Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soal Us Mapel Bahasa Jawa Kls III

Soal Us Mapel Bahasa Jawa Kls III

Ratings:
(0)
|Views: 698|Likes:
Published by Anas Muawam, ST.

More info:

Published by: Anas Muawam, ST. on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2011

pdf

text

original

 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMASDINAS PENDIDIKANUNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCENSD/ MI .............................ULANGAN AKHIR SEMESTER I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2009/2010PEGANGAN GURU
Mata Pelajaran:Bahasa JawaKelas/ Semester:III/ IWacan kangge soal nomer 1 – 3 Nandur TomatTomat iku tanduran kang ora seneng banyu akeh. Nandur tomat sing apik ing mangsalabuh. Yen nandur tomat ing wanci rendeng akeh ora dadine amarga kakehan banyu. Caranegawe winih tomat manyar. Dhisik gawe milih tomat sing gedhe tur mateng, ora uleren.Banjur di iris dadi loro, di jupuk isine. Isi tomat mau dikum banyu awu nganti telung dinalawase. Sing kumambang di buwang.Wacan kangge soal nomer 4 – 7Kurawa lan PandhawaRaden Drestharata iku putrane Begawan Abiyasa. Duwe adhi loro aran RadenPandhudewanata lan Raden Yama Widura. Raden Drestharasta krama karo Dewi Gendari.Kagungan putra cacahe satus kang di arani kurawa.Raden Pandhudewanata krama karo Dewi Kunthi lan Dewi Madrim. Putrane cacaheana lima mula diarani Pandhawa, yaiku Puntadewa ratu ing Ngamarta, Werkudara satriyaing Jodhipati, sing penengah Janaka satriya ing Madukara, dena waruju kembar aran Nakulalan Sadewa. Nakula satriya ing Sawojajar lan Sadewa satriya ing Bumiretawu.
 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMASDINAS PENDIDIKANUNIT PENDIDIKAN KECAMATAN PEKUNCENSD/ MI .............................ULANGAN AKHIR SEMESTER I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN 2009/2010
Mata Pelajaran:Bahasa JawaKelas:III (Tiga)Hari/ Tanggal:Waktu:
PITUDUH :
1.Tulisen jenengmu ana ing sisih tengen nduwur !2.Wacanen saben pitakon kanthi premati !3.Garapen luwih dhisik pitakon sing kok anggep luwih gampang !4.Titihen maneh garapanmu sadurunge kok aturake marang Bapak/ utawa Ibu guruI.
WENEHANA TANDA PING (X) ING ANGKASA a, b, c utawa d SANGAREPWANGSULAN SING PALING MATHUK !
1.Irah-Irahan wacan ing nduwur yaiku ...a. nandur tomat b. nandur paric. nandur jagungd. nandur tales2.Yena arep nandur tomat apike ing mangsa ...a. rendheng b. udhanc. labuhd. panas3.Tomat sing arep dianggo winih iku sing ...a. cilik tur uleren b. gedhe tur matengc. gedhe tur mentahd. cilik tur mateng4.Putrane Raden Drestharata cacahe ana satus kang diarani ...a. pandhawa b. puntadewac. kurawad. werkudara5.Raden Drestharata krama karo ...a. dewi arimbi b. dewi madrimc. dewi kunthid. dewi gendari
 
6.Putrane Raden Pandhudewanata cacahe ana ...a. siji b. loroc. telud. lima7.Raden Werkudara satriya ing ...a. jodhipati b. madukarac. sawojajar d. ngamartaTimun MasTimun mas iku anak pupene mbok randha ing desa Dhadapan. Saben dina gaweaneumbah-umbah yaiku ngumbahi sandhangan, lan popoke mbok randha. Nuju sawijing dina, wektu lagi umbah-umbah ana kali dumadakan banyu kalinemundhak gedhe. Mula popok lan beruke keli. Timun mas banjur mulih wadul karo nangismarang mbok randha. Mbok randha nesu banget.8.Timun Mas iku anak pupone ...a. mbok randha dhadapan b. paman kang ngguyang sapic. paman kang ngguyang jarand. nini-nini sing lagi mususi9.Ana ing kali Timun Mas ngelekake ...a. sandhangan b. popok bayic. kumbahand. popok lan beruke10. Krungu wadule Timun Mas atine mbok randha ...a. loman b. nesuc. nlangsad. bungah11.Timun lan waluh iku jenenge ...a. sayuran b. woh-wohanc. kembangand. empon-empon12.1.Godhong pohung sing loro diilangi lembarane kabeh2.Godhong sing kanggo tangan ditancepake panggonan bongkote3. Godhong sing angka siji ditancepi dingah rong lembar 4. Godhong pohung diilangi lembarane dingah rong lembar Urutan cara gawe wayang ing nduwur sing bener yaiku ...a. 1 – 2 – 3 – 4 b. 2 – 1 – 4 – 3c. 4– 1 – 3 – 2d. 3 – 1 – 4 – 213.Wong kang nglakokake wayang iku ...a. niaga b. dhalangc. sindhend. waranggana

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Septian Raditya liked this
soedjocko liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->