Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
240Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JENIS2 UJIAN

JENIS2 UJIAN

Ratings: (0)|Views: 9,688|Likes:
Published by eilla sabri

More info:

Published by: eilla sabri on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2015

pdf

text

original

 
44
OUM
JENIS UJIAN DAN PENILAIANTAJUK 3
TAJUK 3JENIS UJIAN DAN PENILAIAN
PENGENALAN
Guru memainkan peranan penting dalam mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuandan pencapaian murid. Guru juga merancang dan membina alat pengukuran, mentadbir ujian,merekod hasil pengukuran, menganalisis maklumat, menilainya, melapor dan menjalankantindakan susulan, seperti aktiviti pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. Ujian ialah satukaedah atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh maklumat secara sistematikberkaitan sifat atau trait seseorang berhubung dengan aspek pendidikan atau psikologi (Mokhtar Ismail, 1995).Ujian adalah penting untuk menentukan kejayaan atau kegagalan calon dalam sesuatupeperiksaan. Selain itu, ia juga berfungsi untuk menempatkan calon dalam kumpulan pelajar tertentu dan juga mengenal pasti kelemahan-kelemahan mereka. Bab ini akan mendedahkananda kepada jenis-jenis ujian dan penilaian serta kaedah pengukuran yang biasanya digunakandalam bidang pendidikan, khususnya berkait dengan pengajaran dan pembelajaran di bilikdarjah.
OBJEKTIF
Diakhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:1.menyenarai dan menghuraikan enam jenis ujian;2.membezakan ujian rujukan norma dan ujian rujukan kriteria;3.merumuskan tiga daripada empat jenis penilaian;4.mengenal pasti dan membezakan penilaian formatif dan penilaian sumatif; dan5.membicarakan tiga daripada lima kaedah pengukuran.
 
OUM
45
TAJUK 3JENIS UJIAN DAN PENILAIAN
PETA MINDA TAJUK3.1JENIS-JENIS UJIAN
Renung sejenak dan berfikir tentang penglibatan anda sebagai seorang guru,pernahkah anda membuat statistik berhubung dengan jenis-jenis ujian yangtelah anda lakukan ke atas para pelajar anda setiap tahun. Apakah jenis ujianyang paling kerap anda gunakan. Kenapa?Dalam pengajaran dan pembelajaran, pencapaian sesuatu objektif pengajaran boleh dilihatdaripada beberapa aspek, seperti kognitif, afektif dan psikomotor. Jenis-jenis ujian dan penilaianditunjukkan dalam Rajah 3.1. Kebanyakan ujian yang dijalankan di sekolah tertumpu kepadaaspek kognitif. Bagaimanapun, aspek-aspek afektif dan psikomotor juga wajar diberipertimbangan, untuk menghasilkan pendidikan yang seimbang, selaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan. Ujian domain kognitif yang lazim digunakan guru dalam bilik darjahialah kuiz, ujian bulanan atau ujian penggal; tetapi ujian IQ dan ujian kecerdasan lain jarangdigunakan.
 
46
OUM
JENIS UJIAN DAN PENILAIANTAJUK 3
Bagi domain afektif pula, kita hanya mendengar pandangan guru terhadap pelajar sepertikurang personaliti yang baik, kurang berminat untuk belajar atau tidak berminat terhadapmata pelajaran tertentu. Pandangan ini dibuat secara tidak formal, iaitu hanya melaluipemerhatian guru berkenaan. Ujian untuk mengukur personaliti, sikap dan nilai amat kurangdigunakan. Bagaimanapun, selaras dengan perkembangan dalam bidang pendidikan, kiniterdapat alat yang boleh mengukur aspek-aspek afektif, misalnya ujian personaliti Cattel atauEyenseck. Bagi aspek psikomotor pula, penekanan yang lebih diberikan kepada ujiankecergasan dan pergerakan fizikal, seperti kemampuan berlari, melompat dan lain-lain. Ujianaspek psikomotor ini banyak digunakan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani.
Rajah 3.1:
Konsep pengujian dan penilaian
Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, ujian dan penilaian merupakankomponen penting, yang perlu diberi perhatian sewajarnya oleh guru. Bagi jenis penilaianpula, ia boleh dibahagikan kepada dua (2) kategori, iaitu Penilaian Formatif dan PenilaianSumatif. Jenis penilaian bagi Penilaian Formatif termasuklah Penilaian Rujukan Kriteria (PRK)dan Penilaian Diagnostik. Jenis penilaian bagi Penilaian Sumatif termasuklah Penilaian RujukanNorma (PRN), Penilaian Penempatan dan Penilaian Penggredan.1.
Ujian Pencapaian
Ujian pencapaian ialah ujian yang digubal oleh guru untuk mengukur sejauh manaseseorang pelajar dapat menguasai tajuk-tajuk yang telah diajar oleh guru, yang meliputipengetahuan, kefahaman dan aplikasi. Ujian ini juga dapat menentukan kesediaan pelajar 

Activity (240)

You've already reviewed this. Edit your review.
ALDAA JARIUS liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ctmohd Mohd Rashid added this note
Terima kasih kerana mahu berkongsi ilmu ..Bahan sangat berguna kepada saya....Terima kasih byk-byk. Semoga usaha murni ini mendapat keberkatan.
afiq9192 liked this
Vrenah RiNa added this note
thx for ur information tat u given here..its more useful for me in my assigmnet...
HaNaz_NiSa liked this
jpamchg liked this
chui_lam_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->