Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Svět Průmyslu 7/8/09

Svět Průmyslu 7/8/09

Ratings: (0)|Views: 3,625 |Likes:
Published by Svet Prumyslu

More info:

Published by: Svet Prumyslu on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2010

pdf

text

original

 
červenec~srpen | 2009
89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz
sděluje v reportážipro náš časopisgenerální ředitelfirmy SMP CZ, a.s.Ing. Martin Doksanský.
„Dokážeme montovat mostystředního rozpětí letmoumontáží, tzv.
segmentové
mosty,“
 
červenec~srpen | 2009
89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz
děluje v reportážipro náš časopisgenerální ředitelfirmy SMP CZ, a.s.ng. Martin Doksanský.
Atomová energiev rukách Japonce Jukiji AmanaČEZ se udrželv Top 300
Bankovnictví po česku
Ing. Václav Pašek
 
miluje teplo rodinnéhokrbu, žije ve světě vědya techniky
Povodí VltavyŠkoda ElectricŠkoda Transportation
Tajmac - ZPSUnipetrol
 

 

 
 
Svět průmyslu |
www.svetprumyslu.cz
3 červenec~srpen 2009
Osvobození?
Název úspěšné opery Giussepe Verdiho, jejíž ústředním tématem jeosvobození, si půjčili autoři plánovaného plynovodu Nabucco, který byměl od roku 2014 Evropě zajistit 31 miliard metrů krychlových zemní-ho plynu ročně z jiných, než ruských zdrojů a tak Evropu posunoutsměrem k nezávislosti na surovinách.O tomto projektu, který se stal jednou z priorit končícího českéhopředsednictví Evropské unii, se hovořilo již od přelomu tisíciletí,ale výpadky dodávek plynu na počátku roku mezivládní dohoduurychlily.Pod projekt se tedy podepsalo Turecko, které se nakonec smířilo sezákladním statusem tranzitní země (nelze ovšem opominout geopoli-tický význam, který Turecku „rezervuje“ vstupenku do Unie), a další čtyři státy EU (Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko), přes kteréplynovod povede.Rusko, které zprávu o ratifkaci nepřijalo s přílišným nadšením, se doposlední chvíle pokoušelo celý projekt sabotovat tím, že se snažilozabrat případné zdroje zemního plynu, které by plynovodem mohly doEvropy z oblasti Kaspického moře a Střední Asie proudit.Postavením Ruska, jakožto zásadního dodavatele surovin pro Evropu,Nabucco ale bohužel otřese jen velmi málo. Klíčovýmproblémem Nabucca skutečně zůstávázajištění dodávek zemního plynu (navíc spolehlivost případných zdro- jů – Egypt, Írán, Irák - je diskutabilní a některé státy pro USA dokonceneakceptovatelné), Rusko je navíc připraveno (a to zřejmně i velminestandardně) řešit problémy s jejich největším tranzitním koridoremUkrajinou a také počítá s vlastními projekty; plynovod South Streammá přivést do jihovýchodní Evropy ruský plyn mimo území Ukrajiny,Nordstream má surovinu přepravovat z Ruska do Německa po dněBaltského moře.Vezmeme-li pak v úvahu skutečnost, že domácí produkce plynu výraz-ně klesá a klesat bude i nadále, závislost Evropy na vnějších zdrojíchporoste Nabucco nenabucco. Trochu matematiky: experti počítají, žedo roku 2015 klesne produkce plynu v EU o 67 milliard metrů krychlo-vých ročně, takže bychom potřebovali minimalně dva takové plynovo-dy, abychom „vyrovnali“ momentální stav. I to je jeden z důvodů, pročMoskva reagovala pouze pokrčeným čelem.Nabucco Verdimu zajistilo nesmazatelné místo mezi nejlepšími skla-dateli všech dob, Evropě zajistit „osvobození“ nemůže. Jedno se Na-buccu ale musí nechat – v případě jeho úspěchu přinese dodávkyplynu, které nebudou závislé na politickém vydírání, výhrůžkách anina utahování kohoutků.Kateřina Urbanováku@svetprumyslu.cz
registrační číslo:
MK ČR E 1883
Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasuvydavatele je zakázáno. Publikace obsahuje ilustrační obrázky a otograie ImageBase a Flickr. Tyto obrázky jsou použity v souladu s licencí. Časopis využívá inormační banky ČTK.
Šéfredaktor:
 
Kateřina Urbanová (ku@svetprumyslu.cz)
Vedoucí inzertního a marketingového oddělení:
 
Marek Rottenborn (mr@svetprumyslu.cz)
Předseda redakční rady:
 
Mgr. Lukáš Ševčík (ls@svetprumyslu.cz)
Redakce:
 
PhDr. Romana Moares (redakce@svetprumyslu.cz) – hlavní editor
Tajemnice redakce:
 
Andrea Iliadisová (edit@svetprumyslu.cz)
 Jazyková úprava:
Mgr. Anna Ševčíková
Grafická úprava:
 
Štěpán Hulc (ino@oranzovareklama.cz)
Sazba a zlom, předtisková příprava:
 
oranzovareklama.cz
Štěpán Hulc a Tomáš Psota (grafka@lp003.cz)
Adresa vydavatelství:
 
Smart Connections, s.r.o., Janošíkova 9, 787 01 Šumperk IČ: 7854647
Tisk:
 
Protisk spol. s r. o.
Cena jednotlivého výtisku:
89 Kč
Předplatné:
inormace podává a objednávky přijímá SEND Předplatné spol. s r.o.Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | www.send.cz
Svět Průmyslu je průmyslový magazín vycházející na území ČR každé dva měsíce a je publikací vydavatelství Smart Connections, s.r.o., provozovateleinormačního serveru www.svetprumyslu.cz.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->