Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
979Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kaedah-kaedah Dan Teknik Pengajaran

Kaedah-kaedah Dan Teknik Pengajaran

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 48,190|Likes:
Published by felliciakho

More info:

Published by: felliciakho on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2014

pdf

text

original

 
1.0PENDAHULUAN
Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalahtugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukanpengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagaipekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukupsebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnyadengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institutperguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan,bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar.Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsipengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga bolehdijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn olehmurid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnoskeperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakanstrategi tersebut untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran yangditentukan.
- 1 -
 
2.0KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN
2.1SumbangsaranSumbangsaran merupakan satu aktiviti perbincangan yang dikendalikan secarakumpulan. Tujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebutsesuai atau tidak. Cara ini mengelakkan berfokus kepada satu cara penyelesaiansahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbincangan dan kritikan ditundasehingga semua percambahan idea sudah dibuat. Topik perbincangan haruslahsesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid.Dalam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakanidea ditentukan oleh guru. Secara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa duapuluh minit. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakanseberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbincangan. Semuapendapat atau idea dicatat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkanoleh guru.Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbincangansebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu.Setiap kumpulan biasa terdiri daripada 8 hingga 12 rang ahli. Seterusnya murid-murid akan membincang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelummembuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. Dalam sesisumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagaipernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan.Namun dalam setiap aktiviti sumbangsaran guru hendaklah mengambilinisiatif untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilaipandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guruseharusnya bertindak positif dengan menerima semua idea yang diterima olehmurid-murid.
- 2 -
 
Dalam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorangpengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskanidea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. Pengerusi setiap kumpulan akanmerumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahlikumpulan. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedahmenggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid.Keadah ini merupakansatu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana iaadalah satu cara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yangsingkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh muridberbanding dengan kaedah analitikal biasa.
2.2
BerceritaAktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yangboleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam mana-mana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dankeseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagaipengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-muridmembaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuaidengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperananuntuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-muriddan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru bolehmenggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat murid-murid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatangmainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulahmempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepadamurid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapatmelengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasaterutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moralsesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalamteknik bercerita ialah :
- 3 -

Activity (979)

You've already reviewed this. Edit your review.
NurHamiza liked this
Wan Suhailah Wan Ismail liked this
Baharuddin Budin added this note
saya
Asharriszuan Sungip liked this
shahrulaamin3745 liked this
Caylene Teh liked this
said888 liked this
Liyana Tajudin liked this
Keisya Moses liked this
Hazar Suldi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->