Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
45Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pembinan Objektif Dan Subjektif

Pembinan Objektif Dan Subjektif

Ratings:
(0)
|Views: 1,901|Likes:
Published by felliciakho

More info:

Published by: felliciakho on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
40PEMBINAAN ITEM OBJEKTIF DAN SUBJEKTIFPengenalan
Membuat pilihan mengenai jenis ujian yang akan diberikan kepada pelajar anda bagi tujuanmengukur pencapaian mereka boleh menjadi sukar dan rumit seperti menulis atau membina item itusendiri. Ada dua jenis kategori ujian a) item objektif yang memerlukan pelajar membuat pilihan jawapan yang betul dari beraneka pilihan atau memberi jawapan dalam bentuk perkataan atau jawapan pendek atau melengkapkan ayat b) item subjektif atau esei yang membenarkan pelajar membentuk dan menyediakan jawapan yang asal dan tepat. Item objektif termasuklah aneka pilihan, betul-salah, padanan dan melengkapkan sementara item subjektif memerlukan esei jawapan pendek, jawapan terbuka , penyelesaian masalah atau item ujian pencapaian.Kebiasaannya, apabila diberikan tugasan untuk membina instrumen ujian mereka akan menghadapikesan emosi iaitu gembira atau risau atau kedua-duanya sekali. Kerisauan timbul kerana mungkinmereka belum pernah melakukannya dan gembira mungkin kerana diberi peluang untuk mencuba dan berkongsi pengetahuan dan kemahiran mengenai apa yang patut diukurkan. Bagi yang sudah bersedia, mereka mungkin telah pun bersedia dengan penulisan dan pembinaan yang dihajati. Namun persediaan dan pengetahuan tentang pembinaan item merujuk kepada ketetapan yang telahdisandarkan merupakan satu ujian yang agak getir. Dengan berpandukan panduan dan peraturan yangtelah ditetapkan seseorang pembina item atau soalan boleh merancang dan menentukan kehendak yang diperlukan atau jenis soalan atau item yang perlu disediakan.
Objektif 
Diakhir bab ini, anda seharusnya dapat :
Merancang pelbagai instrumen pengukuran untuk menilai pencapaian pelajar didalamsesuatu matapelajaran
Membuat padanan item ujian mengikut objektif 
Membina ujian objektif dan ujian esei
Memberi maklumbalas berasaskan ujian pencapaian pelajar 
4.1 Jadual Penentuan Ujian
Pembinaan ujian yang akan dijalankan hendaklah mengikut perancangan dan keperluanspesifikasi ujian yang telah ditetapkan. Sampel perancangan ujian yang hendak dijalankanmestilah mewakili item ujian yang seimbang merangkumi dan meliputi aspek kemahiran dan pengetahuan yang boleh dilaksanakan pengguna. Kaedah ini boleh mmemastikan pengguna diujidengan ujian yang relevan dan sah mengikut kebolehan yang sebenar dengan memberi keyakinan bahawa pengguna mempunyai asas pengetahuan mengenai perkara yang dipelajari.Setiap ujian yang dibina menjalani pelbagai peringkat proses termasuklah pembinaan item,mengkaji semula, proses ujian awal (pilot-test) dan pra-ujian bagi memastikan item ujian adalah
 
 boleh digunakan dan diperbaiki (jika ada keperluan). Akhir sekali, sebelum ujian tersebut bolehdijalankan, item ujian biasanya dikaji dan dinilai oleh pakar pembina item. Keseluruhan proseskaji-semula ini boleh membantu dalam memastikan mutu dan kualiti item ujian mempunyai sifatkesahan, kebolehpercayaan dan pengukuran yang adil. (Hale, 1980)
 A Table of Specifications consists of a two-way chart or grid (Kubiszyn & Borich, 2003; Linn &Gronlund, 2000; Mehrens & Lehman, 1973; Ooster, 2003) relating instructional objectives to theinstructional content. The column of the chart lists the objectives or "levels of skills" (Gredler,1999, p.268) to be addressed; the rows list the key concepts or content the test is to measure. According to Bloom, et al. (1971), "We have found it useful to represent the relation of content and behaviors in the form of a two dimensional table with the objectives on one axis, the content on the other. The cells in the table then represent the specific content in relation to a particular objective or behavior 
" .Jadual penentuan ujian bukan sahaja membantu mengenalpasti kandungan pelajaran yang diajar dikelas tetapi juga turut mengenalpasti objektif pelajaran bagi setiap tahap domain objektif yang berdasarkan Taksonomi Bloom. Guru akan tentunya yakin bahawa mereka mengukur  pembelajaran pelajar dari awal hingga akhir dan sudah pasti guru tidak akan lupa mengenaikandungan apa yang patut di ajar.Enam elemen yang perlu diketahui sebelum membina jadual penentuan ujian bagi ujian adalah :(1) keseimbangan sasaram ujian; (2) keseimbangan tahap pembelajaran; (3) format ujian; (4) jumlah item; (5) bilangan item ujian bagi setiap sasaran tahap pembelajaran; dan (6) kebolehankemahiran yang dipilih bagi setiap rangkakerja. Spesifikasi yang terbentuk berdasarkan enamelemen ini akan membolehkan keseimbangan tahap pengujian yang mewakili setiap unit yangseimbang sasaran dan tahap pembelajaran.
 Aktiviti Ambil satu contoh kertas ujian yang pernah anda lihat. Berdasarkan item ujian tersebut  senaraikan beberapa objektif pengajaran yang anda dapat perolehi.
Jadual penentuan ujian dibina sebelum ujian di tulis. Seharusnya ianya hendaklah dibina sebelum pengajaran dimulakan. (Kubiszyn & Borich. 2003; Mehrans & Lehman, 1973; Ooster. 2003).Memang banyak masa dan tenaga diperlukan bagi membina spesifikasi ujian. (Kubiszyn &Borich, 2003). Linn and Gronlund (2000) menyatakan "Walaupun prosesnya mengambill danmemakan masa yang lama, tugasab yang dijalankan dalam pembentukan jadual penentuan ujianakan membolehkan kerja persediaan lebih mudah dimasa depan.
4.1.1.Objektif Pengajaran dan Pembelajaran
Merujuk pengetahuan dan kemahiran yang perlu dicapai / dikuasai murid selepas sesi Pengajarandan & Pembelajaran. Objektif pengajaran merupakan asas pemilihan bahan dan peralatan pengajaran, pengetahuan asas yang berkaitan yang (pengetahuan sedia ada), isi pelajaran; disamping mencadangkan aktiviti guru-murid dalam proses pengajaran-pembelajaran.Pernyataan objektif pengajaran adalah berasaskan:i.Hasil yang akan diperolehi murid;ii.Prestasi atau tingkahlaku murid yang boleh dilihat atau diukur, selepas sesi pengajaran;iii.Keadaan atau syarat yang diperlukan bagi sesuatu tingkahlaku;
 
iv.Darjah atau peringkat perubahan tingkah-laku yang dijangkakan.
v.
Di samping itu, objektif pengajaran hendaklah melibatkan:i)Perkara yang masih belum dikuasai murid;ii)Masa bilakah objektif tersebut hendak dicapai (misalnya, di akhir pengajaran);iii)Kesinambungan dengan pengalaman pelajaran terdahulu;iv)Maklumat yang dapat menunjukkan sesuatu yang dikehendaki (misalnya,kemahiran intelektual yang harus dilaksanakan).Jadual penentuan ujian dibentuk untuk memberi suatu gambaran mengenai kandungandan format item ujian bagi mengukur objektif pembelajaran. Setiap item penentuan ujianmengandungi perkara-perkara berikut : nombor pengenalan objektif, tahap gred,rangkuman matapelajaran, pengenalan tujuan, penerangan kemahiran, rangsangan dansample item. Penentuan ujian boleh memberi arah kepada guru dalam memaklumkan pencapaian pelajar dalam pengajaran yang telah diberi. Guru juga boleh membimbing pelajar tentang persediaan menghadapi ujian.Bagi tujuan ujian berpusat, diantara proses yang dijalankan pembentukan jadual penentuan ujian termasuklah : (1) menentukan dan membentuk piawaian (2) membinaspesifikasi ujian (3) membina item (4) mendaftar dan mentadbir ujian dan (5) penskoran,analisa dan pelaporan. Bagi tujuan menentukan piawaian, maklumbalas dari ahli-ahli dari pelbagai bidang hendakah diperolehi. Untuk tujuan itu, tujuan ujian, jenis hasil ujian, bilangan item ujian dan masa yang diperlukan untuk mentadbir ujian, jenis item, definisikandungan dan kemahiran, ciri-ciri ujian seperti format, kesusahan dan ujian diskriminasi; kesahan dan kebolehpercayaan ujian. Pembinaan ujian merangkumi pembinaan itemdan pengujian awal. Pendaftaran dan pentadbiran ujian melibatkan calon, tempat ujiandan pentadbiran ujian. Langkah terakhir melibatkan penskoran, analisa dan pelaporankeputusan. (Hecht, 1974)
4.1.2Pengertian Jadual Penentuan Ujian
Sebelum sesuatu ujaian dapat dibina dengan sempurnanya, satu jadual penentuan ujianatau disebut sebagai JPU mestilah dibentuk terlebih dahulu. JPU merupakan satu blue- print ujian yang perlu dibina. JPU dibina hanya setelah pembina dapat menetapkan jenisdan kandungan ujian yang hendak dibina. Pembinaan JPU membantu pembina ujianmendapatkan skor yang boleh dipercayai dan sah dari segi keputusan yang akan dibuatke atas kandungan ujian berkenaan.Dalam proses membina ujian, ujian yang sah dan boleh dipercayai prosedur berikuthendaklah diikuti.1.merancang ujian2.menggubal soalan3.memilih dan menyelaras soalan4.memprauji soalan5.memasang kertas soalan

Activity (45)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Selutan Brnadus liked this
Mael Mackury liked this
AhQi liked this
Qaseh Qaede liked this
Atiqah Abdullah liked this
steafanie_oh liked this
Zura Yasin liked this
Amanda Ceyrron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->