Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
-Semundjet-KRONIKE

-Semundjet-KRONIKE

Ratings: (0)|Views: 1,659 |Likes:
Published by Anthraksi

More info:

Published by: Anthraksi on Nov 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
 Sëmundjet kronike
 Prof. Ass. Merita Berisha Ass. Dr. Elfete Kutllovci 
Prishtinë, Maj 2009
1
 
 SËMUNDJET KRONIKE 
 Definicioni 
“Sëmundja akute është një vizitorë i papritur i cili e lëshon shtëpipas një kohe të  shkurtë. Sëmundja kronike, përkundrazi planifikon qëndrim të pakufizuar dhe me kohë bëhet pjesë e familjes”.“Sëmundja kronike është prezencë, akumulim apo latence ireversibile e gjendjes së sëmur,apo dëmtim i cili angazhon tërë ambientin njerëzor për kujdes mbështetës, mirëmbajtje të  funksioneve dhe prevenim të paaftësive të mëtutjeshme”.
Termi “gjendje kronike” interpretohet si term i cili përfshinë çfarë do forme të sëmundjeskronike apo të kompleksit të simptomave apo paaftësive të ndryshme duke përfshirë edhesëmundjet terminale.
Racionalja (arsyeshmëria)
Kujdesi tradicional mjekësor dhe social i bazuar në “ përqendrimin në sëmundje, modelinakut hospitalor”, nuk i ka plotësuar nevojat e popullatës (apo familjeve dhekujdestarëve të tyre) me sëmundje kronike/terminale, veçanërisht kur bëhet fjalë për menaxhimin e kujdesit psikosocial dhe aftagjatë.Për të fituar rezultate më të mira është i nevojshëm ndërrimi i konceptit nga ai imenaxhimit profesional dhe të përqendruar në shërbime, në atë të kujdesit i cili e vë nëtheks të veçantë mundësimin e individit për tu ballafaquar dhe jetuar me sëmundjenkronike, paaftësinë apo edhe vet vdekjen.Morbiditeti për shkak të gjendjeve kronike paraqet shkakun kryesor të vuajtjeve të pacientit dhe familjes apo kujdestarëve të tij.
Roli i mjekut familjar
Populli i Kosovës është relativisht i ri. Sidoqoftë, në pesëdhjetë vitet e ardhshme pritet njërritje e prevalencës së problemeve shëndetësore kronike. Incidenca e kancerit si dhenevoja për përkujdesje dhe menaxhim adekuat të stadit terminal, që nënkupton edhemenaxhimin e dhimbjes, gjithashtu është në rritje. Mjekët familjar do të jenë në pozitënmë të mirë për të ofruar kujdes për sëmundje kronike, kujdes ky i cili për qëllim kryesor ka vonimin e fillimit të sëmundjes simptomatike dhe redukimin e morbiditetit, si dhe për të ofruar mbështetje e cila përfshinë menaxhimin e sëmundjeve terminale dhe qetësimin edhimbjeve.
2
 
 Strategjia për zhvillim
Mjekët familjar duke u ballafaquar me sfidat që paraqiten gjatë asistimit të pacientit mesëmundje kronike mund të fitojnë frustracione të ndryshme dhe të zhvillojnë qëndrimenegative, përveç nëse janë të edukuar për ta kuptuar procesin e kujdesit të tillë dhe janë të përkrahur nga sistemi i gjerë i kujdesit shëndetësor.Përparimi i kujdesit shëndetësor për njerëz me sëmundje kronike dhe ata me sëmundjeterminale gjithashtu involvon edukimin dhe inkurajimin e kujdestarëve për të demonstruar qasje mbështetëse dhe qëndrim të përqendruar në pacient.Synimet e mjekut familjar për sëmundje kronike janë:1.Të prevenojë apo minimizoj efektet e komplikimeve të sëmundjes.2.Të minimizoj shkallën e hendikepit të cilën e shkakton paaftësia e pacientit.3.Të ndihmoj familjen që të adaptohet dhe të pranoj anëtarin e tyre me sëmundjekronike.4.Të inkurajoj pacientin për të marrë përgjegjësin për shëndetin personal.
Të ndihmuarit pacientëve dhe familjeve për tu ballafaquar me sëmundjet kronike
Shumica e familjeve gjatë ciklit jetësor ballafaqohen me sëmundje kronike të ndonjëanëtari të tyre. Prevalenca e sëmundjeve kronike është në rritje dhe se në SHBA kazëvendësuar sëmundjen akute si shkaktar kryesor të mortalitetit dhe morbiditetit. Gjysmae të gjithë njerëzve të moshës mbi 65 vjeçare dhe një e katërta e atyre në mesë të moshës45 dhe 65 vjeçare kanë kufizime të aktiviteteve të tyre për shkak të së paku një gjendjekronike.Paraqitja e sëmundjes kronike e afekton edhe familjen në masë mjaftë të madhe dhe seafsia e familjes për tu adaptuar sëmundjen kronike ndikon edhe kursin esëmundjes.Familjet, duke përjashtuar ofruesit e kujdesit shëndetësor, paraqesin kujdestarët primar për  pacientin me sëmundje kronike. Familja është ajo që më së shumti ndihmon në plotësimine kërkesave fizike të një sëmundje, duke përfshirë këtu prej përgatitjes së ushqimit special për anëtarin e familjes i cili vuan nga mundja e zemrës e deri te ndihma administrimin e insulinës për anëtarin me diabet. Për më tepër familjet zakonisht janë burimi kryesor i mbështetjes emocionale dhe sociale; pacientët me familjen e tyre mundt’i ndajnë frustracionet e ndryshme dhe problemet që ballafaqohen gjatë jetës së tyre në prani të sëmundjes kronike.Sëmundja kronike afekton të gjitha aspektet e jetës familjare. Shumica e pacientëve dhefamiljet e tyre ballafaqohen me sukses me kërkesat dhe streset e sëmundjes kronike dhekanë tendencë të krijojnë raporte më të afërta mes tyre. Disa familje mund të mbyllentepër duke marrë përsipër përgjegjësi të madhe për përkujdesje të anëtarit të sëmur dhe në
3

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Armela Sinjari liked this
Armela Sinjari liked this
Anthraksi liked this
Erkin Trosala liked this
Joseph Hook liked this
sara2525 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->