omenirea ta cea vre!nic !e cinstire
 Sla*ă +atălui #i iului #i Sf!ntului Duh
;audă şi "odoabă de mult "re# eşti, "reaminunate mucenice, Bisericii şi =atriei tale, care se bucurăavându-te "e tine mi0locitor către umneeu, şi tare folositor întru nevoi!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->